Close

Hur påverkar BREXIT produkt- och maskintillverkare?

Storbritanniens omtalade och omdiskuterade utträde ur EU är på väg in i sitt slutskede i slutet av året. För närvarande befinner vi oss i en övergångsperiod där Storbritannien har lämnat EU och därför inte kan delta i beslut som fattas av EU-organen. EU-ländernas övriga rättigheter och skyldigheter gäller dock fortfarande för Storbritannien, till exempel kraven för CE-märkning.

Övergångsperioden avslutas i slutet av 2020, såvida inte Storbritannien och EU kommer överens om ett nytt handelsavtal tidigare. När övergångsperioden är slut kommer vi antingen att ha ett nytt handelsavtal eller så kan vi hamna i en avtalslös situation från den 1 januari 2021 och framåt. Det får tiden utvisa.

VIKTIGA DATUM – PASSERADE

  • 31 januari 2020 – Storbritannien drar sig ur Europeiska unionen (EU) och övergångstiden för Brexit inleds
  • 2 mars 2020 Handelssamtal mellan Storbritannien och EU påbörjas
  • 11 november 2020 – Storbritannien svarar inte på EU:s krav på förtydligande av det tidigare lagförslaget som undergräver ett tidigare utträdesavtal.

VIKTIGA DATUM - KOMMANDE

  • December ?? 2020 Nytt handelsavtal och övergångstidens slut om överenskommelse nås
  • 1 januari 2021 – Nytt handelsavtal ELLER utträde utan avtal

From%20CE%20to%20UKCA.png

Under övergångsperioden förblir skyldigheterna för CE-märkningen oförändrade och därför införs inga nya regler för CE-märkningen för det brittiska marknadsområdet. EU accepterar dock inte CE-märkning från anmälda organ i Storbritannien från och med den 1 januari 2021.

Oavsett om man lyckas få till stånd ett nytt handelsavtal eller om vi hamnar i en avtalslös situation, kommer det att finnas ett nytt protokoll för utvärdering och märkning av produktsäkerheten för UK och NI-marknadsområdet. UKCA-märkningen (UK Conformity Assessed) kommer att vara Storbritanniens version av CE-märkningsprotokollet. På liknande sätt kommer det att finnas en UKNI-märkning för Nordirland med egna krav. Dessa nya märkningar kommer att täcka de flesta varor som för närvarande kräver CE-märkning.

För att företagen ska ha tid att anpassa sig kan man i de flesta fall fortfarande använda CE-märkningen efter övergångsperioden och fram till den 1 januari 2022. För vissa av de nya produkterna krävs dock UKCA- eller UKNI-märkning omedelbart efter den 1 januari 2021. Därför uppmuntras tillverkarna att förbereda sig för nya krav så snart som möjligt.

I likhet med CE-märkningen kommer UKCA-märkningen också att kräva att en försäkran om överensstämmelse (DoC) medföljer produkten. DoC från UKCA måste dock hänvisa till Storbritanniens lagstiftning eller Statutory Instruments (SIs). Det finns för närvarande mer än 600 SIs för Brexit sedan 2018. Dessutom kommer brittiska DoC att behöva hänvisningar till standarder som har utarbetats i Storbritannien, när dessa finns tillgängliga.

Är du eller ditt företag redo för det nya handelsavtalet för Storbritannien? Kontakta oss för mer information om hur Etteplan kan hjälpa dig och dina produkter med de brittiska kraven.

Etteplan Antti Karhukivi

Antti Karhukivi

Lead Safety Specialist
+358103073119
Send e-mail

Ställ en fråga till Antti Karhukivi eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse