Close

Toppmodern lösning för regressionstestning av programvara för Satel

Satel är världens ledande expert och innovatör inom oberoende radionätverksteknik. Företaget utvecklar och säljer högkvalitativa, privata radiotekniklösningar som möjliggör säkra, verksamhetskritiska anslutningar. De erbjuder även nätverksdesign och teknisk support samt har ett globalt nätverk av distributörer. Företagets historia sträcker sig ända tillbaka till 1986.

NETCO är en intuitiv och användarvänlig programvara för nätverkskonfiguration och övervakning av Satels radioprodukter. Den är utformad för att göra konfigurationen så enkel som möjligt. Med NETCO kan ett fullt fungerande kommunikationsnätverk konfigureras med några få enkla steg.

Referens
Kompetensområde

Vägen till testautomatisering

Samarbetet mellan Satel och Etteplan inleddes redan 2016. Två år senare fokuserade Satel på att garantera den höga kvaliteten hos SATEL NETCO-applikationen, vilken utvecklades kontinuerligt för att leverera bästa möjliga programvara åt slutanvändarna. NETCO används av fackmän som bygger och underhåller kommunikationsnätverk som drivs av Satel. De nya versionerna som duggade tätt krävde naturligtvis testning, vilket innebär utmaningar både i fråga om kostnader och testvolymer vid manuell hantering. Därför utvärderade Satel kvalitetssäkringspartners (QA) som skulle kunna stödja dem med behov och krav när det gäller testautomatisering, eftersom den enda rimliga vägen var att gå mot automatisering av regressionstest.

Etteplan blev Satels testautomatiseringspartner tack vare vår omfattande expertis och vår kunskap om både QA och DevOps. Vi kunde utforma och skapa regressionstestmiljön från grunden. Vi fick den unika möjligheten att börja med en tom sida, bedöma situationen och föra en dialog med Satel, samtidigt som vi gick igenom våra rekommendationer.

Vi valde en steg-för-steg-metod med befintliga manuella testscenarier som utgångspunkt. Huvudmålet var dock att bygga upp en kontinuerlig integrationsmiljö för testautomatisering, som skulle omfatta de viktigaste funktionerna i SATEL NETCO-webbapplikationen.

”Med hjälp av Etteplan har vi ökat versionsstabiliteten och förbättrat leveranstiden för nya NETCO-versioner åt våra kunder. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Etteplan”

Petri Reiman, Manager, Test Systems på Satel

Skräddarsydd testmiljö för Satels behov

Den första kontinuerliga integrationsmiljön för testautomatisering byggdes och hölls i Etteplans lokaler med en dedikerad server där Jenkins hanterade hela regressionen. Varje ny applikationskonstruktion utlöste regressionsexekveringen. Parallellt med det här tog vi oss an aspekter som versionshantering och lagring av testfall, officiella rutiner för testrapporter och regressionsexekvering. I mitten av 2019 hade vi nått en tillfredsställande täckningsnivå och gått vidare till stabiliseringsfasen.

Det naturliga steget var då att överväga att migrera regressionsmiljön till molnet och efter en grundlig utvärdering valdes Azure som den bästa leverantören. I början av 2020 startade vi migreringsprojektet och utformade en kostnadseffektiv lösning. Efter en smidig övergång mellan de två miljöerna fortsätter vi att upprätthålla den automatiserade molnmiljön för regressionstester och föreslår förbättringar av testscenarierna.

Därför har Satel nu en toppmodern automatiseringsmiljö för regressionstester. De kan göra snabba och tillförlitliga sanitetskontroller av de senaste applikationsversionerna och tillhandahåller kvalitetsprogramvara åt slutanvändarna.

Satel-logo.png

Mer att läsa

Mobilappen SEONappi, utvecklad av Etteplan, förverkligar SEOs digitala språng

SEO (Suomalainen Energiaosuuskunta) grundades 1978 och är ett finskt oljebolag som kontroll-eras av sina handlare. SEO-nätverket omfattar mer än 220 distributionsstationer, bensinstationer eller obemannade bensinstationer. SEO-handlarna beslutar självständigt om sin stations tjänster, liksom om sin bränsledistribution och prissättningslösningar. Detta utgör grunden för SEO-nätverkets oberoende och självständiga karaktär. Handlarna i SEOs nät av bensinstationer betjänar kunder runt om i Finland, från Finska vikens stränder hela vägen till Nuorgam i Lappland. 

TanaConnect® möjliggör datadrivna beslut för Tanas intressenter

Tana är en av världens ledande tillverkare av maskiner och utrustning för mekanisk hantering av fast avfall. Företaget är en föregångare inom användning av elektriska styrsystem och intelligenta lösningar i sin utrustning. Tana bedriver en helt datadriven verksamhet som företaget kontinuerligt utvecklar i nära samarbete med sina kunder.

Mobilapp för Gasums kunder som använder gasdrivna fordon under utveckling

Energiföretaget Gasum är en nordisk gassektors- och energimarknadsexpert. Gasum erbjuder renare energi- och energimarknadsexperttjänster för olika branscher samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper sina kunder att minska sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina partners främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till sjöss.  

Omdesign av ui till applikation för incidenthantering

Teleste är expert på bredbandsdata och videotjänster som levererar smarta lösningar till kollektivtrafik och olika säkerhetssegment. Etteplan deltog i ett projekt för omdesign av ett användargränssnitt som omfattar S-AWARE® och S-VMX – två omfattande applikationer för incident- och videohantering som möjliggör enkel och noggrann kontroll av olika datatyper samt hjälp med att förbättra säkerheten för personer och infrastruktur.

Kontakta oss
Jacek Jarosz
Jacek Jarosz
Senior Project Manager