Close

Rivender

Den obemannade butikslösningen ModulShop från Rivender Ltd förutspås bli en stor framgång i Finland och på den europeiska exportmarknaden. Lösningen baseras på toppmodern finsk kunskap.

Referens

Rivender – Obemannade butiker

 

Den första automatiserade butiken som baseras på ModulShop öppnades i den finska staden Forssa 16 februari 2017.

"Det är ett demosystem med 72 artiklar. Vi har redan fått många förfrågningar i Finland och från några andra europeiska länder", berättar Rivenders VD, Juha Pennanen.

Den obemannade butiken är enkel att använda. Efter att ha loggat in med ett betal- eller kreditkort med chip, sätter du in kortet i modulen med den önskade artikeln. Efter att ha fått varan, kan du välja nästa produkt och därefter får du ett kvitto när du har handlat klart. Systemet kan användas av flera personer samtidigt.

ModulShop är enkelt och kan användas av flera personer samtidigt. Rivender har ansökt om ett patent för sitt betalningssystem. ModulShops modulbaserade struktur är ett annat viktigt element för lösningen och även för detta har det ansökts om patent. Konkurrenternas obemannade butiker kan endast användas av en kund i taget.

Titta på vår video för att lära mer om ModulShop-konceptet!

Enkel, tillförlitlig och effektiv

 

Typiska mindre ModulShops kommer att ha 300 till 400 separata moduler och större butiker upp till tiotusentals. Återförsäljarna meddelas automatiskt om eventuella defekter och kan byta ut modulerna på egen hand vilket dessutom kan utföras av en enda person. Så det finns normalt sett inget behov av dyra specialister.

"Tillförlitlighet, personalbesparingar, låga underhållskostnader och linjär skalbarhet är försäljningsargumenten för ModulShop", fastställer Juha Pennanen stolt. Han lägger till att de inledande kostnader är trots detta inte betydligt mycket högre än för traditionella butiker.

"Finansiering av produktutveckling och produktlansering är en stor utmaning för ett startande företag. Vi är tacksamma för det ekonomiska stödet som vi har fått från TE-myndigheten (finska arbetsförmedlingen) och TEKES (finska innovationsfinansieringsverket). TEKES tror på oss."

Vi behövde kompetenta experter för att designa det tekniska utförandet. Vi beslutade oss för Espotel, som numera ingår i Etteplan, på grund av deras utmärkta rykte. Och resultaten har varit imponerande.” 

 

Juha Pennanen
Rivender’s Managing Director

 

 

Samarbetet inleddes 2013.  

Alla tekniska problem löstes

 

"En obemannad butik måste fungera tillförlitligt dygnet runt. Vi är bekanta med detta krav från ett antal andra projekt och vi accepterar det alltid ödmjukt", säger projektledaren Mikko-Matti Kukkonen. Tack vare de erfarna utvecklarnas expertkunskaper löstes alla tekniska problem undan för undan.

"De största utmaningarna var de rörliga mekaniska delarna och samordningen av de olika aspekterna som ingick i projektet", sammanfattar Kukkonen.

Vi var inte nöjda med tillförlitligheten på mekaniken i automaterna på marknaden. Dessutom behövde vi skapa en modul som kan skjuta ut produkter som exempelvis mjölkförpackningar, där vanlig spiralmekanik inte är lämplig.

Uppdelningen av funktionerna för separata elektroniska moduler planerades omsorgsfullt. ERP (företagsresursplanering)-systemet som ansvarar för försäljningen utvecklades av Aava Ohjelmistot Ltd i nära samarbete med resten av projektgruppen. Vi har strävat efter att ta fram moduler som är enkla att tillverka och montera.

 

 

Skalbarhet för passa olika butiksstorlekar

 

Systemet måste vara skalbart beroende på butiksstorlek, så lösningarna för nätverket mellan ERP och modulerna utvecklades med detta i åtanke.

ERP-systemet kommunicerar via en Ethernet-anslutning med försäljningsgatewayapplikationen. Resultatet är att en enskild ERP kan hantera många butiker. Försäljningsgatewayapplikationen kommunicerar i sin tur via Ethernet med en rackgateway, så att racks kan läggas till efter behov beroende på butikens storlek. Denna rackgateway kommunicerar i sin tur via en RS485-buss med säljautomatmodulerna i varje rack.  Den enda begränsande faktorn är rackets storlek, med andra ord hur många moduler som får plats på ett rack. RS485-bussen valdes på grund av sin höga feltolerans och tillförlitlighet.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forskningsprojekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produkt-portfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Historien fortsätter – Framtidssäkrar Yepzons platsspårare med banbrytande radioteknik

Yepzon är ett finskt företag med en stark historia av att leverera positioneringstjänster till konsumenter. Nu har Yepzon en marknadsledande tjänst för både B2B- och B2C-sektorn som lokaliserar och övervakar allting globalt.

Yepzon™-appen är en ledande plattform som tillgodoser alla lokaliseringsbehov och dessutom tillhandahåller en stor mängd data om enhetens omgivningar. Konsumenter, branschaktörer och andra företag i branschen som licensierar plattformen använder den för att skapa egna produktinnovationer och lösningar.

Toppmodern lösning för regressionstestning av programvara för Satel

Satel är världens ledande expert och innovatör inom oberoende radionätverksteknik. Företaget utvecklar och säljer högkvalitativa, privata radiotekniklösningar som möjliggör säkra, verksamhetskritiska anslutningar. De erbjuder även nätverksdesign och teknisk support samt har ett globalt nätverk av distributörer. Företagets historia sträcker sig ända tillbaka till 1986.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.