Close

Ett produktutvecklingsprojekt kan vara ett oförutsägbart maraton eller en välskött sprint.

Är det möjligt att utveckla en industriell produkt effektivt och på ett kontrollerat sätt utan onödiga risker? Ja, om teamet inkluderar en professionell kommersiell produktchef från början. En bra kommersiell produktchef bidrar med kvalitet på ett sätt som ger tydliga konkurrensfördelar. 

Produktutveckling sker ofta kring tidigare erfarenheter och befintlig teknik, och så är också fallet inom tillverkningsindustrin. Fröet till ett projekt är ofta resultatet av tekniska insikter, medan experter på sälj och marknadsföring kommer in i slutet. Men en produkt är bara bra om den har både kommersiellt och tekniskt berättigande. Vinnande produkter skapas när kommersiella experter inkluderas redan under kravspecifikationen. 

En smart produktutvecklare räknar först och bygger sedan 

Kravspecifikation är ett av de mest utmanande stadierna i ett produktutvecklingsprojekt, och den ansvarige produktchefen spelar en nyckelroll i processen. Ibland kan produktchefen bemästra inte bara tekniken utan även det affärsmässiga tänkandet. Så är det inte alltid, men bristen på affärsmässig insikt måste inte vara ett problem. I den situationen är det bra att stärka teamet genom att skaffa nödvändig expertis från en produktutvecklingspartner. Hjälp finns att få som en tjänst för att skapa enheter för både kravspecifikation och kommersiell produktledning. 

En kommersiell produktchef bidrar med kvalitet 

En professionell, affärsmässig produktchef kommer att visa sitt värde för teamet tidigt i projektet. En bra kommersiell produktchef känner marknaden och dess behov och kan utmana teamet att även tänka på marknadsdrivna krav. Han eller hon förstår betydelsen av konkurrenter på marknaden, kan jämföra konkurrenter på ett sätt som tillför värde till produktutvecklingen, och är skicklig på att segmentera och hitta unika säljargument. Allt det här bör även avspeglas i den tekniska specifikationen, som görs redan i början av projektet. 

Genom att hantera teknisk och kommersiell produktledning på ett kontrollerat sätt och använda skilda kompetenser, uppnås hög kvalitet. Rätt saker blir gjorda, i rätt ordning och vid rätt tidpunkt. Projektriskerna blir mindre, och som ett resultat skapar man produkter som verkligen uppfyller behov. 

Erica Dahlberg

BU Director Software & Embedded Solutions
+46 70 553 26 95
Send e-mail

Ställ en fråga till Erica Dahlberg eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse