Close

Omdesign av en metallkomponent för additiv tillverkning åt Sandvik

Sandvik kontaktade Etteplan med en utmaning: att optimera och omdesigna en rotatorkomponent till en drivanordning med malteserkors för additiv tillverkning, det vill säga 3D-metallprinting, till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konventionella metoder.

Referens
Kompetensområde

Till projektmålen hörde att ta fram en fungerande utbytbar lösning som väger och kostar mindre. Samma del hade tidigare optimerats av en exjobbare på Sandvik, vilket resulterade i en komponent som vägde 72 procent mindre men som samtidigt blev 300 procent dyrare.

Därför vände sig Sandvik till Etteplan som under de senaste åren storsatsat på att utveckla expertis inom design för additiv tillverkning och lanserat avancerade nya simuleringsverktyg för materialoptimering.
Etteplan rotator piece 3d printing

Sandvik-3d-printed-piece.png Sandvik2.png

Bild 1. En konventionellt tillverkad rotatordel till Sandviks drivanordning (ovan och nere till vänster) och samma del omdesignad för additiv tillverkning av en exjobbare på Sandvik (i rött nere till höger).

Ladda ner Sandvik case study för mer information om designprocessen för additiv tillverkning

Över alla förväntningar

komponent som därmed kräver mindre material, går snabbare att printa och har lägre efterbearbetningskostnader. Med Etteplans avancerade verktyg för att uppskatta kostnaden för additiv tillverkning kunde teamet ge en bra uppskattning av komponentens tillverkningskostnader, vilket hjälpte Sandvik att förhandla fram ett bra pris med serviceleverantören.

”Etteplan har enastående expertis inom design för additiv tillverkning och vi lärde oss mycket och utökade vår interna kunskapsbas avsevärt under projektet. Med Etteplans hjälp kunde vi minska kostnaderna och materialåtgången och fick en högklassig komponent till vår produkt. Etteplans team spelade även en viktig roll i att utvärdera olika alternativ för 3D-printing och deras kostnader samt hjälpte oss att hitta bästa möjliga leverantör av produkten”, säger Engineering Manager Sami Järventausta från Sandvik.

Etteplan-metal-3d-printing

Mer att läsa

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Tammerfors universitet är ett av de mest mångvetenskapliga universiteten i Finland. Det sammanför forskning och utbildning inom teknik, hälsa och samhälle. Universitetet är känt för sin spetskompetens inom undervisning och forskning, och samarbetar med hundratals universitet och organisationer över hela världen. Dess community består av 21 000 studenter och över 4 000 anställda från mer än 80 länder.

Etteplan hjälpte till att skala Q Powers produktionskapacitet

Q Power är ett innovativt finskt företag som specialiserar sig på power-to-x-leveranser, som erbjuder kostnadseffektiva och högeffektiva teknologier för att producera syntetiska bränslen för att ersätta fossila bränslen. Q Powers patenterade teknologier är designade för att göra det möjligt för företag att gå över till ett fossilfritt och självförsörjande energisystem, samtidigt som de minskar sina CO2-utsläpp. Med ett mål att tillhandahålla 500 MW produktionskapacitet för förnybara syntetiska bränslen årligen i slutet av decenniet, kämpar Q Power mot klimatförändringarna.

Active alignment och limning av CMOS-sensor och lins för Adimecs högprestandakameror

Adimec, en ledande leverantör av tillförlitliga och högpresterande industriella kamerasystem, tillhandahåller skarpa, tydliga bilder för maskinseende, global säkerhet och sjuk-vårdstillämpningar. Att uppnå hög noggrannhet vid inriktning och limning av CMOS-sensorer till linssystem är avgörande för att säkerställa optimal bildkvalitet. För att lyckas med detta tog Adimec hjälp av Etteplan. Genom att kombinera aktiv inriktning med limningsmetoder kan Adimec erbjuda mätkameror med överlägsen upplösning och except-ionell prestanda.

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Kontakta oss
Tero Hämeenaho
Tero Hämeenaho
Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization