Close

Molnlösning för IoT och mobiloptimerad webbapplikation

Unified Chargers Oy är en finsk designer och tillverkare av laddstationer för elbilar. De utvecklar avancerade och smarta lösningar för laddning av elbilar.

Elbilar blir allt vanligare. Det ställer krav på nya laddningstjänster. Etteplan MORE har utvecklat en Internet of Things-lösning (IoT) och en mobiloptimerad webbapplikation för Unified Chargers. IoT-systemet gör att laddstationerna kan användas på ett effektivt sätt. Med den mobila webbapplikationen kan användaren starta, stoppa och betala för laddningen. 

Att ha skalbarhet i backend är avgörande när elbilar och laddstationer blir allt vanligare. AWS molnlösning, utformad av Etteplan MORE, håller de fasta kostnaderna under kontroll samtidigt som den kan reagera på stora variationer i användningen. Backend-systemet använder AWS IoT Core för att kommunicera med de snabba laddstationerna. 

Elbilarnas förare vill kunna ladda sina bilar snabbt. Till exempel medan man stannar för att äta under en resa. Betalningen måste vara enkel, bekväm och – förstås – säker. Med React-programmet kan användarna starta, betala för och avsluta laddningen. 

”Användarvänlighet och tillförlitlighet är viktigt för föraren. Den mobila webbapplikationen går snabbt att börja använda, och backend-molntjänsten kan snabbt skalas upp för att betjäna ett stort antal användare. Det har varit fantastiskt att få delta i skapandet av den här innovativa lösningen”, säger Etteplan MORE:s projektledare Jani Tikka. 

Teknik som används: 

 • .NET Core 
 • AWS: 
  • AWS IoT,  
  • API Gateway,  
  • Elastic Container Service & Fargate,  
  • X-Ray,  
  • CloudWatch,  
  • CloudFormation 
  • CodePipeline 
 • Betalningsgateway: Stripe 
 • React + Redux (mobile) 

”Att arbeta med Etteplan MORE har varit ett nöje. Samarbetet med experterna som behärskar den absolut senaste tekniken har gått väldigt smidigt. Teamet har inte bara tagit med sig sin expertis och sina synpunkter in i projektet, de har också utmanat våra idéer för att verkligen hitta den bästa lösningen för oss”, säger  CEO för Unified Chargers Oy, Jukka Anttonen.

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Kontakta oss
Erica Dahlberg
Erica Dahlberg
BU Director
Software & Embedded Solutions