Close

Siemens Industrial Turbomachinery

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Sverige, en långvarig kund för Etteplan, tillverkar avancerade gas- och ångturbiner för kunder inom energisektorn.

Reservdelskatalog för Siemens Industrial Turbomachinery AB på fyra månader

 

Siemens Industrial Turbomachinerys komplicerade produkter och deras tillhörande tekniska produktinformation behöver alltid anpassas efter slutkundernas behov. På grund av ett stigande antal kundleveranser behövde Siemens Industrial Turbomachinery utveckla och implementera en process för att skapa uppdaterad och högkvalitativ reservdelsinformation snabbt.

Eftersom utveckling av turbiner är kundens kärnverksamhet kände företaget att man behövde specialisthjälp för att utveckla en process för reservdelsdokumentation som kunde stödja de kommande informationsbehoven i eftermarknadsverksamheten. Det var också viktigt för kunden att få reservdelskatalogen färdig på så kort tid som möjligt.

Siemens Industrial Turbomachinery och Etteplan inledde samtal angående Etteplans tjänster och valde Etteplan PARTS, en tjänst som använder branschens mest avancerade metoder och mjukvaruverktyg för att skapa och sprida reservdelsinformation.

Lösning

 

Etteplans team inledde projektet med ett workshop med kunden för att identifiera behoven och specifikationerna för reservdelskatalogerna. Produktstrukturerna importerades och konverterades till reservdelsstrukturer med hjälp av HyperPARTS.

För att visualisera de komplexa turbinerna använde Etteplan kundens befintliga 3D-modeller som en grund för de tekniska illustrationer som skapades med Etteplans avancerade metoder.

Illustrationerna och sprängskisserna är visuella och lättförståeliga vilket minskar risken för möjliga feltolkningar. Alla illustrationer kan återanvändas vilket gör skapandet av nytt material effektivt och kostnadseffektivt.

 

Lösningen gör det möjligt för slutanvändaren att se och detaljstudera teknisk information via ett användarvänligt visningsgränssnitt, utöver traditionella PDF-kataloger.

Resultat och fördelar

 

Endast fyra månader efter att projektet inleddes, levererade Etteplan en reservdelskatalog i PDF-format till kunden, samt mjukvaran HyperPARTS Viewer för att möjliggöra detaljstudier av produktinformationen.

Dessa gjorde det möjligt för slutkunden att snabbt och enkelt få tillgång till relevant reservdelsinformation, vilket omedelbart förkortar maskinens tid för driftstopp i händelse av en defekt produkt eller komponent. Tack vare projektet fick kunden även klarhet angående vilka reservdelar som bör lagras på plats och vilka som bör beställas vid behov.

Mer att läsa

För en översättning på 100 000 ord räcker det med ett ord

VMI:s huvudkontor i Epe i Nederländerna sysselsätter cirka 900 personer. Tack vare erfarna och mycket kompetenta medarbetare och en ambitiös och handlingskraftig ledningsgrupp är VMI känt som en respekterad marknadsledare och leverantör av innovativa maskiner som ständigt utvecklas och förbättras.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Utökad testkapacitet och modernisering av testsystem för Ensto

Ensto konstruerar och tillhandahåller tillförlitliga och smarta elektriska lösningar och expertis för eldistributionsnät och byggnader. Ensto, ett internationellt teknikföretag och familjeföretag, grundades 1958 och har cirka 1 350 engagerade medarbetare i Europa, USA och Asien. Under 2020 genererade vi en omsättning på 250 miljoner euro. Vi tror på ett bättre liv med elektricitet och en mer hållbar framtid.