Close

Schneider Electric Fire & Security

Föreställ dig att brandlarmet går på ditt företag. Du har fått utbildning om systemet, men är du helt säker på vad du ska göra? Att ha en tydlig och välillustrerad bruksanvisning är till stor hjälp när det verkligen gäller. Det är målet med det nya samarbetet mellan Schneider Electric Fire & Security och Etteplan.

Affärskritisk dokumentation på ett flexibelt sätt

 

Schneider Electric Fire & Security är en ledande tillverkare, utvecklare och specialist inom brandlarm- och passersystem. Företaget har 80 års erfarenhet av säkerhetssystem. Företagets innovativa system Esmi Fire Detection och Esmi Access används för att skydda människor, information och egendom i Norden, Ryssland samt Central- och Sydeuropa.

I början av 2016 inledde Schneider Electric Fire & Security och Etteplan ett samarbete inom teknisk dokumentation för brandlarmsystem. Etteplan producerar bruksanvisningar, handböcker för konstruktörer och installatörer, snabbstartsguider samt tekniska broschyrer utifrån en kontinuerlig servicemodell som bygger på möten varannan vecka och omfattar produktion av tekniskt innehåll från början till slut. Texterna skrivs på Simplified Technical English (STE) och illustrationerna produceras med metoden Simplified Technical Illustrations (STI). Innehållet hanteras med hjälp av Hyperdoc, ett system som gör det lätt att uppdatera uppgifter på flera ställen i strukturerat material med en gång. Inför samarbetet tog man fram en ordlista som harmoniserar terminologin som används av Schneider Electric Fire & Security.

Det är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare, då våra konstruktörer själva producerade manualerna efter att produkterna var klara, vilket ofta innebar förseningar i lanseringen. Nu kan våra konstruktörer fokusera på det de kan bäst, samtidigt som våra manualer har blivit bättre – både texterna och illustrationerna håller högsta kvalitet.”

Atte Pihlava, Schneider Electric Fire & Security’s Product Manager, Fire Detection

“Vi vill vara föregångare när det gäller flexibel produkt- och affärsutveckling. Etteplans servicemodell är perfekt för oss, eftersom vi nu kan producera teknisk dokumentation flexibelt samtidigt som produkten utvecklas. Det innebär att manualerna blir färdiga samtidigt med produkten, om inte tidigare, och vi får ut våra produkter på marknaden snabbare.”


Atte Pihlava, Schneider Electric Fire & Security’s Product Manager, Fire Detection.

Kritisk information enkelt och snabbt

Manualerna för brandlarmsystem används av flera olika målgrupper: återförsäljare, brandinspektörer, företagets brandsäkerhetsansvariga, eventuellt personalen i receptionen och när det verkligen gäller även brandkåren. Det är mycket viktigt att varje målgrupp hittar rätt information snabbt i manualerna och att anvisningarna är lätta att förstå.

“Tydliga, enkla anvisningar underlättar för alla och minskar riskerna, eftersom de bidrar till snabbare installations- och underhållsarbeten”, säger Pihlava.

“Detta är särskilt viktigt när vi lanserar nya produkter som medför nya rutiner och processer för våra kunder. Vår största utmaning är att nå ut med informationen till alla målgrupper på alla marknader så snabbt som möjligt. Anvisningarna måste vara helt entydiga. Etteplan översätter dessutom våra anvisningar till olika språk och vi får översättningarna snabbare än tidigare.”

Högkvalitativa dokument och en kunnig partner

Pihlava är nöjd med den förbättrade dokumentationsprocessen.

“Processen är nu systematisk och välstrukturerad och har fått en viktig roll i vår produktutveckling. Etteplans specialister lärde sig våra system förvånansvärt snabbt och allt fungerar som det ska”, säger Pihlava.

Etteplan ansvarar för all teknisk dokumentation till Schneider Electric Fire & Securitys samtliga produktutvecklingsprojekt under 2017.

“Vi har höga förväntningar, men är samtidigt förhoppningsfulla: snabb dokumentation som håller hög kvalitet gör hela lanseringen enklare”, summerar Pihlava.

Mer att läsa

Teknisk dokumentation och förberedelse av animation för Endress+Hauser

Endress+Hauser är en global ledare inom mätinstrumentering, tjänster och lösningar för industriell processteknik. De tillhandahåller processlösningar för flöde, nivå, tryck, analys, temperatur, inspelning och digital kommunikation, vilket optimerar processer med avseende på ekonomisk effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan. Företaget har över 16 000 anställda i 125 länder.

Sulzers uppnår strukturerad dokumentation med stöd från Etteplan

Sulzer är en global ledare inom fluidteknik med två århundraden av erfarenhet av att utveckla innovativa produkter och tjänster som främjar hållbar utveckling och hjälper Sulzers kunder att bygga en bättre värld. Sulzers kunder drar nytta av företagets åtagande för innovation, prestanda och kvalitet samt från deras responsiva nätverk av 180 världsklassiga tillverkningsanläggningar och servicecenter över hela världen. Sulzers verksamhet är uppdelad i tre divisioner: Flow Equipment, Services och Chemtech.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.