Close

Hur digitaliserar du din anläggningsinformation?

En livscykel för anläggningsinformation innehåller dagliga aktiviteter där man skapar, ändrar, lagrar, överför och raderar innehåll i dokument och informationssystem. För att effektivt hantera livscykeln av ständiga förändringar i anläggningsinformationen kopplad till dina investeringsprojekt och drift- och underhållsaktiviteter, kan du utnyttja en extern teknisk stödtjänst (Service Desk).

Vad krävs för att anlita en extern teknisk stödtjänst?

1. Fastställ vem som äger din anläggningsinformation

 

Först måste du fastställa vem som äger anläggningsinformationen, samt identifiera berörda parter som använder, producerar, modifierar och överför informationen. Du måste också definiera hur informationen ska hanteras och underhållas dagligen, så den förblir korrekt och aktuell trots ständiga förändringar. Slutligen måste du utse en person som ansvarar för att samordna och svara på serviceförfrågningar.

 

2. Skapa ett arbetsflöde för serviceförfrågningar

 

Att skapa ett standardiserat och stringent arbetsflöde för serviceförfrågningar bidrar till att öka effektiviteten och kundnöjdheten. Genom att centralisera informationshanteringen kan man förbättra kvaliteten, och skapa ett bättre flöde av operativa aktiviteter som minskar friktionen i din organisation medan den lär sig fungera mer effektivt. Det gör också informationsflödet mer tillförlitligt och stödjer förändringsarbete.

 

3. Använd Service Desk som verktyg för hantering av anläggningsinformation

 

Tekniska stödtjänsten (Service Desk) är ett användbart verktyg för att hantera anläggningsinformation i en komplex affärsverksamhet som finns på flera geografiska platser eller har olika organisationskulturer. Tjänsten hanterar anläggningsinformation som en service, och erbjuder på ett synligt och praktiskt sätt hantering av olika typer av serviceförfrågningar. Den stödjer tvärfunktionella organisationer, olika roller, samt användare.

Ladda ner e-book

Anläggningschef år 2020

4. Bli digital

 

En teknisk stödtjänst (Service Desk) spelar en nyckelroll för digitaliseringen av informationshantering. Den möjliggör införandet av tekniska lösningar för självbetjäning samt viktiga resultatindikatorer, vilket i sin tur underlättar t.ex. identifiering av potentiella flaskhalsar i systemet. Digitaliseringens första steg är att bygga standardiserade serviceförfrågningar som är lätta att identifiera och bearbeta. Nästa steg är att definiera hur informationen flödar genom organisationen och över organisationsgränserna, samt var den lagras och hur den uppdateras. När du väljer en stödtjänst för din organisation, välj då ett användarvänligt verktyg som stödjer olika tjänsteportaler.

 

5. Nyttja fördelarna

 

Att digitalisera hanteringen av din anläggningsinformation har många fördelar, bl.a. ökad transparens samt förbättrad riktighet och tillgänglighet. Det skapar också en tydlig struktur för informationens livscykel, vilket ger ett heltäckande förhållningssätt för att hantera informationsflödet – från att den skapas och inledningsvis lagras till att den utdateras och raderas. Digitaliseringen stödjer även organisationens dagliga drift, investeringar samt service- och underhållsverksamhet.

Eric Tengstrand

Eric Tengstrand

Global Service Solutions Director Technical Communication Solutions
+46 70 757 74 40
Send e-mail

Ställ en fråga till Eric Tengstrand eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse