Close

Payair

”Med bra kommunikation, en förtroendefull relation och kunniga apputvecklare hjälpte Etteplan oss att slutföra vår leverans till kunden inom utsatt tid.” – Petter Östlund, VP Products, Payair

Referens

Synlighet och kommunikation: hemligheten bakom lyckad outsourcing av utvecklingsprojekt

 

Vad krävs för lyckad outsourcing inom mjukvaruutveckling? ”Kommunikation, kommunikation och mer kommunikation.” Det var uppenbarligen en enkel fråga för Bartosz Sokołowski, projektledare på Etteplans enhet i polska Wrocław. Vi pratar om hantering av outsourcade mobilprojekt, ett område som Bartosz verkligen kan. Hans team ansvarade för utvecklingen av en komplett mobilapp som en del av ett viktigt projekt med tuff tidtabell för en av Sverigebaserade  Payairs  kunder.

 

Från underhåll till projektledning

 

Låt oss gå tillbaka till hösten 2017, för det var då allt började. Etteplans utvecklare arbetade med underhåll för Payair, ett företag specialiserat på mobila betalningar och mobil handel. Utvecklarna anlitades ursprungligen för underhåll av en befintlig app, men teamet växte snabbt och så småningom fick Etteplan även ansvaret för samordning och ledning.

Mot slutet av 2017 blev det aktuellt med ett nytt projekt med en app för digitala betalningar. På Payair var man nöjda med Etteplans insatser, och det kändes därför naturligt att fördjupa samarbetet. Men de intressantaste besluten som fattades handlade om hur det nya projektet skulle ledas. Hur skulle ansvarsfördelningen mellan Payair och Etteplan se ut? Tidigare erfarenheter hade visat att även samordning med fördel kan outsourcas, och därför var det ett naturligt steg framåt.

Skillnaden mellan misslyckande och framgång ligger i kommunikationen mellan kodarna och produktägaren.

 

Bartosz Sokołowski, Project Manager vid Etteplans enhet i Wroclaw, Poland

Ingen framgång utan kommunikation

 

Bartosz berättar om projektets uppsättning: teamet introducerade ett antal arbetsmetoder som man hade bra erfarenheter av från tidigare projekt. När man talar om kommunikation i projektsammahang tänker sig de flesta en massa tråkiga möten. Och ja – möten är nödvändiga – men de måste vara väl planerade i förväg, tydligt avgränsade och dokumenteras ordentligt. Modellen man valde ut bestod av några veckomöten och en större session med både Etteplans polska kodare och medarbetare från Payair enligt utvecklingsmetodiken Scrum.

Men enbart möten garanterar inte en fungerande kommunikation - möten är trots allt en ganska klumpig metod. Alla måste finnas på plats samtidigt och en del av tiden går åt till att lyssna på saker som är irrelevanta för ens eget arbete. Därför vill Bartosz snabbt gå vidare och i stället prata om verktygen. Verktyg som GitLab och Jira är kanske främst avsedda för rapportering och dokumentation, men de är minst lika viktiga för kommunikationen. Eller som Bartosz uttrycker det: ”Att alla från kodarna till kunden använder samma verktyg förbättrar transparensen enormt.”

 

Systemen håller ihop allt

 

Det var så projektupplägget med Payair såg ut. Kunden hade kontinuerlig tillgång till verktygen som teamet använde och kunde följa framstegen nästan i realtid. Det gick även att kommentera eller ingripa omedelbart om något såg ut att gå snett.

Ett verktyg som teamet särskilt gärna ville introducera var Fabric, ett system som gör det möjligt för vem som helst att omedelbart testa de senaste funktionerna i nya versioner av appen. Det är lätt att föreställa sig hur mycket mer ägarna får ut av att kunna testa den riktiga produkten när det passar dem bäst, i stället för att bara få se en demo!

Bartosz vet vad han talar om när han förklarar att kommunikation är mer än bara möten. Att lyckas med ett projekt som detta handlar till stor del om att känna till rätt verktyg och att kunna använda dem effektivt.

Ju bredare spridning ett projekt har mellan olika länder, tidszoner och språk, desto viktigare är det att systemet håller ihop allt.”, säger Bartosz.

 

Förtroende för Etteplan

 

Men Bartosz – hur såg helheten ut? Vad ansvarade ni för? ”Payair beslutade om vad vi skulle göra, men teamet bestämde hur.” Etteplans roll var att säkerställa rätt resurser för utvecklarna och erbjuda en modell för ledning och kommunikation, inklusive en struktur för möten och rutiner, vilka verktyg som användes och de bästa sätten att använda dem på.

Hur hjälper detta kunden och när kopplas deras organisation in? Produktägarna har givetvis den slutgiltiga visionen för sin produkt. Därför är nära samarbete med dem helt avgörande. Det innebär att ägarna måste ha kontinuerlig insyn i projektet och de funktioner som byggts upp. Det är här Fabric kommer in, verktyget som gör det möjligt att enkelt testa de senaste funktionerna. Det var en av framgångsfaktorerna i projektet.

Allt fungerade bra och båda parter var nöjda med samarbetet. ”Det visade sig att vi hade hittat ett idealiskt upplägg för ett genuint partnerskap”, säger Bartosz, och fortsätter: ”Payair hade förtroende för oss och produktägaren hade en tydlig vision och deltog aktivt i projektet.”

 “Kommunikation är en grundpelare och att välja rätt verktyg är avgörande. Bartosz är otroligt kompetent och vi hade hela tiden en bra överblick över projektet.

 

Petter Östlund, VP Products Payair

Men han tillägger att oavsett hur bra verktyg man har underlättas kommunikationen avsevärt av personliga möten. Därför lär inte bra verktyg ersätta resor och möten helt och hållet.

Lärdomar

 

Att lära sig av sina fel är ett sätt att bli bättre. Vad tycker då Petter att vi kunde ha gjort annorlunda? ”Allt gick jättebra, men man kanske borde fokusera på att vara ännu tydligare med kraven ända från början och ägna mer uppmärksamhet åt det som inte fungerar.” Det är värdefull feedback inför framtida projekt.

En lärdom från samarbetet är också att outsourcing kan betyda mycket mer än att bara anlita utvecklare. Outsourcing när den är som bäst kan vara en fristående men samtidigt sömlöst integrerad enhet. Det är något vårt team fokuserar på när de får ansvaret för ett projekt – att kombinera programmeringsexpertis med rätt sorts kommunikation och processer för att leverera bästa möjliga mobilappar uträttar sin uppgift. Bartosz är oerhört stolt över sitt team och vill avsluta med ett sista råd:

 

Utan en vision utför man bara sina uppgifter. Men ett team med rätt vision kan ta sig an uppdraget och överträffa alla förväntningar.”

 

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forskningsprojekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produkt-portfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Historien fortsätter – Framtidssäkrar Yepzons platsspårare med banbrytande radioteknik

Yepzon är ett finskt företag med en stark historia av att leverera positioneringstjänster till konsumenter. Nu har Yepzon en marknadsledande tjänst för både B2B- och B2C-sektorn som lokaliserar och övervakar allting globalt.

Yepzon™-appen är en ledande plattform som tillgodoser alla lokaliseringsbehov och dessutom tillhandahåller en stor mängd data om enhetens omgivningar. Konsumenter, branschaktörer och andra företag i branschen som licensierar plattformen använder den för att skapa egna produktinnovationer och lösningar.

Bildelningstjänst med en fullserviceapp som erbjuds på Tripla

Bilkörning genomgår en omvandling, eftersom bilägandet i allt större utsträckning ger vika för behovsbaserad transport. Boende på Tripla erbjuds bilkörning som en tjänst med bildelningstjänsten NF Sharing. NF Fleet, som ägs gemensamt av Nordea Finance Finland Ltd  och ALD Automotive, levererar en elbil som kan hyras via en mobilapp till boende i bostadsföretaget.