Close

Orion Diagnostica

Utvecklingen av en IVD-enhet (in vitro-diagnostik) innebär flera utmaningar. En IVD-enhet måste inte bara uppfylla regulatoriska krav och bli godkänd när det gäller alla certifieringar, utan innehåller ofta även komplicerad mätteknik och precisionsmekanik.

Detta instrument gör det möjligt att mäta CRP (C-reaktivt protein) med hjälp av blodprover. CRP-nivåerna stiger betydligt under bakterieinfektioner, med stiger inte alls eller endast obetydligt under virusinfektioner. CRP-mätningar hjälper läkare att fastställa huruvida patienterna har drabbats av bakterieinfektioner och behöver antibiotika. Antibiotika har ingen effekt på virusinfektioner så användning av QuikRead go CRP-testet kan säkerställa att antibiotika endast ges till patienter som verkligen behöver det och förhindrar olämplig användning av antibiotika.

"Att undvika onödig användning av antibiotika hjälper till att kontrollera det växande problemet med antibiotikaresistens. Enligt en rapport från WHO 2015 är bakterier som har blivit resistenta mot antibiotika ett allvarligt hot mot oss alla", säger Ossi Korhonen som ansvarar för instrumentutveckling hos Orion Diagnostica. QuikRead go tillhandahåller CRP-värden på några få minuter vilket är mycket viktigt för patienterna. Blodproverna behöver inte skickas till ett laboratorium för analys så patienterna behöver inte vänta på resultaten. "Jag tror att vi fortfarande har världens snabbaste CRP-test och det är en viktig konkurrensmässig fördel", menar Korhonen. QuikRead go-instrumenten kan göra mera än att bara mäta CPR: De kan upptäcka halsfluss och dolt blod i avföringen.

Tekniskt utmanande men tillförlitlig utrustning

 

Orion Diagnostica skapade blodprovsanalysalgoritmen QuikRead go med hjälp av Etteplans SW-plattform och Etteplan designade instrumentets elektronik och mekanik. Detta instrument har ett inbyggt Linux-system och en pekskärm.

Den interna mekanismen innebar en särskild utmaning, som tar hand om öppning och stängning av mätluckan, håller kyvetten förseglad och förflyttar den under mätningen.

"Instrumentet måste skaka kyvetten för att blanda provet med reagenserna. Vi lyckades skapa ett ganska komplicerat men billigt och tillförlitlig instrument. Den största skillnaden mellan det nuvarande instrumentet och dess föregående version är hur det skakar kyvetten. Nu sker det alltid på samma sätt", säger Korhonen.

"QuikRead go är också bra på att känna igen former. En kamera noterar kyvettens läge och kontrollerar att det är korrekt och kontrollerar att proppen är stängd. Kameran hjälper till att minimera antalet misstag", förklarar Pulkkinen.

"Vi lyckades använda i huvudsak måttligt dyra plastkomponenter. Metalldelar hade varit enklare att använda men det hade gjort testinstrumentet mycket dyrare. Normalt brukar denna typ av instrument ha flera motorer men vi lyckades använda endast två."

Pasi Pulkkinen, Project Manager, Etteplan

Tekniskt utmanande men tillförlitlig utrustning

 

Orion Diagnostica och Etteplan har samarbetat länge. Etteplan deltog redan i utvecklingen av QuikRead-instrumentets föregående version.

Det nuvarande QuikRead go-systemet har redan funnits på marknaden i några år och Etteplan tar hand om designunderhåll och mjukvaruuppdateringar. Korhonen understryker betydelsen av kompatibilitet mellan alla instrument och ny mjukvara. Med andra ord måste det var möjligt att installera ny mjukvara i även äldre instrument och aktuell mjukvara i eventuellt uppdaterad elektronik.

Visa komponenter måste bytas ut under produktens livscykel och Etteplan hjälpte till med detta. Etteplan har även hjälpt till med tekniska certifieringar. Orion Diagnostica har tagit hand om medicinska certifieringar men Etteplan har tillhandahållit dokumentationen som krävs.

"Det är mycket viktigt för oss att tjänsterna är heltäckande och vi är väldigt glada över att Etteplan har tagit hand om hela projektet. När vi behövde ytterligare resurser gjorde Etteplan snabbt mera personal tillgänglig från företaget eller sitt nätverk med samarbetspartners. Det känns bra att saker tas om hand på ett friktionsfritt sätt av en enda samarbetspartner", säger Korhonen.

"Vad vi specifikt vill ha av Etteplan är kunskap och lösningar och de har varit bra på att tillhandahålla detta. Vi har fått exakt det vi ville ha."

Ossi Korhonen, Head of Instrument Development, Orion Diagnostica

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forskningsprojekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produkt-portfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Stöttar Johnson & Johnson i kampen mot tarmparasiter

2019 tillkännagav Johnson & Johnson att man utökar sin verksamhet med globala produktdonationer från 2025 av en behandling mot maskar. Det nya femåriga utökade åtagandet kommer att säkerställa att en miljard doser VERMOX® CHEWABLE tillhandahålls under perioden 20212025 till länder med hög belastning via donationer till Världshälsoorganisationen (WHO) som hanterar och samordnar förfrågningar från länder om detta värdefulla läkemedel.

Historien fortsätter – Framtidssäkrar Yepzons platsspårare med banbrytande radioteknik

Yepzon är ett finskt företag med en stark historia av att leverera positioneringstjänster till konsumenter. Nu har Yepzon en marknadsledande tjänst för både B2B- och B2C-sektorn som lokaliserar och övervakar allting globalt.

Yepzon™-appen är en ledande plattform som tillgodoser alla lokaliseringsbehov och dessutom tillhandahåller en stor mängd data om enhetens omgivningar. Konsumenter, branschaktörer och andra företag i branschen som licensierar plattformen använder den för att skapa egna produktinnovationer och lösningar.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Kontakta oss
Kalle Mannonen
Kalle Mannonen
Director
Embedded Software