Close

Kesla

Kesla är ett företag med bred kompetens inom skogsteknologi. Bolagets produkter hanterar hela produktionskedjan för avverkning, från stubbe till fabrik. Keslas produktutveckling är kundorienterad och bygger på ett långsiktigt samarbete med sina partners. KESLA-produkter är kända på marknaden för användbarhet, produktivitet, hållbarhet och högt andrahandsvärde.

Referens
Kompetensområde

Digital tvilling i en produktlansering

Kesla introducerade ursprungligen den digitala tvillingen (Digital Twin) för produktutbildning och marknadsföring. Simuleringsmodellen för en av företagets kranar speglade driften av den befintliga produkten, vilket underlättade demonstrationen av produkten och stärkte den positiva användarupplevelsen. Fördelarna med att använda en digital tvilling är framför allt kostnadseffektivitet och bekvämlighet: den digitala tvillingen är lätt att använda på mässor eller kundevenemang, när produkten måste presenteras och användas så realistiskt som möjligt.

Digital tvilling får ett andra liv  

 

När Kesla började utveckla en ny kranmodell ville de nyttja en existerande krans digitala tvilling, vid utformning av nya produktfunktioner. Att utgå från den befintliga kranens digitala tvilling var ett rationellt och kostnadseffektivt alternativ, eftersom den ursprungliga tvillingens funktionalitet speglade den verkliga kranens funktion.

Den nya funktionaliteten införlivades i den nya digitala tvillingen under produktutvecklingen, så att den skulle spegla den nya kranmodellen. Kranens funktion, prestanda och rörelsegeometri, testades under projektets gång. Det var viktigt för Kesla att kunna simulera hydraulikens konstruktion och testa olika komponenter för att hitta den optimala strukturen, innan man byggde en prototyp. Etteplan ansvarade för att utveckla den nya digitala tvillingen tillsammans med Mevea, som utvecklar simuleringsprogram för digital tvillingar.

Jukka Kurkinen, chef för FoU på Kesla, är nöjd med de fördelar som Digital Tvilling erbjuder:  

 

"Att utöka användningen av digital tvilling från utbildning och marknadsföring till FoU har varit ett viktigt steg för oss. Den digitala tvillingen har gjort vår produktutvecklingsprocess mycket snabbare, eftersom det gör att vi kan simulera nya produktegenskaper och användbarheten hos vår kran redan i designfasen. Den har också ökat kostnadseffektiviteten i vår produktutveckling: vi kan fokusera på design och test före tillverkning av en prototyp. Tack vare Etteplan och Meveas expertis har vi tagit ett stort steg framåt i produktutveckling och marknadsföring. ”

Kostnadseffektivitet i produktutveckling

 

Att testa nya produktfunktioner med hjälp av den digitala tvillingen (eller digital twin) har accelererat produktutvecklingen hos Kesla, eftersom behovet av förändringar kan upptäckas tidigt i processen. Det var viktigt för Kesla att kunna nyttja den befintliga digitala tvillingen för att utveckla produkten ytterligare samt att tillvarata dess resultat för att marknadsföra den nya kranen och att träna dess användare. Simuleringsmodellen kommer även fortsättningsvis att användas vid utveckling av nya produkter och produktfunktioner.

Mer att läsa

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Kontakta oss
Anders Magnusson
Anders Magnusson
Director
Business Development