Close

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Referens
Kompetensområde

I enlighet med Glastons nya strategiska vision ville företaget utveckla nästa generations IoT- och UI-ramverk för glashärdningsmaskiner för att uppnå effektivitet och enhetlighet i sina system. Etteplan valdes som digitaliseringspartner för Glastons kontrollpaneler och förnyelse av programvaruramverket tack vare vår djupa och breda kompetens inom industriell digitalisering. 

Sakari Palokangas, chef för arkitektur och teknik på Glaston, utvecklar: ”Etteplan utmärkte sig i konkurrensen med sina goda referenser och sin förmåga att implementera lösningar i en industriell miljö.” 

Som Glastons digitaliseringspartner tillhandahåller Etteplan inte bara de nödvändiga resurserna för programvaruutveckling för det nya ramverket, utan även den vägledning och support som behövs för att en maskintillverkare i världsklass ska kunna övergå till Industri 4.0. Genom att dela med sig av kunskap och bygga upp den kultur och de processer som stöder modern programvaruutveckling kommer Glaston att om och om igen kunna skaka om marknaden. 

Ett programvaruramverk som syftar till ökad effektivitet

Projektet inleddes med en förstudie med syftet att skapa ett gemensamt mål och en gemensam vision mellan Etteplan och Glaston med hjälp av tjänstedesignmetoder. Glastons affärsbehov och slutkundsdata styrde konceptutvecklingen. Efter konceptdesignfasen har utvecklingen påbörjats och produktionen av den första applikationen kommer att starta under det kommande året. 

Lösningen som utvecklas består av flera komponenter som bildar ett ramverk som stöder och inkluderar en mängd olika applikationer. De första applikationerna som ska publiceras är Autopilot och SetUpRun. 

Målet för den första tillämpningen, Autopilot, är att automatisera produktionsprocessen för Glastons glashärdningsmaskiner. Syftet med utvecklingen av applikationen är att effektivisera produktionen och minska maskinoperatörernas inlärningskurva. Den andra applikationen, SetUpRun, som är inriktad mot driftsättning av glashärdningsmaskiner, har som syfte att harmonisera driftsättningsprocessen genom att standardisera parametrar och skapa en intuitiv process med automatiserad initiering. 

Projektet kombinerar Etteplans kompetens från mjukvaruutveckling till teknisk dokumentation. Modern teknik möjliggör ett serverlöst ekosystem inklusive Azure IoT-lösningar, t.ex. Azure IoT Edge, OPC UA, Micro frontends, React och Docker. 

Glaston reference

”Användningen av Azure IoT Edge som ekosystem för edge-lösningen gör det möjligt att utveckla delade, återanvändningsbara dockningstjänster, som kan hanteras och distribueras direkt från Azure.

Dessutom möjliggör den säker och stabil kommunikation med Azure, som är ryggraden i tillförlitlig dataanalys. Integrationer på maskinnivå utnyttjar interoperabiliteten som OPC UA tillhandahåller och frikopplar det utvecklade ramverket från maskinnivå”, förklarar Markus Kasurinen, programvaruutvecklare hos Etteplan. 

Att skaka om marknaden med en digital lösning som levererar värde för slutkunden

Med den nya applikationen kommer Glaston att ha en automatiserad produktionsprocess och driftsättningslösning som avsevärt minskar inlärningskurvan för slutkundens operatörer. Det skapade UI-designsystemet kommer att leverera konsekventa användargränssnitt även för Glastons framtida digitala lösningar. Förutsägbarhet, användarvänlighet, modularitet och automatisering av det övergripande systemet kommer att leda till färre fel, kortare utbildningstid och lägre totalkostnader. 

Ramverket kommer att fungera som en plattform för framtida utveckling av digitala lösningar och ge Glaston en konkurrensfördel på marknaden. 

”Med Etteplan kunde vi slutföra MVP-implementeringen av Autopilot- och SetUpRun-koncepten på ett bra sätt, och nu kommer vi att fortsätta vårt samarbete i takt med att Glaston utvecklar sina produkter internt”, sammanfattar Sakari.

Mer att läsa

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Kontakta oss
Hanna Remula
Hanna Remula
Head of Design, Cloud and Applications