Close

Siemens Industrial Turbomachinery

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Sverige, en långvarig kund för Etteplan, tillverkar avancerade gas- och ångturbiner för kunder inom energisektorn.

Reservdelskatalog för Siemens Industrial Turbomachinery AB på fyra månader

 

Siemens Industrial Turbomachinerys komplicerade produkter och deras tillhörande tekniska produktinformation behöver alltid anpassas efter slutkundernas behov. På grund av ett stigande antal kundleveranser behövde Siemens Industrial Turbomachinery utveckla och implementera en process för att skapa uppdaterad och högkvalitativ reservdelsinformation snabbt.

Eftersom utveckling av turbiner är kundens kärnverksamhet kände företaget att man behövde specialisthjälp för att utveckla en process för reservdelsdokumentation som kunde stödja de kommande informationsbehoven i eftermarknadsverksamheten. Det var också viktigt för kunden att få reservdelskatalogen färdig på så kort tid som möjligt.

Siemens Industrial Turbomachinery och Etteplan inledde samtal angående Etteplans tjänster och valde Etteplan PARTS, en tjänst som använder branschens mest avancerade metoder och mjukvaruverktyg för att skapa och sprida reservdelsinformation.

Lösning

 

Etteplans team inledde projektet med ett workshop med kunden för att identifiera behoven och specifikationerna för reservdelskatalogerna. Produktstrukturerna importerades och konverterades till reservdelsstrukturer med hjälp av HyperPARTS.

För att visualisera de komplexa turbinerna använde Etteplan kundens befintliga 3D-modeller som en grund för de tekniska illustrationer som skapades med Etteplans avancerade metoder.

Illustrationerna och sprängskisserna är visuella och lättförståeliga vilket minskar risken för möjliga feltolkningar. Alla illustrationer kan återanvändas vilket gör skapandet av nytt material effektivt och kostnadseffektivt.

 

Lösningen gör det möjligt för slutanvändaren att se och detaljstudera teknisk information via ett användarvänligt visningsgränssnitt, utöver traditionella PDF-kataloger.

Resultat och fördelar

 

Endast fyra månader efter att projektet inleddes, levererade Etteplan en reservdelskatalog i PDF-format till kunden, samt mjukvaran HyperPARTS Viewer för att möjliggöra detaljstudier av produktinformationen.

Dessa gjorde det möjligt för slutkunden att snabbt och enkelt få tillgång till relevant reservdelsinformation, vilket omedelbart förkortar maskinens tid för driftstopp i händelse av en defekt produkt eller komponent. Tack vare projektet fick kunden även klarhet angående vilka reservdelar som bör lagras på plats och vilka som bör beställas vid behov.

Mer att läsa

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.

Design för additiv tillverkning åt Wärtsilä

Wärtsilä ville omdesigna sitt pressverktyg för ventilfjädrar för att få en lättare konstruktion och dra nytta av additiv tillverkning. Det ursprungliga standardverktyget tillverkades med CNC och svetsades, men man var orolig för att det inte skulle klara krafterna på drygt 30 kN som verktyget utsätts för under användning. Wärtsilä anlitade Etteplan för att tillsammans omdesigna det manuella pressverktyget för montering av ventiler i topplock. 

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions