Close

Etteplan, Nokia och Ukkoverkot samarbetar för att förse industrikunder med lösningar baserade på privata LTE-nätverk

Pressmeddelanden - Published: 03.06.2019 - 10:00:00
Åter till Pressreleaser

Etteplan Pressmeddelande 3.6.2019

-Den globala marknaden för privata LTE-nätverk växer kraftigt

Etteplan, Nokia och Ukkoverkot börjar samarbeta för att ge industrikunder lösningar baserade på privata LTE/4G- och NR 5G radionät. Ett privat mobilnät är det effektiva – och ofta det enda – alternativet för tillämpningar som kräver pålitliga och säkra anslutningar med hög dataöverföringskapacitet och låg latens, dvs kort fördröjning. Typiska tillämpningar inkluderar hamnar, industriområden och gruvor. Ett privat LTE-nätverk gör det möjligt att effektivt och säkert använda data som samlas in från flera källor, till exempel från sensorer och kameror.

”Vi uppskattar att det behövs hundratals privata trådlösa nätverk inom industrin och den offentliga infrastrukturen i Finland. Enligt olika studier kan upp till hälften av världens största industriföretag använda privata LTE-nätverk i slutet av 2020. Harbor Research har uppskattat att den globala potentialen är nästan 15 miljoner unika nätverk”, säger Jouko Tuppurainen, direktör Ukkoverkot. (*Harbor Research: The Private LTE Opportunity for Industrial and Commercial IoT). ”Sensorer, terminaler och programvara kommer att få en allt viktigare roll då industrier digitaliseras och automatiseras i allt högre grad. Den största nyttan får man genom att använda privata trådlösa nätverk, vilket gör det här samarbetet ytterst viktigt för Ukkoverkot”, fortsätter Tuppurainen.

Varje företag kommer att bidra med dedikerat kunnande till samarbetet, för att erbjuda kunderna en robust helhetslösning. Etteplan kommer att fungera som integrator och utveckla applikationer för att stödja kundernas verksamheter. Nokia kommer att leverera de radiosystem som behövs, såsom de trådlösa basstationerna och programvaran för hantering av det mobila nätet. Ukkoverkot är systemleverantör och operatör (SIM-kortsleverantör) och tillhandahåller den tilldelade radiofrekvensen.

Översikt över ett LTE-nätverk och samarbetsmodell

 

Privata trådlösa LTE-lösningar möjliggör mobil robotik och fjärrstyrda processer

”Möjligheterna är extraordinära. Framför allt mobilrobotik är ett intressant område med applikationer som autonoma förarlösa fordon, t.ex. gaffeltruckar, som får instruktioner via det trådlösa nätverket. Och en produktionsrobot kan flexibelt röra sig från en tillverkningscell till en annan med hjälp av trådlös dataöverföring. Fjärrstyrda processer bygger ofta på olika kameror, vilket möjliggör snabb och flexibel fjärrstyrning av produktionsprocesser i realtid. Alla dessa kräver tillförlitliga och säkra anslutningar för att fungera korrekt och effektivt”, säger Jaakko Ala-Paavola, Technology Director, Etteplan.

”Vi är mycket stolta över samarbetet för att digitalisera och driva den industriella omvandlingen i Finland. Många företag arbetar i mycket krävande miljöer, där flera aktörer kräver pålitlig högkapacitetsuppkoppling. Nokia Digital Automation Cloud passar perfekt för överföring och beräkning av big data i realtid. Tillsammans gör vi det enkelt att digitalisera och automatisera genom att tillhandahålla en tilltalande helhetslösning”, säger Stephan Litjens, General Manager för Nokia Digital Automation.

Ytterligare information
Etteplan: Jaakko Ala-Paavola, Technology Director Solutions & Technologies, Software & Embedded Solutions, tel. +358 447 552 936
Etteplan: Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, tel. +358 10 307 3302
Nokia, Communications, tel. +358 (0) 10 448 4900 [email protected]
Jouko Tuppurainen, direktör, Ukkoverkot, tel. +358 (0)40 138 8084

Etteplan i korthet 
Etteplan erbjuder maskin- och anläggningskonstruktion, lösningar inom programvaror och inbyggda system och teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.
2018 uppgick Etteplans omsättning till cirka 236 miljoner euro. Bolaget har över 3 000 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplan är noterat på Nasdaq Helsinki Oy med beteckningen ETTE. www.etteplan.com.

Nokia för industrin
Nokia har byggt mer än 1000 funktionskritiska nätverk för branschledande kunder inom transport, energi, storföretag, tillverkande industri, web scale företag och den offentliga sektorn världen över. Ledande företag i olika industrier utnyttjar den erfarenhet vi samlat under årtionden då vi byggt några av världens största och mest avancerade IP, optiska och trådlösa närverk. Nokia Bell Labs Future X för industriarkitektur ger företagen en ramstruktur för att accelerera sin digitalisering och automatisering för Industri 4.0.

Nokia
Vi skapar teknologi som kopplar upp världen. Nokia utvecklar och erbjuder branschens enda globalt tillgängliga och kompletta urval av nätverksutrustning, mjukvara, tjänster och licensering. Våra kunder inkluderar mobilnätsoperatörer vars nätverk omfattar 6,1 miljarder anslutningar, samt privata och publika företag som använder våra nätverkslösningar för att öka produktiviteten och berika människors livskvalitet.
Genom våra forskningsgrupper, bla världskända Nokia Bell Labs, är vi en världsledare och föregångare i adapteringen av kompletta 5G nätverk som är snabbare, säkrare och kapabla att radikalt förbättra livskvaliteten, ekonomin och samhället. Nokia förbinder sig att följa den mest ambitiösa etiska affärsstandarden då vi skapar teknologi med ett socialt ändamål, kvalitet och integritet.

Om Ukkoverkot 
Ukkoverkot Oy grundades 2014 och erbjuder skräddarsydda förbindelser på land, till havs och i luften för att stödja digitalisering av industri- och säkerhetsoperatörer. Kunderna är Konecranes, Sandvik, Finavia, Steveco, Uleåborgs hamn, Kokkola hamn, VR-gruppen och finska försvarsmakten. Ukkoverkot driver sina finska privata LTE-nätverk på frekvensbanden 2,6 GHz och 450 MHz. 2.6 GHz-frekvensbandet möjliggör också tjänster baserade på 5G-teknik.