Close

Valmet

Valmet och Etteplans samarbete inom maskinteknik och teknisk dokumentation sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden. Det strategiska partnerskapet är baserat på öppenhet.

Referens
Kompetensområde

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. För att kunna utveckla högkvalitativa lösningar behöver Valmet strategiska partners som Etteplan. År 2014 utnämnde Valmet Etteplan till den partner som hade ökat kostnadseffektiviteten mest.

”Vår vision är att bli en global ledare när det gäller att tillhanda service till våra kunder. För att uppnå detta fokuserar vi på vad vi måste lyckas med, som exempelvis kundkvalitet, ledarskap inom teknologi och innovation samt effektiva processer. Globala partners som Etteplan hjälper till att styra oss i rätt riktning.”

 

Kari Humalajoki, Head of Valmet PAP China Operations

Kostnadseffektivitet är nyckeln i Kina

 

Valmets affärsområde Paper har varit verksamt i Kina sedan 2006 och har två produktionsenheter i landet. Enligt Humalajoki är kapacitetsutnyttjande i en konjunkturkänslig sektor, på den snabbt växande kinesiska marknaden, en utmaning. Med Etteplans hjälp har Valmet inte bara lyckats justera sin produktionskapacitet efter marknadens förändringar, utan även förbättra sin konkurrenskraft.

”Kinesiska kunder är väldigt prismedvetna. Det har varit mycket viktigt för oss att kunna förbättra vår konkurrenskraft när det gäller priser och lönsamhet med Etteplans hjälp. En annan viktig aspekt enligt min åsikt, är att Etteplans tekniska team befinner sig nära oss och har en öppen dialog med oss”, säger Humalajoki.

Aktiva när det gäller att utveckla samarbete

 

Humalajoki värdesätter hur Etteplans experter lyssnar på sina kunder och kontinuerligt presenterar nya lösningar.

”Ett exempel på detta är utbildningen för tekniker som Etteplan skräddarsydde åt oss i Kina. Etteplan hjälpte oss att anlita kunniga fackpersoner som var lämpliga för våra specifika behov. Detta är ett bra exempel på kvaliteten och flexibiliteten i vårt samarbete”, säger Humalajoki.

Digitaliseringen förändrar också Valmets affärsprocesser. Humalajoki anser att det är möjligt för samarbetet mellan Valmet och Etteplan att utvecklas till att även omfatta IoT-utveckling i framtiden.

”Förra sommaren lanserade vi Valmets nya erbjudande för industriellt internet. Det kommer att bli spännande att se om vi kan utnyttja Etteplans expertkunskaper inom inbyggda system och IoT-lösningar i framtiden.”

Kari Humalajoki, Head of Valmet PAP China Operations
Kontakta oss
Anders Magnusson
Anders Magnusson
Director
Business Development