Close

Hur kan digitalisering lyfta din anläggningsinformation till nästa nivå?

Tänk om du kunde minimera tiden som läggs på att leta efter försvunna dokument? Eller minska risken för att fatta ohållbara beslut på grund av felaktig information? Eller dra nytta av kognitiv teknologi för förebyggande underhåll, och förbättra reservdelsplaneringen?

Med digital anläggningsinformation kan du åstadkomma allt detta, och mycket mer. För ett bolag i energisektorn kan möjligheterna se ut så här:

Att hantera informationsarv

 

Många bolag inom energisektorn är över 100 år gamla eller äldre. Bolagen besitter ofta en stor mängd information som skapats långt tidigare under andra regler, arbetssätt och möjligheter att producera och hantera information jämfört med vad som är möjligt idag. Men om du hanterar ditt informationsarv effektivt, kan du använda det för att skapa värde även i nutid.

Vid t.ex. underhållsarbete kan man använda dokumenterad information om den berörda anläggningen där arbetet ska utföras. Tidigare hade man varit tvungen att besöka ett fysiskt arkiv för att ta fram en fysisk ritning som sedan måste granskas för att säkerställa att den korrekt återspeglar verkligheten.

Ladda ner e-book

Anläggningschef år 2020

Numera finns de flesta dokument tillgängliga digitalt, vilket möjliggör hämtning av information från flera källor. Men hur kan du försäkra dig om att dokumentet du har framför dig är aktuellt?

Låt oss föreställa oss att du har en underhållsorder som är daterad i maj 2018, kopplad till en ritning som senast uppdaterades i oktober 1994. Du blir troligen tvungen att göra det extra arbetet att besöka den fysiska anläggningen, och kontrollera att den faktiskt stämmer överens med informationen i ritningen. Troligtvis gör den inte det, eftersom anläggningsdelen sannolikt har ändrats eller modifierats genom åren. Det räcker inte med att skanna in ett dokument och spara det i digitalt format. Du måste också länka ihop informationen och anläggningsdelen så att informationen alltid kan hållas uppdaterad. Först då kan dina digitala tillgångar erbjuda relevant information åt användarna.

 

Att hantera stora informationsmängder

 

Inom energisektorn är anläggningarna ofta relativt stora. Det kan innebära att antalet ritningar som är kopplade till en enda anläggning kan uppgå till ca 250 000 dokument. Letandet efter rätt dokument i liknande fall kan jämföras med att leta efter en nål i en höstack om inte ett informationssystem implementerats. Genom att digitalisera ritningar och hantera dokumentationsprocessen effektivt kan du filtrera fram informationen snabbt för att hitta relevant data. Undersökningar har visat att detta kan halvera tiden som läggs på att leta fram rätt information.

 

Att dra nytta av förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR)

 

Förstärkt verklighet eller Augmented Reality (AR) är på väg att få enormt genomslag inom energisektorn. Vid bl.a. underhåll kan AR användas till att minska behovet av fysiska besök på en anläggning för att kontrollera skicket och utföra lämpliga åtgärder. Att dra nytta av AR ställer dock vissa krav på underliggande data, såsom framtidssäkra dokumentationen genom att säkerställa att alla ändringar som görs på en fysisk tillgång också inkluderas i anläggningens 3D-modell. Annars riskerar din 3D-modell av anläggningen att bli utdaterad.

 

Att dra nytta av Artificiell Intelligens (AI)

Att använda AI är ett steg mot kognitivt förebyggande underhåll, där en dator kan ge rekommendationer för hur man hanterar brister i anläggningsdriften innan de utvecklas till fullskaliga fel. Dessa rekommendationer bygger på en kombination av data från tidigare fel, inläsning av data i realtid, samt relaterade tillgångar såsom digitala manualer, garantier, eller teknikers anteckningar.

 

Att förutse underhållsbehov

 

Digitalisering kan hjälpa dig skapa mervärde ur din anläggningsinformation genom att upptäcka avvikelsemönster som kan vara svåra för det mänskliga ögat att se. Att exempelvis hitta kopplingar mellan vissa typer av varningssignaler och vissa anläggningar eller ritningar kan hjälpa till vid identifieringen av bakomliggande orsaker för återkommande problem eller företeelser, och ta fram effektiva lösningar. På så sätt kan du förbättra effektiviteten i ditt förebyggande underhåll och din reservdelsplanering.

 

Eric Tengstrand

Eric Tengstrand

Global Service Solutions Director Technical Communication Solutions
+46 70 757 74 40
Send e-mail

Ställ en fråga till Eric Tengstrand eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse