Close

Hur additiv tillverkning kan skapa framgångsdrivande innovation

Robotik och tillverkning har kommit samman och skapat en bransch som förändrar ny teknik – additiv tillverkning (AM). Genom att förpassa traditionella tillverkningsmetoder till baksätet öppnar AM för snabbare, mer mångsidiga, noggrannare och totalt sett billigare produktionslinjer – vilket kan bli en drivkraft för innovation. 

Revolutionerar produktionstider 

 

AM har revolutionerat industrin genom att bygga om hela produktionsmodellen. Tillverkningen behöver inte längre ta dagar av manuellt arbete ihop med tunga maskiner och omfattande produktionslinor. Alla dessa mänskliga och monetära utgifter kan minskas med AM, som förkortar produktionstider, möjliggör kortare testcykler och gör det möjligt för organisationer att åstadkomma mer med sin tid. Medarbetarna kan fokusera på det de gör bäst – ingenjörer på att skapa lösningar på problem i designen, som kan produceras och testas inom en mycket kortare tidsram. Det gör inte bara verksamheten mer effektiv, utan det gör att era tillgångar arbetar med sina kompetensområden, med att hitta på nya produkter, under mer av sin tid varje dag. Mer tid att fokusera på sitt arbete ger mer tid att vara innovativ och mer tid att fokusera på produktutveckling. Ändringar kan göras i designen och delar produceras snabbt, vilket gör optimeringen av produkten över lag snabbare och effektivare. Frågor om vad som kommer att bli ett problem eller inte, eller vad som är den bästa lösningen på ett givet dilemma, kan besvaras snabbare när hela tidsåtgången för design, tillverkning och testning kortas ner. 

Så, de snabba cyklerna i AM är inte bara fördelaktiga för att skapa innovation, utan informationen som genereras i processen kan också vara ovärderlig för era testcykler. Med AM är det enkelt att gå från design till prototyping, eftersom produktionen görs enligt digitaliserade 3D-data. Det gör det möjligt för användare att implementera nästan-serietester och optimera prototyper med stöd i resultaten från dessa tester. Innovation som bygger på nya och växande informationskällor är avgörande för företagets framgång, och för att hålla jämna steg med konkurrenterna. 

Maximera era resurser 

 

I teorin bör produkter bara använda så många resurser som är nödvändiga för att få dem att fungera. Att använda råvaror som är lättare att arbeta med, men inte nödvändigtvis bästa alternativet, kan vara slöseri med tid och pengar, men slutprodukten kan fungera som avsett. Globalt sett ökar råvaruförbrukningen hela tiden, och som ett direkt resultat ökar också priserna på råvaror. Med additiv tillverkning kan ni inte bara arbeta snabbare, utan ni kan minska på svinnet och använda optimal design utan överflödigt material – och på så sätt spara tid och pengar. 

 

Sammanfattning 

 

Med AM kan ni snabbt få fram er serietillverkade produkt, samtidigt som ni optimerar processerna för design och prototyping och blir mer kostnads- och tidseffektiva. Det frigör inte bara resurser för andra delar av verksamheten, utan era team får mer tid att fokusera på att vara kreativa och innovativa inom sina områden. Att frigöra tid och resurser är nyckeln till att skapa innovation i era team, och additiv tillverkning använd på rätt sätt kan vara verktyget som hjälper er att göra det. 

Tero Hämeenaho

Tero Hämeenaho

Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization
+358 103 072 757
Send e-mail

Ställ en fråga till Tero Hämeenaho eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse