Close

Datahantering och analys som en konkurrensfördel – kom igång

Digitalisering har lett till en explosiv ökning av mängden data. Olika system och plattformar är en del av vårt dagliga liv för både konsumenter och företag. Utveckling av e-handel, mobila enheter, sociala medier, sensordata som samlats in av olika enheter med molnteknologi gör stora mängder aktivitetsdata tillgängliga.

Det är ett känt faktum att mängden data i sig inte gör någon lycklig. En betydande fördel med data erhålls endast när den kan användas på ett korrekt och effektivt sätt.

Grunden för dataanvändning kan anses vara användbarheten av de metoder och lösningar som tillämpas för datahantering, liksom metoderna för att använda analyser vid presentation och distribution av information. Ett företag som införlivar data och analyser i sin verksamhet kan skapa en stor konkurrensfördel genom att använda information som har omvandlats till en begriplig form. Samtidigt ger detta verkliga fördelar som stödjer affärsutveckling. Nyckeln till framgång bygger på att data omvandlas till information och att informationen leder vidare till förståelse.

 

data-analytics-image-1.png
Källa: Underwood
 

Analyser och datahantering blir allt viktigare

Gartner, ett ledande forsknings- och konsultföretag inom området för informations- och kommunikationsteknik, förutspår att under de närmaste åren kommer över 90 % av företagsstrategierna att definiera data som en viktig ”tillgång” för företagen och analysteknik som en viktig kompetens.
(källa: https://www.gartner.com/en/conferences/emea/data-analytics-germany/featured-topics/data-analytics-strategy).

I praktiken innebär detta att de traditionella teman som används för att mäta konkurrenskraft kommer att kompletteras med en indikator som bedömer förmågan hos ett företags eller en verksamhets analysarbete och hur effektivt informationen som inhämtas från datan används för att vägleda och utveckla verksamheten.

Metoder för att uppnå verkliga affärsfördelar

Med data- och analyslösningar kan data som används för att vägleda verksamheten samlas in från olika informationskällor (system, utrustningssensorer, öppna data osv.) och dirigeras, i ett användbart format, till lagrings- och användningslösningar som har optimerats för olika ändamål. Exempelvis sparas transaktionsdata vanligtvis i ett datalager (DW) eller så används streamingtjänster för realtidsövervakning.

Insamlade data kan fungera som stöd för beslutsfattande genom att de tas i användning av processer och människor. Att effektivisera affärsprocesserna (försäljning, inköp, produktion, garanti osv.) med hjälp av ”traditionella” affärsrapporterings- och BI-verktyg är ett utmärkt område för att utveckla analyser eftersom konkreta resultat ofta uppnås snabbt. Digitalisering och effektivisering av optimerad kundservice, kvalitetskontroll och prediktiva åtgärder med hjälp av analys är beprövade metoder för att förbättra användningen av resurser, förbättra slutkundens serviceupplevelse samt minska tidsförluster och kostnader.

Effektiv insiktsdriven hantering och dataanalyshantering möjliggör innovation, utveckling och kontinuerlig förbättring av nya intäkts- och servicemodeller. Automatiserade analysprocesser (baserade på maskininlärning och AI-användning) gör det möjligt att identifiera och skapa nya affärsmodeller, till exempel kring självbetjäning, livscykelhantering och fjärrfunktioner. Exempelvis blir omdaningen och digitaliseringen av order-/leveranskedjehantering, underhålls- och reservdelsservice samt olika anpassade, slutanvändarbaserade tjänster avsevärt effektivare med en genomtänkt analyslösning.

Hur man kommer igång eller ökar på utvecklingstakten

 

Utveckling kräver investeringar i form av tid och kapital. När det gäller att utveckla analysarbetet är det praktiskt att börja med ett fall eller en omfattning som valts ut och som är relevant för verksamheten och samtidigt tillräckligt smidig för att kunna genomföras. Utvecklingsarbete innebär alltid stora förväntningar på konkreta resultat. Genom att sätta upp gränserna från början gör du det möjligt att uppnå synliga resultat och bygga upp trovärdighet gentemot din organisation och tillit till nyttan med utvecklingen.

Arkitekturen, verktygen och utvecklingsprocessen bör samordnas med andra verksamheter redan från början. En förstudie hjälper dig till exempel att lättare få en helhetsförståelse. Teknik, processer och människor är kärnan i utvecklingen av insiktsdriven ledning – det är viktigt att detta beaktas redan från början och att processuppbyggnaden börjar med den bästa övergripande verksamhetsmodellen, en som framför allt kan dubbleras eller storleksanpassas i takt med att utvecklingen går framåt och verksamhetens behov växer och blir tydligare.

Tekniker och lösningar gör det möjligt att använda data i form av information. Det slutliga genombrottet sker till exempel genom att en konkurrensfördel skapas, eftersom organisationen kan lägga till sin egen förståelse utöver informationen. Kommunikation, ändringshantering, utbildning – att identifiera möjligheter och gränser för data och integrera analysarbete som en del av processerna kräver ändringshantering och strategisk planering.

 

data-analytics-image-2.png
Foto: Integrera datahantering och analys som en del av den strategiska och dagliga verksamheten, samtidigt som affärsnyttan tas hänsyn till och optimeras.
(Källa: Bastone)

 

Om du vill veta mer och är intresserad av att diskutera utvecklingen av insiktsdriven ledning i din organisation berättar vi gärna hur Etteplan kan hjälpa dig. Kontakta oss!

Kari Jussila Ettplan MORE

Kari Jussila

Director, Service Solutions
+358 50 366 7179
Send e-mail

Ställ en fråga till Kari Jussila eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse