Close

Valmet

Valmet och Etteplans samarbete inom maskinteknik och teknisk dokumentation sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden. Det strategiska partnerskapet är baserat på öppenhet.

Referens
Kompetensområde

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. För att kunna utveckla högkvalitativa lösningar behöver Valmet strategiska partners som Etteplan. År 2014 utnämnde Valmet Etteplan till den partner som hade ökat kostnadseffektiviteten mest.

”Vår vision är att bli en global ledare när det gäller att tillhanda service till våra kunder. För att uppnå detta fokuserar vi på vad vi måste lyckas med, som exempelvis kundkvalitet, ledarskap inom teknologi och innovation samt effektiva processer. Globala partners som Etteplan hjälper till att styra oss i rätt riktning.”

 

Kari Humalajoki, Head of Valmet PAP China Operations

Kostnadseffektivitet är nyckeln i Kina

 

Valmets affärsområde Paper har varit verksamt i Kina sedan 2006 och har två produktionsenheter i landet. Enligt Humalajoki är kapacitetsutnyttjande i en konjunkturkänslig sektor, på den snabbt växande kinesiska marknaden, en utmaning. Med Etteplans hjälp har Valmet inte bara lyckats justera sin produktionskapacitet efter marknadens förändringar, utan även förbättra sin konkurrenskraft.

”Kinesiska kunder är väldigt prismedvetna. Det har varit mycket viktigt för oss att kunna förbättra vår konkurrenskraft när det gäller priser och lönsamhet med Etteplans hjälp. En annan viktig aspekt enligt min åsikt, är att Etteplans tekniska team befinner sig nära oss och har en öppen dialog med oss”, säger Humalajoki.

Aktiva när det gäller att utveckla samarbete

 

Humalajoki värdesätter hur Etteplans experter lyssnar på sina kunder och kontinuerligt presenterar nya lösningar.

”Ett exempel på detta är utbildningen för tekniker som Etteplan skräddarsydde åt oss i Kina. Etteplan hjälpte oss att anlita kunniga fackpersoner som var lämpliga för våra specifika behov. Detta är ett bra exempel på kvaliteten och flexibiliteten i vårt samarbete”, säger Humalajoki.

Digitaliseringen förändrar också Valmets affärsprocesser. Humalajoki anser att det är möjligt för samarbetet mellan Valmet och Etteplan att utvecklas till att även omfatta IoT-utveckling i framtiden.

”Förra sommaren lanserade vi Valmets nya erbjudande för industriellt internet. Det kommer att bli spännande att se om vi kan utnyttja Etteplans expertkunskaper inom inbyggda system och IoT-lösningar i framtiden.”

Kari Humalajoki, Head of Valmet PAP China Operations

Mer att läsa

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.

Kontakta oss
Anders Magnusson
Anders Magnusson
Director
Business Development