Close

Framtida möjligheter med lokaliserade lösningar

Idag utvecklas ett flertal olika tekniker för inomhuspositionering. I den här artikeln presenterar vi intressanta tillämpningsområden där inomhuspositionering har stor potential.

Fabriksmiljö

 

Allt eftersom robotiseringen går i allt snabbare takt kommer automatiserade robotar även bli allt vanligare i fabrikerna. Om det finns flera robotar i anläggningen är det viktigt att alltid veta exakt var de är. Om en robot till exempel oväntat stannar upp måste information om detta snabbt skickas till de andra robotarna för att undvika en kollision och säkra att produktionen fortfarande drivs så smidigt som möjligt. I en sådan situation kan ”edge computing” användas. Det innebär att data inte skickas iväg och behandlas i molnet utan istället hanteras lokalt.

Inomhuspositionering kan, utöver att höja effektiviteten, även bidra till ökad säkerhet i tillverkningsanläggningar, till exempel genom att använda lösningar för att beräkna avstånd mellan olika objekt. Ett sådant system skickar en varning om det detekterar att en automatiserad maskin befinner sig för nära människor.

I fabriksmiljöer kan man även använda s.k. geofencing, eller geostaket – ett slags virtuella staket. Systemet larmar om ett verktyg eller ett arbetsfordon lämnar fabriksområdet eller flyttas till fel plats. Geostaket kan förhindra stölder och förbättra säkerheten. Det kan till exempel finnas områden i fabriken dit arbetsfordon av säkerhetsskäl inte har tillträde, eller explosiva utrymmen där vissa verktyg är förbjudna.

 

Gruvindustri

 

Gruvdrift utförs nästan uteslutande i miljöer där positionering är en utmaning.

Lokalisering av maskiner och enheter i en gruva under jord kräver mycket låga frekvenser som lätt tränger igenom marken. Med låga frekvenser kan även diffraktion användas. Diffraktion är det fenomen som gör att ju lägre en elektromagnetisk vågs frekvens är, desto lättare ”böjs” vågen, till exempel runt ett hörn. Det gör att en lågfrekvent ljudvåg kan färdas obehindrat genom slingriga tunnlar.

Gruvdrift sker förstås även ovan jord i dagbrott. Eftersom dagbrott ofta är mycket djupa försvåras satellitpositionering. Även om det går att se himlen när man befinner sig längst ner i brottet så är själva positioneringsytan mycket liten. Av den anledningen är positionering i dagbrott tekniskt sett närmare inomhuspositionering än traditionell satellitpositionering.

 

Offentliga miljöer

 

Städer innehåller otaliga offentliga utrymmen för vilka ett brett utbud av praktiska lösningar för inomhuspositionering kommer att utvecklas i framtiden.

I köpcenter kan både butiksägare och kunder använda inomhuspositionering. Övervakning av kundernas rörelser och beteenden ger butiksägare värdefull information som de till exempel kan använda för att utveckla utrymmen och förbättra kundupplevelsen. En lösning som kan underlätta för kunden är till exempel en kundvagn, som innehåller en inköpslista som laddats upp till molnet i förväg, och som används för att leda kunden längs den effektivaste vägen genom butiken.

Mätning av olika typer av behållare på offentliga platser kan vara användbart av många olika skäl. Ta till exempel soptunnor – övervakning av behållarnas innehåll skulle göra att de töms precis när det behövs, så att soptömningen kan optimeras. Mätning av innehållet i en behållare är en särskild typ av positionering. En av metoderna som används för detta är fjärrstyrd ultraljudsmätning, som mäter ekot i behållaren.

Ett trevligt användningsområde för positionering utanför byggnader och behållare är lokalisering av lånecyklar i stadsmiljö. Med geofencing-teknik skapas virtuella staket som håller lånecyklar inom ett begränsat område. Om en användare bryter mot avtalet och för ut cykeln utanför det avgränsade området informeras systemet omedelbart.

Erica Dahlberg

BU Director Software & Embedded Solutions
+46 70 553 26 95
Send e-mail

Ställ en fråga till Erica Dahlberg eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA

Fler artiklar som kan vara av intresse