Close

Kesla

Kesla är ett företag med bred kompetens inom skogsteknologi. Bolagets produkter hanterar hela produktionskedjan för avverkning, från stubbe till fabrik. Keslas produktutveckling är kundorienterad och bygger på ett långsiktigt samarbete med sina partners. KESLA-produkter är kända på marknaden för användbarhet, produktivitet, hållbarhet och högt andrahandsvärde.

Referens
Kompetensområde

Digital tvilling i en produktlansering

Kesla introducerade ursprungligen den digitala tvillingen (Digital Twin) för produktutbildning och marknadsföring. Simuleringsmodellen för en av företagets kranar speglade driften av den befintliga produkten, vilket underlättade demonstrationen av produkten och stärkte den positiva användarupplevelsen. Fördelarna med att använda en digital tvilling är framför allt kostnadseffektivitet och bekvämlighet: den digitala tvillingen är lätt att använda på mässor eller kundevenemang, när produkten måste presenteras och användas så realistiskt som möjligt.

Digital tvilling får ett andra liv  

 

När Kesla började utveckla en ny kranmodell ville de nyttja en existerande krans digitala tvilling, vid utformning av nya produktfunktioner. Att utgå från den befintliga kranens digitala tvilling var ett rationellt och kostnadseffektivt alternativ, eftersom den ursprungliga tvillingens funktionalitet speglade den verkliga kranens funktion.

Den nya funktionaliteten införlivades i den nya digitala tvillingen under produktutvecklingen, så att den skulle spegla den nya kranmodellen. Kranens funktion, prestanda och rörelsegeometri, testades under projektets gång. Det var viktigt för Kesla att kunna simulera hydraulikens konstruktion och testa olika komponenter för att hitta den optimala strukturen, innan man byggde en prototyp. Etteplan ansvarade för att utveckla den nya digitala tvillingen tillsammans med Mevea, som utvecklar simuleringsprogram för digital tvillingar.

Jukka Kurkinen, chef för FoU på Kesla, är nöjd med de fördelar som Digital Tvilling erbjuder:  

 

"Att utöka användningen av digital tvilling från utbildning och marknadsföring till FoU har varit ett viktigt steg för oss. Den digitala tvillingen har gjort vår produktutvecklingsprocess mycket snabbare, eftersom det gör att vi kan simulera nya produktegenskaper och användbarheten hos vår kran redan i designfasen. Den har också ökat kostnadseffektiviteten i vår produktutveckling: vi kan fokusera på design och test före tillverkning av en prototyp. Tack vare Etteplan och Meveas expertis har vi tagit ett stort steg framåt i produktutveckling och marknadsföring. ”

Kostnadseffektivitet i produktutveckling

 

Att testa nya produktfunktioner med hjälp av den digitala tvillingen (eller digital twin) har accelererat produktutvecklingen hos Kesla, eftersom behovet av förändringar kan upptäckas tidigt i processen. Det var viktigt för Kesla att kunna nyttja den befintliga digitala tvillingen för att utveckla produkten ytterligare samt att tillvarata dess resultat för att marknadsföra den nya kranen och att träna dess användare. Simuleringsmodellen kommer även fortsättningsvis att användas vid utveckling av nya produkter och produktfunktioner.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

För en översättning på 100 000 ord räcker det med ett ord

VMI:s huvudkontor i Epe i Nederländerna sysselsätter cirka 900 personer. Tack vare erfarna och mycket kompetenta medarbetare och en ambitiös och handlingskraftig ledningsgrupp är VMI känt som en respekterad marknadsledare och leverantör av innovativa maskiner som ständigt utvecklas och förbättras.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Kontakta oss
Anders Magnusson
Anders Magnusson
Director
Business Development