Close

Fem goda skäl att prioritera anläggningsteknisk information

Som anläggningsägare ansvarar du för att din anläggning drivs så smidigt och effektivt som möjligt. För att säkerställa driften behöver du lättillgänglig anläggningsinformation som är relevant och korrekt, så du kan känna dig trygg med att dokumentationen av anläggningens tillgångar är tillförlitlig.

Det finns fem goda skäl till att sätta tydliga processer för att hantera den anläggningstekniska informationen. De fyra första anledningarna hjälper dig att förbättra anläggningens lönsamhet på kort sikt, medan den sista anledningen ser på anläggningens framgång ur ett mer långsiktigt perspektiv.

1. Ökad effektivitet för framtida investeringsprojekt

 

En effektiv hantering av den anläggningstekniska informationen minskar risken för att felaktig eller otillräcklig information används som grundmaterial för investeringar eller andra viktiga affärsrelaterade beslut. När den anläggningstekniska informationen hanteras på ett enhetligt sätt blir det enklare för dig att utföra rätt åtgärder på rätt anläggning i rätt tid. En bristfällig anläggningsinformation kan leda till att ofördelaktiga eller fel beslut tas, och därmed förorsaka onödiga kostnader eller risker som kan ha en negativ inverkan på kapitalet och företagets ekonomiska resultat.

 

2. Ökad effektivitet vid underhåll och drift

 

Löpande kostnader utgör merparten av kostnaderna för en anläggning. Många av dessa kostnader är dolda kostnader som kan kopplas till t.ex. tid som läggs på att leta fram information, samla in och bearbeta information från olika källor, verifiera om informationen är korrekt, och i vissa fall upprepa eller rentav kopiera processen på flera olika affärsenheter. Undersökningar har visat att dessa dolda kostnader kan utgöra upp till 25% av en organisations totala årsbudget.

En effektiv hantering av den anläggningstekniska informationen skapar en solid bas för effektivare drift och underhåll av en anläggning. Det utgör även ett enkelt sätt att reducera dolda kostnader, där en effektivisering av informationshanteringen kan skära ner de totala löpande kostnaderna med upp till 5%.

Ladda ner e-book

Anläggningschef år 2020

3. Ökad arbetstrivsel hos anställda

 

Undersökningar har visat att en underhållsingenjör ofta lägger mer än 25% av sin totala arbetstid på att leta fram anläggningsteknisk information. Detta kan avsevärt dra ner på arbetsnöjdheten för den anställda. Det kan få dem att känna att de inte gör det de är utbildade till och anställda för, och därmed inte kan skapa lika mycket värde för organisationen som de skulle kunna göra under idealiska förhållanden.

Tydliga processer för att hantera den anläggningstekniska informationen bidrar till att säkerställa att dina ingenjörer får enkel och snabb tillgång till all information de behöver, samtidigt som det säkerställer att informationen är tillförlitlig och korrekt. De anställda får en bättre arbetsmiljö, och personalomsättningen minskar. I vissa fall kan det även minska dina lönekostnader, då du inte behöver överbetala de anställda för att säkra deras engagemang.

Undersökningar har visat att en underhållsingenjör ofta lägger mer än 25% av sin totala arbetstid på att leta fram anläggningsteknisk information. Detta kan avsevärt dra ner på arbetsnöjdheten för den anställda. Det kan få dem att känna att de inte gör det de är utbildade till och anställda för, och därmed inte kan skapa lika mycket värde för organisationen som de skulle kunna göra under idealiska förhållanden.

4. Ökad kundnöjdhet

 

En effektiv hantering av den anläggningstekniska informationen har också ett positivt inflytande över ledtiden och kvaliteten på arbetet på din anläggning. Att ha ett rykte om att ha full kontroll över dina tillgångar stärker ditt varumärke och ökar kundnöjdheten. Detta i sin tur kan hjälpa dig att höja prissättningen, vilket i slutändan genererar större intäkter.

 

5. Ökad långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft

 

Genom att säkerställa effektiv hantering av den anläggningstekniska informationen kan din organisation fokusera på sin kärnverksamhet då ingenjörerna alltid har korrekt och tillförlitlig information som är lättillgänglig. Detta hjälper dig öka värdet på dina anläggningar. Det bidrar även till att framtidssäkra din verksamhet genom att dra full nytta av digitaliseringen och nya teknologierna som t.ex. virtuell verklighet (Virtual Reality, VR) och förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR).

Eric Tengstrand

Eric Tengstrand

Global Service Solutions Director Technical Communication Solutions
+46 70 757 74 40
Send e-mail

Ställ en fråga till Eric Tengstrand eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse