Close

Siemens Industrial Turbomachinery

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Sverige, en långvarig kund för Etteplan, tillverkar avancerade gas- och ångturbiner för kunder inom energisektorn.

Reservdelskatalog för Siemens Industrial Turbomachinery AB på fyra månader

 

Siemens Industrial Turbomachinerys komplicerade produkter och deras tillhörande tekniska produktinformation behöver alltid anpassas efter slutkundernas behov. På grund av ett stigande antal kundleveranser behövde Siemens Industrial Turbomachinery utveckla och implementera en process för att skapa uppdaterad och högkvalitativ reservdelsinformation snabbt.

Eftersom utveckling av turbiner är kundens kärnverksamhet kände företaget att man behövde specialisthjälp för att utveckla en process för reservdelsdokumentation som kunde stödja de kommande informationsbehoven i eftermarknadsverksamheten. Det var också viktigt för kunden att få reservdelskatalogen färdig på så kort tid som möjligt.

Siemens Industrial Turbomachinery och Etteplan inledde samtal angående Etteplans tjänster och valde Etteplan PARTS, en tjänst som använder branschens mest avancerade metoder och mjukvaruverktyg för att skapa och sprida reservdelsinformation.

Lösning

 

Etteplans team inledde projektet med ett workshop med kunden för att identifiera behoven och specifikationerna för reservdelskatalogerna. Produktstrukturerna importerades och konverterades till reservdelsstrukturer med hjälp av HyperPARTS.

För att visualisera de komplexa turbinerna använde Etteplan kundens befintliga 3D-modeller som en grund för de tekniska illustrationer som skapades med Etteplans avancerade metoder.

Illustrationerna och sprängskisserna är visuella och lättförståeliga vilket minskar risken för möjliga feltolkningar. Alla illustrationer kan återanvändas vilket gör skapandet av nytt material effektivt och kostnadseffektivt.

 

Lösningen gör det möjligt för slutanvändaren att se och detaljstudera teknisk information via ett användarvänligt visningsgränssnitt, utöver traditionella PDF-kataloger.

Resultat och fördelar

 

Endast fyra månader efter att projektet inleddes, levererade Etteplan en reservdelskatalog i PDF-format till kunden, samt mjukvaran HyperPARTS Viewer för att möjliggöra detaljstudier av produktinformationen.

Dessa gjorde det möjligt för slutkunden att snabbt och enkelt få tillgång till relevant reservdelsinformation, vilket omedelbart förkortar maskinens tid för driftstopp i händelse av en defekt produkt eller komponent. Tack vare projektet fick kunden även klarhet angående vilka reservdelar som bör lagras på plats och vilka som bör beställas vid behov.

Mer att läsa

Teknisk dokumentation och förberedelse av animation för Endress+Hauser

Endress+Hauser är en global ledare inom mätinstrumentering, tjänster och lösningar för industriell processteknik. De tillhandahåller processlösningar för flöde, nivå, tryck, analys, temperatur, inspelning och digital kommunikation, vilket optimerar processer med avseende på ekonomisk effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan. Företaget har över 16 000 anställda i 125 länder.

Sulzers uppnår strukturerad dokumentation med stöd från Etteplan

Sulzer är en global ledare inom fluidteknik med två århundraden av erfarenhet av att utveckla innovativa produkter och tjänster som främjar hållbar utveckling och hjälper Sulzers kunder att bygga en bättre värld. Sulzers kunder drar nytta av företagets åtagande för innovation, prestanda och kvalitet samt från deras responsiva nätverk av 180 världsklassiga tillverkningsanläggningar och servicecenter över hela världen. Sulzers verksamhet är uppdelad i tre divisioner: Flow Equipment, Services och Chemtech.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.