Close

Omdesign av en metallkomponent för additiv tillverkning åt Sandvik

Sandvik kontaktade Etteplan med en utmaning: att optimera och omdesigna en rotatorkomponent till en drivanordning med malteserkors för additiv tillverkning, det vill säga 3D-metallprinting, till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konventionella metoder.

Referens
Kompetensområde

Till projektmålen hörde att ta fram en fungerande utbytbar lösning som väger och kostar mindre. Samma del hade tidigare optimerats av en exjobbare på Sandvik, vilket resulterade i en komponent som vägde 72 procent mindre men som samtidigt blev 300 procent dyrare.

Därför vände sig Sandvik till Etteplan som under de senaste åren storsatsat på att utveckla expertis inom design för additiv tillverkning och lanserat avancerade nya simuleringsverktyg för materialoptimering.

3D printed rotator piece

Sandvik-3d-printed-piece.png Sandvik2.png

Bild 1. En konventionellt tillverkad rotatordel till Sandviks drivanordning (ovan och nere till vänster) och samma del omdesignad för additiv tillverkning av en exjobbare på Sandvik (i rött nere till höger).

Ladda ner Sandvik case study för mer information om designprocessen för additiv tillverkning

Över alla förväntningar

Resultatet överträffade både Sandviks förväntningar och målen som ställdes upp för projektet. Etteplan lyckades designa en rotatordel till Sandviks drivanordning som väger drygt 80 % mindre och kostar 5 % mindre än en konventionellt tillverkad komponent.

Mottot för Etteplans AMO-team är att design ska ge mervärde. Så blev det även i detta fall. En nyckelfaktor bakom framgångarna var teamets arbetsmetod som kombinerar simuleringsverktyg och designexpertis inom additiv tillverkning. Teamet lyckades designa en mindre och till stor del självbärande komponent som därmed kräver mindre material, går snabbare att printa och har lägre efterbearbetningskostnader. Med Etteplans avancerade verktyg för att uppskatta kostnaden för additiv tillverkning kunde teamet ge en bra uppskattning av komponentens tillverkningskostnader, vilket hjälpte Sandvik att förhandla fram ett bra pris med serviceleverantören.

”Etteplan har enastående expertis inom design för additiv tillverkning och vi lärde oss mycket och utökade vår interna kunskapsbas avsevärt under projektet. Med Etteplans hjälp kunde vi minska kostnaderna och materialåtgången och fick en högklassig komponent till vår produkt. Etteplans team spelade även en viktig roll i att utvärdera olika alternativ för 3D-printing och deras kostnader samt hjälpte oss att hitta bästa möjliga leverantör av produkten”, säger Engineering Manager Sami Järventausta från Sandvik.

Etteplan-metal-3d-printing

Mer att läsa

Design för additiv tillverkning åt Wärtsilä

Wärtsilä ville omdesigna sitt pressverktyg för ventilfjädrar för att få en lättare konstruktion och dra nytta av additiv tillverkning. Det ursprungliga standardverktyget tillverkades med CNC och svetsades, men man var orolig för att det inte skulle klara krafterna på drygt 30 kN som verktyget utsätts för under användning. Wärtsilä anlitade Etteplan för att tillsammans omdesigna det manuella pressverktyget för montering av ventiler i topplock. 

Kontakta oss
Tero Hämeenaho
Tero Hämeenaho
Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization