Close
Batteritestning

Batteritestning

Vi utför prestanda- och säkerhetstester av ditt litiumjonbatteri i den driftsmiljö som krävs och för den avsedda användningen av batteriet. Våra batteriexperter vägleder och stödjer dig under hela testprocessen.

Nyckelfördelar
Rådgivning och support – vad behöver testas och hur?
Få förståelse för ditt batteris prestanda och effektivitet
Säkerhetstestning – minskad ansvarsrisk för din enhet

Testa batteriets prestanda och säkerhet

Oavsett om det handlar om en handhållen IoT-enhet eller en större maskin måste batteriet i din enhet uppfylla prestandastandarderna och säkerhetskraven för dess avsedda driftmiljö och syfte. Vi har de anläggningar, den expertis och den insikt som krävs för att utföra prestanda- och säkerhetstester för dina litiumjonbatterier. Vi testar allt från batterier till handhållna enheter till större batteripaket. 

Batteriprestandan testas i rätt miljö och för avsedd användning. Säkerhet är också en viktig aspekt av testprocessen eftersom det medför en minskad tillförlitlighetsrisk för din enhet. Vi stödjer och vägleder alltid våra kunder med testförfarandet, men även med stegen som måste tas efter testresultaten. Vår expertis möjliggör kostnadseffektiv batteritestning, eftersom vi vet vad som måste testas och hur det ska testas effektivt.

Vår valideringsprocess

1. Testbehov – Identifiera driftsmiljön och avsedd användning, så att batteriets funktion kan valideras under rätt förhållanden. Olika batterikrav kan leda till olika testplaner, processer och slutsatser.

2. Testmetod – testerna måste vara korrekt utformade för att rätt typ av information ska erhållas och för att korrekt varaktighet på testet ska säkerställas.

3. Testförfarande – tester som utförs med högkvalitativ utrustning leder till högkvalitativa och repeterbara testresultat.

4. Tolkning av testresultat – ingående förståelse och erfarenhet av batterier gör att vi kan dra korrekta slutsatser utifrån testresultaten. 

Etteplans testlaboratoriepersonal guidar dig genom hela testprocessen. Vi hjälper dig med kravspecifikation och testplanering, själva testförfarandet, tolkning av resultaten och slutligen rådgiv-ning för nästa steg. Vid behov kan våra batteriexperter hjälpa dig med felsökning och design. 

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om batteritester!

Etteplan Anton Nytén

Anton Nytén

Technology Director, Battery Technology
+46 72 576 10 88
Send e-mail

Ställ en fråga till Anton Nytén eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA