Close

Toppmodern lösning för regressionstestning av programvara för Satel

Satel är världens ledande expert och innovatör inom oberoende radionätverksteknik. Företaget utvecklar och säljer högkvalitativa, privata radiotekniklösningar som möjliggör säkra, verksamhetskritiska anslutningar. De erbjuder även nätverksdesign och teknisk support samt har ett globalt nätverk av distributörer. Företagets historia sträcker sig ända tillbaka till 1986.

NETCO är en intuitiv och användarvänlig programvara för nätverkskonfiguration och övervakning av Satels radioprodukter. Den är utformad för att göra konfigurationen så enkel som möjligt. Med NETCO kan ett fullt fungerande kommunikationsnätverk konfigureras med några få enkla steg.

Referens
Kompetensområde

Vägen till testautomatisering

Samarbetet mellan Satel och Etteplan inleddes redan 2016. Två år senare fokuserade Satel på att garantera den höga kvaliteten hos SATEL NETCO-applikationen, vilken utvecklades kontinuerligt för att leverera bästa möjliga programvara åt slutanvändarna. NETCO används av fackmän som bygger och underhåller kommunikationsnätverk som drivs av Satel. De nya versionerna som duggade tätt krävde naturligtvis testning, vilket innebär utmaningar både i fråga om kostnader och testvolymer vid manuell hantering. Därför utvärderade Satel kvalitetssäkringspartners (QA) som skulle kunna stödja dem med behov och krav när det gäller testautomatisering, eftersom den enda rimliga vägen var att gå mot automatisering av regressionstest.

Etteplan blev Satels testautomatiseringspartner tack vare vår omfattande expertis och vår kunskap om både QA och DevOps. Vi kunde utforma och skapa regressionstestmiljön från grunden. Vi fick den unika möjligheten att börja med en tom sida, bedöma situationen och föra en dialog med Satel, samtidigt som vi gick igenom våra rekommendationer.

Vi valde en steg-för-steg-metod med befintliga manuella testscenarier som utgångspunkt. Huvudmålet var dock att bygga upp en kontinuerlig integrationsmiljö för testautomatisering, som skulle omfatta de viktigaste funktionerna i SATEL NETCO-webbapplikationen.

”Med hjälp av Etteplan har vi ökat versionsstabiliteten och förbättrat leveranstiden för nya NETCO-versioner åt våra kunder. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Etteplan”

Petri Reiman, Manager, Test Systems på Satel

Skräddarsydd testmiljö för Satels behov

Den första kontinuerliga integrationsmiljön för testautomatisering byggdes och hölls i Etteplans lokaler med en dedikerad server där Jenkins hanterade hela regressionen. Varje ny applikationskonstruktion utlöste regressionsexekveringen. Parallellt med det här tog vi oss an aspekter som versionshantering och lagring av testfall, officiella rutiner för testrapporter och regressionsexekvering. I mitten av 2019 hade vi nått en tillfredsställande täckningsnivå och gått vidare till stabiliseringsfasen.

Det naturliga steget var då att överväga att migrera regressionsmiljön till molnet och efter en grundlig utvärdering valdes Azure som den bästa leverantören. I början av 2020 startade vi migreringsprojektet och utformade en kostnadseffektiv lösning. Efter en smidig övergång mellan de två miljöerna fortsätter vi att upprätthålla den automatiserade molnmiljön för regressionstester och föreslår förbättringar av testscenarierna.

Därför har Satel nu en toppmodern automatiseringsmiljö för regressionstester. De kan göra snabba och tillförlitliga sanitetskontroller av de senaste applikationsversionerna och tillhandahåller kvalitetsprogramvara åt slutanvändarna.

Satel-logo.png

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Kontakta oss
Jacek Jarosz
Jacek Jarosz
Senior Project Manager