Close

Innovation: gränssnittet mellan kultur och teknik

Senior Vice-President Human Resources Minna Tornikoski och Technology Director Jaakko Ala-Paavola på Etteplan berättar om hur innovationer får genomslag.

Etteplan utvecklar i samarbete med kunden. Det är därför som vi kan ta fram lösningar som stämmer överens med våra kunders behov och föra hela branscher framåt.

Hur skapar man innovationer och vilken kultur behöver de för att få stöd?

Jaakko: – En innovation är varje uppfinning som löser ett identifierat problem. Den måste också ha kommersiell potential. Etteplans innovationer uppstår ofta som en del av vårt arbete med kunderna. Vi stöter på företagens problem och löser dem i vårt arbete och försöker identifiera gemensamma, återkommande särdrag hos dem. Vi utvecklar lösningar som uppfyller flera företags behov.

Minna: – Innovation kräver en kultur som underlättar experiment och möten mellan människor. Denna kultur bör också stödja lärande och tolerera fel. Drivkrafterna för innovation hos Etteplan är lagarbete, en önskan att experimentera samt en passion för problemlösning och testning av ny teknik. Vi skapar ofta lösningar när vi arbetar med en kund.

Jaakko: – Våra styrkor omfattar även vår branschexpertis och designkapacitet inom flera sektorer. I en enda innovation kan vi kombinera vår kunskap från olika områden och tillämpa lösningen på många olika sektorer.

Ge oss ett exempel på en innovation som skapats på Etteplans ritbord

Jaakko: – Ett gott exempel är vårt interna AVG-utvecklingsprojekt som vi använder för att stödja maskintillverkarnas övergång till autonom drift. Våra lösningar där artificiell intelligens, maskininlärning och intelligent dataöverföring används gör befintliga maskiner smarta på ett enkelt och snabbt sätt. Fördelarna är betydande. Till exempel kan arbetare i gruvomgivningar växla från gruvans djupa gångar till rent inomhusarbete, och idag även till distansarbete. Detta förbättrar den fysiska arbetssäkerheten och möjliggör reservarrangemang för händelser som pandemin.

Vad är innovativa ekosystem och vilka fördelar har de?

Jaakko: – Systemen blir alltmer komplicerade och ömsesidigt beroende. Ingen människa kan hantera hela system på egen hand längre; samarbete och ekosystem är avgörande. Ett bra exempel är 5G. Lanseringen krävde teknikleverantörer, operatörer och integratörer, varav de senare spelade Etteplans roll i just detta ekosystem."

Minna: – Innovationer tas inte längre fram i hemliga skrymslen: de skapas genom öppen delning. Tillit är viktigt.

Vilka förutsättningar krävs för innovationer?

Minna: – Själva arbetet är den bästa omgivningen för innovation och utveckling, och dagens teknik innebär att de kan utföras var som helst. Det innebär att vi kan bygga team med deltagare från olika sektorer med de bästa talangerna och hitta de bästa personerna för varje projekt. När man kombinerar distansarbete med goda verktyg och en digital arbetskultur går det ännu snabbare att skapa innovationer. Detta innebär också att vi måste fortsätta att lära oss under hela vår livstid och hänga med i den tekniska utvecklingen. Vi vill våga prova nya saker och införa nya typer av verktyg och arbetssätt i människornas dagliga arbete. Med utbildning i hela organisationen kan vi skala upp dessa lärdomar snabbare.

Jaakko: – Inom många ingenjörsområden är det livslånga lärandet nödvändigt och inte bara en tom fras. Inom programvara har till exempel många verktyg och plattformar förändrats på bara fem år. De utbildningar som vi erbjuder som arbetsgivare är ett verktyg, men det som är avgörande är en persons eget intresse för att utveckla sig själv. Detta försöker vi också understödja och uppmuntra.

Minna: – Jag skulle vilja lägga till att det är ett problem att hitta kompetenta och kvalificerade medarbetare i många länder där Etteplan verkar. Att hela tiden hålla yrkesskickligheten aktuell och en arbetsstyrka som är mindre beroende av specifika platser är lösningar på detta problem. Ökning mångfalden är också viktigt i vår bransch, och det är ett problem för hela samhället.

Fler artiklar som kan vara av intresse