Close

Omdesign av en metallkomponent för additiv tillverkning åt Sandvik

Sandvik kontaktade Etteplan med en utmaning: att optimera och omdesigna en rotatorkomponent till en drivanordning med malteserkors för additiv tillverkning, det vill säga 3D-metallprinting, till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konventionella metoder.

Referens
Kompetensområde

Till projektmålen hörde att ta fram en fungerande utbytbar lösning som väger och kostar mindre. Samma del hade tidigare optimerats av en exjobbare på Sandvik, vilket resulterade i en komponent som vägde 72 procent mindre men som samtidigt blev 300 procent dyrare.

Därför vände sig Sandvik till Etteplan som under de senaste åren storsatsat på att utveckla expertis inom design för additiv tillverkning och lanserat avancerade nya simuleringsverktyg för materialoptimering.
Etteplan rotator piece 3d printing

Sandvik-3d-printed-piece.png Sandvik2.png

Bild 1. En konventionellt tillverkad rotatordel till Sandviks drivanordning (ovan och nere till vänster) och samma del omdesignad för additiv tillverkning av en exjobbare på Sandvik (i rött nere till höger).

Ladda ner Sandvik case study för mer information om designprocessen för additiv tillverkning

Över alla förväntningar

komponent som därmed kräver mindre material, går snabbare att printa och har lägre efterbearbetningskostnader. Med Etteplans avancerade verktyg för att uppskatta kostnaden för additiv tillverkning kunde teamet ge en bra uppskattning av komponentens tillverkningskostnader, vilket hjälpte Sandvik att förhandla fram ett bra pris med serviceleverantören.

”Etteplan har enastående expertis inom design för additiv tillverkning och vi lärde oss mycket och utökade vår interna kunskapsbas avsevärt under projektet. Med Etteplans hjälp kunde vi minska kostnaderna och materialåtgången och fick en högklassig komponent till vår produkt. Etteplans team spelade även en viktig roll i att utvärdera olika alternativ för 3D-printing och deras kostnader samt hjälpte oss att hitta bästa möjliga leverantör av produkten”, säger Engineering Manager Sami Järventausta från Sandvik.

Etteplan-metal-3d-printing

Mer att läsa

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.

Kontakta oss
Tero Hämeenaho
Tero Hämeenaho
Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization