Close

Senzime – Rädda liv med förbättrade behandlingsresultat

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation.

Referens
Kompetensområde

I Senzimes portfölj ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.

Senzimes instrument CliniSenz används för att mäta patienternas hälsotillstånd i förebyggande syfte eller som övervakning efter avancerad kirurgi tillsammans med OnZurf probe. OnZurf fästs då på ytan av ett organ och redan efter 20 minuter kan exempelvis den allvarliga komplikationen syrebrist detekteras, något som i normala fall kan ta flera dygn att upptäcka. Marknadsintroduktion av Onzurf Probe och CliniSenz Analyzer är planerad till slutet av 2016. 

Etteplan agerade mekanikutvecklings- och tillverkningspartner av CliniSenz, samt expertis vid upprättandet av Senzimes kvalitetssystem enligt ISO 13485.

”Etteplan har genom sin bredd kunnat erbjuda oss en helhetslösning. Samarbetet har varit en betydande faktor för en lyckad produktrealisering av vårt analysinstrument CliniSenz” – Säger Petter Åström, Quality manager Senzime AB.

*Tidigare Devex Mekatronik