Close

Specialmaskin på rekordtid

Sandvik Coromant ville genom utvecklandet av en ny specialmaskin införa ett enhetligt gränssnitt för att minska den manuella hanteringen i produktionen.

Referens
Kompetensområde

Helhetsåttagande

Etteplan* drev projektet som ett helhetsåttagande i egna lokaler, från förstudie till färdig levererad produkt inklusive utbildning på plats hos kundens utländska produktionsanläggning. Discipliner som ingick var mekanik, elektronik/el, mjukvara, projektledning, CE-märkning och montering.  

Stor kapacitetshöjning

Resultatet blev en maskin som levererades på rekordtid. Lösningen öppnade upp för en 24 gångers kapacitetshöjning i kundens befintliga produktion.

*Tidigare Devex Mekatronik

”I samband med att GUG hade många egna projekt tog vi kontakt med Etteplan med ett önskemål att utveckla en hanteringsutrustning mot skärproduktion inom Sandvik-koncernen. Processen var redan satt så jobbet som lämnades över var automationen och hela layouten för maskinen Lilla My. Täta avstämningsmöten mellan Etteplan och GUG hölls under hela projekttiden. GUG är mycket nöjda med Etteplan som leverantör av Lilla My i termer av Entreprenörskap, Teknisk höjd och Transparens”, säger Patrik Breding, Manager GUG, Sandvik Coromant.

Mer att läsa

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.