Close

Icare

När företaget riktade in sig på att hitta en produktutvecklingspartner var målsättningen tydlig - man vill förbättra användbarheten för en tonometer (instrument för mätning av inre ögontryck) som fanns på marknaden. Det var även viktigt att säkerställa precisionen på resultat för mätningar som görs i hemmet.

Referens

Icare är ett företag som tillverkar avancerad medicinsk utrustning

 

Icares senaste produkt, Icare HOME-tonometern, är avsedd för självmätning. Den är avsedd för glaukompatienter (grönstarr) som på läkarorder behöver regelbunden mätning av det intraokulära trycket.

"Vi inledde vårt samarbete med Etteplan med att gå igenom våra önskemål och preliminära förväntningar. Användarvänlighet och enkelhet stod högst på vår önskelista. I den nya Icare HOME-tonometern vägleds användaren av en ljuskontroll samtidigt som mätningen genomförs", säger Ari Kukkonen, forsknings- och utvecklingsansvarig hos Icare. Etteplan anförtroddes ansvaret för mjukvaru- och elektronikdesignen för Icare HOME-tonometern, såväl som systemtesterna.

 

Kunskap var nyckeln till framgång

 

Icare HOME-tonometerns mätfunktioner baseras på mätmetoden för de tidigare Icare-produkterna, såväl som patentskyddad rebound-teknik, där en extremt lätt sensor vidrör ögats hornhinna.

"I utmanande projekt är branschkunskap och kundsamarbete A och O. I detta projekt ledde goda kundrelationer tillsammans med en kompetent och krävande kund till ett resultat som uppfyllde målsättningarna. För att projektet skulle vara framgångsrikt var det mycket viktigt att förstå sjukvårdssektorns normer och kvalitetskriterier", säger Etteplans projektledare Mikko Kämäräinen.

"När projektets startpunkter är tydliga och en gemensam förståelse har etablerats kan vi skapa en prototyp av instrumentet mycket snabbt. I gynnsammaste fall innebär detta både elektronik och mjukvara, som hos Icare", lägger Kämäräinen till.

"Rebound-mättekniken är unik till sin karaktär och därför är den patentskyddad av Icare", säger Kämäräinen.

Icare var mycket nöjda med Etteplans utvecklingsarbete och samarbete.
"Ett nytt projekt pågår för närvarande och vårt samarbete kommer att fortsätta och utvidgas."

Ari Kukkonen, forsknings- och utvecklingsansvarig hos Icare

Kliniska säkerhetstester godkända

 

Icare HOME-tonometern var redo för industriell tillverkning våren 2014 efter att de officiella testerna som krävs för medicinska produkter hade godkänts. "Innan en produkt kan släppas på marknaden krävs kliniska tester där produkten jämförs med standardkraven och lösningarna som redan finns på marknaden. Säkerhetstester som krävs av normerna utförs också för produkten", förklarar Kukkonen, forsknings- och utvecklingsansvarig hos Icare.

Enligt Kukkonen kan förhöjt intraokulärt tryck vara ett tecken på glaukom, en sjukdom som skadar synnerven. Man bör även vara medveten om att det intraokulära trycket varierar i olika situationer. Av denna anledning är det viktigt att ögonläkaren har tillgång till tillförlitliga resultat under en längre period och har förmåga att med detta som grund mera exakt fastställa rätt behandling.

 

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forskningsprojekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produkt-portfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Stöttar Johnson & Johnson i kampen mot tarmparasiter

2019 tillkännagav Johnson & Johnson att man utökar sin verksamhet med globala produktdonationer från 2025 av en behandling mot maskar. Det nya femåriga utökade åtagandet kommer att säkerställa att en miljard doser VERMOX® CHEWABLE tillhandahålls under perioden 20212025 till länder med hög belastning via donationer till Världshälsoorganisationen (WHO) som hanterar och samordnar förfrågningar från länder om detta värdefulla läkemedel.

Historien fortsätter – Framtidssäkrar Yepzons platsspårare med banbrytande radioteknik

Yepzon är ett finskt företag med en stark historia av att leverera positioneringstjänster till konsumenter. Nu har Yepzon en marknadsledande tjänst för både B2B- och B2C-sektorn som lokaliserar och övervakar allting globalt.

Yepzon™-appen är en ledande plattform som tillgodoser alla lokaliseringsbehov och dessutom tillhandahåller en stor mängd data om enhetens omgivningar. Konsumenter, branschaktörer och andra företag i branschen som licensierar plattformen använder den för att skapa egna produktinnovationer och lösningar.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Kontakta oss
Kalle Mannonen
Kalle Mannonen
Director
Embedded Software