Close

Hur mycket tid spenderar din drift- och underhållspersonal på att leta information?

Effektiviteten i din organisation för drift och underhåll har ett omedelbart inflytande på tillgängligheten och tillförlitligheten av din anläggning. Olika undersökningar av produktinriktade organisationer har visat att upp till 10–35 % av drift- och underhållspersonalens totala tid spenderas på att först leta upp, och sedan verifiera information.

Situationen kan dock enkelt åtgärdas genom effektiv hantering av anläggningsteknisk information, där den nödvändiga informationen är både snabbt och enkelt tillgänglig. Men hur förbättrar man tillgången till korrekt information?

1. Gör informationen lättare att hitta

 

Ofta har drift - och underhållspersonalen begränsad insyn i anläggningsutrustningens nuvarande tillstånd, något som ofta är en följd av en bristfällig dokumentationsprocess där t.ex. fördefinierade konventioner för namngivning och lagring av dokument inte följs. Detta påverkar inte bara personalens produktivitet och effektivitet, utan utgör även en risk för långa driftstopp om reparationer hindras av dålig dokumentation. Det kan även avsevärt försämra efterlevnad av konventioner. Bristande efterlevnad av konventioner kan i sin tur leda till finansiella förluster, men också till rättsliga påföljder på grund av bristande efterlevnad av lagar och förordningar t.ex. rörande elektriska apparater, tryckutrustning, rörledningar och konstruktionsritningar.

 

2. Definiera tydliga regler för förändringsarbete

 

Utdaterad, föråldrad eller ärvd information kan föra personalen på fel spår och orsaka stor skada. Det är av yttersta vikt att säkerställa att alla känner till reglerna, samt är fullt medvetna om vikten av att uppdatera alla relevanta dokument för att reflektera de ändringar som genomförts på anläggningen. I vissa fall räcker det inte med att uppdatera existerande dokument, även ny dokumentation kan behöva skapas. Teknisk hierarki och materiallista (Bill of Materials, BOM) måste även hanteras i systemet för anläggningens underhåll.

Ladda ner e-book

Anläggningschef år 2020

3. Förbättra informationen på äldre tillgångar

 

Problem med korrekt anläggningsinformation är ofta kopplad till dokumentation som skapats under installations- och driftsättningsfaserna av en anläggning, och beskriver tillgångarna som de är byggda. Problem kan också härledas till felaktigheter i äldre information som inte underhålls. Detta kan leda till att personalen måste verifiera och validera informationen innan den nyttjas för planering av underhåll för anläggningen, eller för nya investeringar. Det kan även förekomma att din personal måste se över tillgången flera gånger för att verifiera informationen, något som kostar både tid och pengar.

 

4. Skapa en detaljerad strategi för underhåll

 

En detaljerad strategi för underhåll identifierar bärbara delar, kritiska komponenter, reservdelar, dokument, samt underhållsinstruktioner och -scheman för din anläggningsutrustning. På så sätt kan du skapa en proaktiv plan för underhåll och förbättra tillförlitligheten och tillgängligheten av din utrustning. Effektiv underhållsplanering kräver även tydliga processer för hanteringen av din anläggningstekniska information.

Eric Tengstrand

Eric Tengstrand

Global Service Solutions Director Technical Communication Solutions
+46 70 757 74 40
Send e-mail

Ställ en fråga till Eric Tengstrand eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA

Fler artiklar som kan vara av intresse