Close

Underhållet av SEO:s lösning för företagskort sköts av Etteplan

Referens
Kompetensområde

Handlarna som arbetar i SEO:s nätverk av bensinstationer betjänar konsumenter och företagskunder över hela Finland. Etteplan underhåller nätverkets lösning för företagskort. Arbetet innefattar förutsägande underhåll, användarsupport, genomförande av olika undersökningar och rapportering, men även att hantera SEO:s dataimport och korrektheten hos data, skapa en lista över blockerade kort, ta säkerhetskopior av databasen och övervaka diskutrymmet. Genom småskalig utveckling och förutsägande underhåll garanteras en kontinuerlig drift av mjukvaran och nödvändiga uppdateringar. Undantagssituationer undersöks alltid efter behov. Kortsystemet måste fungera utan avbrott. Eftersom handlarna och deras kunder har olika behov, skräddarsys också lösningar för att möta kundernas behov. Systemet för företagskort omfattar dessutom ett partnernätverk, som samordnas under samma underhållsavtal.

“Vårt samarbete har pågått under lång tid”, säger Etteplans Head of Application Management Hannu Korpi. “Etteplans experter på lösningsunderhåll ser till att SEO:s handlare kan fokusera på sin kärnverksamhet. Tack vare underhållet, som omfattar prediktivt underhåll, fungerar företagskortslösningen och tillhörande tjänster sömlöst.”

SEO (Suomalainen Energiaosuuskunta) grundades 1978 och är ett finskt oljebolag som kontrolleras av sina handlare. SEO-nätverket omfattar mer än 200 distributionsstationer, bensinstationer eller obemannade bensinstationer. SEO-handlarna beslutar självständigt om sin stations tjänster, liksom om sin bränsledistribution och prissättningslösningar. Detta utgör grunden för SEO-nätverkets oberoende och självständiga karaktär. Handlarna i SEO:s nät av bensinstationer betjänar kunder runt om i Finland, från Finska vikens stränder hela vägen till Nuorgam i Lappland.

Etteplan ALM (Application Lifecycle Management) hanterar lösningsunderhåll och kritiska applikationer så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

SEO logo

”I dagens affärsliv är det en viss utmaning att hantera personal- och utrustningsresurser inom ett företag. SEO Company Card som system och utkontrakteringen av underhållet till Etteplan MORE har varit en mycket positiv och effektiv lösning. Vi är nöjda”, säger SEO:s specialist Tero Riuttumäki.

Mer att läsa

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Säkerställa flexibilitet för en proptech-startup

Parkanizer hade som mål att fullända användningen av parkeringsplatserna som finns runt omkring oss. I jakten på en riktig SaaS-affärsmodell (Software as a Service) behövde företaget byta affärsstrategi några gånger. Med hjälp av Etteplans experter* genomförde Parkanizer 2019 ett framgångsrikt experiment och hittade en potentiell nisch inom kontorsparkering.

Kontakta oss
Erica Dahlberg
Erica Dahlberg
BU Director
Software & Embedded Solutions