Close

Specialmaskin på rekordtid

Sandvik Coromant ville genom utvecklandet av en ny specialmaskin införa ett enhetligt gränssnitt för att minska den manuella hanteringen i produktionen.

Referens
Kompetensområde

Helhetsåttagande

Etteplan* drev projektet som ett helhetsåttagande i egna lokaler, från förstudie till färdig levererad produkt inklusive utbildning på plats hos kundens utländska produktionsanläggning. Discipliner som ingick var mekanik, elektronik/el, mjukvara, projektledning, CE-märkning och montering.  

Stor kapacitetshöjning

Resultatet blev en maskin som levererades på rekordtid. Lösningen öppnade upp för en 24 gångers kapacitetshöjning i kundens befintliga produktion.

*Tidigare Devex Mekatronik

”I samband med att GUG hade många egna projekt tog vi kontakt med Etteplan med ett önskemål att utveckla en hanteringsutrustning mot skärproduktion inom Sandvik-koncernen. Processen var redan satt så jobbet som lämnades över var automationen och hela layouten för maskinen Lilla My. Täta avstämningsmöten mellan Etteplan och GUG hölls under hela projekttiden. GUG är mycket nöjda med Etteplan som leverantör av Lilla My i termer av Entreprenörskap, Teknisk höjd och Transparens”, säger Patrik Breding, Manager GUG, Sandvik Coromant.