Close

Gör din produktinformation till en konkurrensfördel

För många företag är teknisk dokumentation ett nödvändigt ont som inte ses som en konkurrensfördel. Resurser är ofta en utmaning för företaget eftersom teknisk dokumentation, såsom reservdelsböcker, bruks- och serviceanvisningar, utförs av konstruktions- eller anläggningsingenjörer vid sidan om deras egentliga arbete. Etteplan anser inte att detta är till fördel för företaget. Vi ska berätta varför.

Värdet av data ökar i affärsverksamheter

 

Värdet av data i företagets verksamhet växer hela tiden i takt med digitaliseringen. Det är alltså inte likgiltigt vilken information som dokumenteras om din produkt eller anläggning. Data samlas in under produktens eller anläggningens hela livslängd. Ju högklassigare produktinformation som dokumenteras redan i början av produktutvecklingsprocessen, desto bättre kan den utnyttjas i produktens fortsatta livscykel.

Etteplans experter har gedigen kunskap om informationsutveckling som en värdefull resurs för företaget. Vi hjälper ditt företag att skapa och utnyttja information oavsett om din utmaning är att utarbeta en ny reservdelsbok eller att utnyttja befintlig data i en ny molnlösning.

 

Hantering av produkt- och anläggningsinformation kräver specialkunskap

 

Teknisk informationshantering och tillhörande metoder kräver långsiktigt utvecklingsarbete och förståelse för planeringsprocesser och produktinformationens behov under produktens hela livscykel. Detta utvecklingsarbete kräver satsningar på kunskapsutveckling som inte tillhör kärnkompetensen för maskintillverkare eller anläggningar.

 

För detta kundbehov har vi utvecklat servicelösningar för hantering av teknisk produkt- och anläggningsinformation. Vi erbjuder tjänster som en fortlöpande service, vilket ger kunden möjlighet att fokusera på sitt kärnområde. Som kund hos oss drar du också nytta av den metod- och processkunskap som vi utvecklat, för vi lovar att utföra arbetet kostnadseffektivt utan att tumma på kvaliteten.

 

Bra information kostar, men dålig information kostar ännu mer

 

Ouppdaterad eller svårtillgänglig produkt- eller anläggningsinformation kan stå en dyrt. Flera undersökningsresultat bestyrker att ett underhållsproffs lägger cirka 30 procent av sin arbetstid på att söka efter rätt fastighets- och anläggningsinformation. Typiska informationskällor är grundundersökningsritningar, arbetsanvisningar samt underhålls- och reparationsuppgifter.

 

Enligt Etteplans erfarenhet kan man i regel spara 10 procent på underhålls- och investeringskostnaderna genom högklassig dokument- och informationshantering för fastigheter och anläggningar. Vårt specialområde är att hjälpa kunderna uppnå dessa inbesparingar med hjälp av kvalitativa, uppdaterade och digitaliserade processer.

 

Växande och lönsam underhållsverksamhet bygger på bra produktinformation

 

Vill du höja maskinernas utnyttjandegrad, öka lagerförsäljningen och förbättra kundnöjdheten? Teknisk dokumentation kan ha en avgörande roll i att uppnå det. Genom att erbjuda fältinstallatörerna och servicepersonalen uppdaterad och korrekt teknisk service- och reservdelsinformation kan du minimera driftstörningar och effektivisera servicetjänsterna. Samtidigt minskar kostnaderna när servicepersonen inte behöver lägga tid på att hitta rätt information eller uppdatera den.

 

Oavsett om det handlar om digitala dokument, trycksaker eller upprättandet av ett helt reservdelssystem hjälper vi ditt företag att övergå från en vanlig dokumentinriktad approach till en modell som grundar sig på användarroller och uppgiftsspecifik information. I våra lösningar utnyttjar vi den senaste teknologin och lösningar som håller långt in i framtiden.

Fler artiklar som kan vara av intresse