Close

Designen kan öka konkurrenskraften hos din produkt

I dagens komplexa företagsklimat är det kanske viktigare än någonsin att öka och inte minst bibehålla sin konkurrenskraft. Nyckeln till en mer konkurrenskraftig produkt ligger i dess design. Genom att ändra designen på befintliga produkter kan besparingar på upp till 50 procent vara möjligt. Med en ny design på en befintlig produkt kan du göra besparingar på upp till 50 procent.  

En konkurrenskraftig produkt har många viktiga egenskaper. Den håller hög kvalitet och ger slutanvändaren ett högre mervärde än konkurrerande produkter. Dessutom lanseras den vid rätt tidpunkt så att den på bästa möjliga sätt uppfyller kundernas rådande behov och marknadens förväntningar. 

För att en produkt ska vara konkurrenskraftig måste den naturligtvis även klara av en prisjämförelse. Priset får inte vara för högt, för då kommer intresset för produkten inte vara tillräckligt stort. Å andra sidan är ett för lågt pris inte lönsamt för den som tillverkar produkten. 

Konkurrenskraft genom lägre produktkostnader 

Oavsett bransch finns det ett stort utbud av gamla produkter på marknaden vars konkurrenskraft har slipats ner av tidens tand. En produkt kan ha hamnat efter konkurrenterna till exempel på grund av dess funktion och material eller att den har ett högt pris. 

Om priset är den största stötestenen för konkurrenskraften kanske det är dags att fundera på hur du kan sänka priset på produkten. Du bör sträva efter en prisnivå där produkten återigen blir konkurrenskraftig samtidigt som dess täckningsbidrag är tillräckligt högt för din affärsverksamhet. 

Du kan sänka produktkostnaderna på två sätt: Downpricing syftar på inköpsfördelar, dvs  hur du genom konkurrensutsättning kan uppnå lägre produktionskostnader och förmånligare material och komponenter. Downcosting handlar om att sänka kostnaderna för produktens tillverkningsbarhet, montering och produktion. Med den här metoden påverkas produktens konkurrenskraft av de val du gör beträffande produktens design. 

Downpricing-metoden, dvs. konkurrensutsättning, ger vanligtvis cirka 5 procent lägre kostnader, medan downcosting-metoden kan ge besparingar på upp till 50 procent av produktkostnaderna. Trots detta väljer många produktföretag downpricing-metoden för att sänka sina produktkostnader. Nu ska vi berätta varför du bör satsa på just designen för att öka konkurrenskraften hos din produkt. 

Designen kan skapa ett stort mervärde 

Om du vill sänka kostnaderna och öka konkurrenskraften genom designen kan du göra en systematisk produktanalys med hjälp av fyra grundläggande frågor: går det att minska, förenkla, kombinera eller ta bort någon av produktens delar, komponenter eller egenskaper? 

När du går igenom hela produkten med fokus på dessa frågor identifierar du ofta faktorer som kan påverkas med designen. Successivt gestaltas möjligheterna till lägre produktkostnader. I bästa fall kan en ny design skapa ett stort mervärde, framför allt om utvecklingspotentialen finns i dyra och problematiska delar, som dessutom ofta har långa leveranstider. 

I samband med analysen är det smart att fundera på om någon del eller komponent skulle kunna tillverkas förmånligare med en annan tillverkningsmetod. 3D-printing, alltså additiv tillverkning, är ett typexempel på en ny tillverkningsteknik som i många fall kan ge ett påtagligt mervärde jämfört med traditionella metoder. 

Men möjligheterna slutar absolut inte här. Du kan även påverka många andra faktorer med designen, till exempel ge produkten en ny utformning och nya egenskaper, förbättra produktens användarupplevelse och bredda produktutbudet. Möjligheterna sträcker sig genom hela produktens globala tillverkningskedja: hela kedjan från tillverkning och montering till logistik och underhåll kan bli mer kostnadseffektiv. 

Tero Hämeenaho

Tero Hämeenaho

Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization
+358 103 072 757
Send e-mail

Ställ en fråga till Tero Hämeenaho eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse