Close

Underhållet av SEO:s lösning för företagskort sköts av Etteplan

Referens
Kompetensområde

Handlarna som arbetar i SEO:s nätverk av bensinstationer betjänar konsumenter och företagskunder över hela Finland. Etteplan underhåller nätverkets lösning för företagskort. Arbetet innefattar förutsägande underhåll, användarsupport, genomförande av olika undersökningar och rapportering, men även att hantera SEO:s dataimport och korrektheten hos data, skapa en lista över blockerade kort, ta säkerhetskopior av databasen och övervaka diskutrymmet. Genom småskalig utveckling och förutsägande underhåll garanteras en kontinuerlig drift av mjukvaran och nödvändiga uppdateringar. Undantagssituationer undersöks alltid efter behov. Kortsystemet måste fungera utan avbrott. Eftersom handlarna och deras kunder har olika behov, skräddarsys också lösningar för att möta kundernas behov. Systemet för företagskort omfattar dessutom ett partnernätverk, som samordnas under samma underhållsavtal.

“Vårt samarbete har pågått under lång tid”, säger Etteplans Head of Application Management Hannu Korpi. “Etteplans experter på lösningsunderhåll ser till att SEO:s handlare kan fokusera på sin kärnverksamhet. Tack vare underhållet, som omfattar prediktivt underhåll, fungerar företagskortslösningen och tillhörande tjänster sömlöst.”

SEO (Suomalainen Energiaosuuskunta) grundades 1978 och är ett finskt oljebolag som kontrolleras av sina handlare. SEO-nätverket omfattar mer än 200 distributionsstationer, bensinstationer eller obemannade bensinstationer. SEO-handlarna beslutar självständigt om sin stations tjänster, liksom om sin bränsledistribution och prissättningslösningar. Detta utgör grunden för SEO-nätverkets oberoende och självständiga karaktär. Handlarna i SEO:s nät av bensinstationer betjänar kunder runt om i Finland, från Finska vikens stränder hela vägen till Nuorgam i Lappland.

Etteplan ALM (Application Lifecycle Management) hanterar lösningsunderhåll och kritiska applikationer så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

SEO logo

”I dagens affärsliv är det en viss utmaning att hantera personal- och utrustningsresurser inom ett företag. SEO Company Card som system och utkontrakteringen av underhållet till Etteplan MORE har varit en mycket positiv och effektiv lösning. Vi är nöjda”, säger SEO:s specialist Tero Riuttumäki.

Mer att läsa

Toppmodern lösning för regressionstestning av programvara för Satel

Satel är världens ledande expert och innovatör inom oberoende radionätverksteknik. Företaget utvecklar och säljer högkvalitativa, privata radiotekniklösningar som möjliggör säkra, verksamhetskritiska anslutningar. De erbjuder även nätverksdesign och teknisk support samt har ett globalt nätverk av distributörer. Företagets historia sträcker sig ända tillbaka till 1986.

Omdesign av ui till applikation för incidenthantering

Teleste är expert på bredbandsdata och videotjänster som levererar smarta lösningar till kollektivtrafik och olika säkerhetssegment. Etteplan deltog i ett projekt för omdesign av ett användargränssnitt som omfattar S-AWARE® och S-VMX – två omfattande applikationer för incident- och videohantering som möjliggör enkel och noggrann kontroll av olika datatyper samt hjälp med att förbättra säkerheten för personer och infrastruktur.

Bildelningstjänst med en fullserviceapp som erbjuds på Tripla

Bilkörning genomgår en omvandling, eftersom bilägandet i allt större utsträckning ger vika för behovsbaserad transport. Boende på Tripla erbjuds bilkörning som en tjänst med bildelningstjänsten NF Sharing. NF Fleet, som ägs gemensamt av Nordea Finance Finland Ltd  och ALD Automotive, levererar en elbil som kan hyras via en mobilapp till boende i bostadsföretaget.

Backend-system utvecklat för Neste Easy Wash

Neste öppnade sin första automatiserade biltvättsstation på Karakallio i Esbo i december 2019. Backend-systemet och automationslösningarna har utvecklats tillsammans med Etteplan. Tyngdpunkten låg på att göra det så enkelt och bekvämt som möjligt för kunderna att tvätta bilen.

Kontakta oss
Erica Dahlberg
Erica Dahlberg
BU Director
Software & Embedded Solutions