Close

Underhållet av SEO:s lösning för företagskort sköts av Etteplan

Referens
Kompetensområde

Handlarna som arbetar i SEO:s nätverk av bensinstationer betjänar konsumenter och företagskunder över hela Finland. Etteplan underhåller nätverkets lösning för företagskort. Arbetet innefattar förutsägande underhåll, användarsupport, genomförande av olika undersökningar och rapportering, men även att hantera SEO:s dataimport och korrektheten hos data, skapa en lista över blockerade kort, ta säkerhetskopior av databasen och övervaka diskutrymmet. Genom småskalig utveckling och förutsägande underhåll garanteras en kontinuerlig drift av mjukvaran och nödvändiga uppdateringar. Undantagssituationer undersöks alltid efter behov. Kortsystemet måste fungera utan avbrott. Eftersom handlarna och deras kunder har olika behov, skräddarsys också lösningar för att möta kundernas behov. Systemet för företagskort omfattar dessutom ett partnernätverk, som samordnas under samma underhållsavtal.

“Vårt samarbete har pågått under lång tid”, säger Etteplans Head of Application Management Hannu Korpi. “Etteplans experter på lösningsunderhåll ser till att SEO:s handlare kan fokusera på sin kärnverksamhet. Tack vare underhållet, som omfattar prediktivt underhåll, fungerar företagskortslösningen och tillhörande tjänster sömlöst.”

SEO (Suomalainen Energiaosuuskunta) grundades 1978 och är ett finskt oljebolag som kontrolleras av sina handlare. SEO-nätverket omfattar mer än 200 distributionsstationer, bensinstationer eller obemannade bensinstationer. SEO-handlarna beslutar självständigt om sin stations tjänster, liksom om sin bränsledistribution och prissättningslösningar. Detta utgör grunden för SEO-nätverkets oberoende och självständiga karaktär. Handlarna i SEO:s nät av bensinstationer betjänar kunder runt om i Finland, från Finska vikens stränder hela vägen till Nuorgam i Lappland.

Etteplan ALM (Application Lifecycle Management) hanterar lösningsunderhåll och kritiska applikationer så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

SEO logo

”I dagens affärsliv är det en viss utmaning att hantera personal- och utrustningsresurser inom ett företag. SEO Company Card som system och utkontrakteringen av underhållet till Etteplan MORE har varit en mycket positiv och effektiv lösning. Vi är nöjda”, säger SEO:s specialist Tero Riuttumäki.

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Kontakta oss
Erica Dahlberg
Erica Dahlberg
BU Director
Software & Embedded Solutions