Close

Icare

När företaget riktade in sig på att hitta en produktutvecklingspartner var målsättningen tydlig - man vill förbättra användbarheten för en tonometer (instrument för mätning av inre ögontryck) som fanns på marknaden. Det var även viktigt att säkerställa precisionen på resultat för mätningar som görs i hemmet.

Referens

Icare är ett företag som tillverkar avancerad medicinsk utrustning

 

Icares senaste produkt, Icare HOME-tonometern, är avsedd för självmätning. Den är avsedd för glaukompatienter (grönstarr) som på läkarorder behöver regelbunden mätning av det intraokulära trycket.

"Vi inledde vårt samarbete med Etteplan med att gå igenom våra önskemål och preliminära förväntningar. Användarvänlighet och enkelhet stod högst på vår önskelista. I den nya Icare HOME-tonometern vägleds användaren av en ljuskontroll samtidigt som mätningen genomförs", säger Ari Kukkonen, forsknings- och utvecklingsansvarig hos Icare. Etteplan anförtroddes ansvaret för mjukvaru- och elektronikdesignen för Icare HOME-tonometern, såväl som systemtesterna.

 

Kunskap var nyckeln till framgång

 

Icare HOME-tonometerns mätfunktioner baseras på mätmetoden för de tidigare Icare-produkterna, såväl som patentskyddad rebound-teknik, där en extremt lätt sensor vidrör ögats hornhinna.

"I utmanande projekt är branschkunskap och kundsamarbete A och O. I detta projekt ledde goda kundrelationer tillsammans med en kompetent och krävande kund till ett resultat som uppfyllde målsättningarna. För att projektet skulle vara framgångsrikt var det mycket viktigt att förstå sjukvårdssektorns normer och kvalitetskriterier", säger Etteplans projektledare Mikko Kämäräinen.

"När projektets startpunkter är tydliga och en gemensam förståelse har etablerats kan vi skapa en prototyp av instrumentet mycket snabbt. I gynnsammaste fall innebär detta både elektronik och mjukvara, som hos Icare", lägger Kämäräinen till.

"Rebound-mättekniken är unik till sin karaktär och därför är den patentskyddad av Icare", säger Kämäräinen.

Icare var mycket nöjda med Etteplans utvecklingsarbete och samarbete.
"Ett nytt projekt pågår för närvarande och vårt samarbete kommer att fortsätta och utvidgas."

Ari Kukkonen, forsknings- och utvecklingsansvarig hos Icare

Kliniska säkerhetstester godkända

 

Icare HOME-tonometern var redo för industriell tillverkning våren 2014 efter att de officiella testerna som krävs för medicinska produkter hade godkänts. "Innan en produkt kan släppas på marknaden krävs kliniska tester där produkten jämförs med standardkraven och lösningarna som redan finns på marknaden. Säkerhetstester som krävs av normerna utförs också för produkten", förklarar Kukkonen, forsknings- och utvecklingsansvarig hos Icare.

Enligt Kukkonen kan förhöjt intraokulärt tryck vara ett tecken på glaukom, en sjukdom som skadar synnerven. Man bör även vara medveten om att det intraokulära trycket varierar i olika situationer. Av denna anledning är det viktigt att ögonläkaren har tillgång till tillförlitliga resultat under en längre period och har förmåga att med detta som grund mera exakt fastställa rätt behandling.

 

Mer att läsa

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Etteplan hjälpte Demcon att leverera respiratorer på rekordtid

Coronautbrottet i januari 2020 har lärt oss att livet är oförutsägbart. De mest värdefulla resurserna just nu har visat sig vara kunnig vårdpersonal och medicinsk utrustning. Demcon, ett nederländskt företag specialiserat på avancerad medicinsk teknik och produkter, bland annat respiratorsystem, ställdes nyligen inför den största utmaningen i företagets historia.

Kontakta oss
Kalle Mannonen
Kalle Mannonen
Director
Software & Embedded Solutions