Close

Lagarbete under ett exceptionellt år – en berättelse från Sverige

Anna Månsson som är Regional Manager, Technical Documentation reflekterar över hur Etteplan har lyckats skapa värde för sina kunder mitt under pandemin.

Januari - Mars 2020 Året började med ett gott affärsklimat. Det var förstås oroande att höra av våra kinesiska kollegor att en mystisk sjukdom, COVID-19, spred sig i Kina. Men jag hade aldrig kunnat föreställa mig vad vi skulle gå igenom under de kommande månaderna. Under mars, när pandemin började spridas i Sverige, började vi arbeta på distans. Teamen anpassade sig snabbt. Alla var väldigt hjälpsamma och arbetade hårt för att se till att våra kundleveranser inte skulle påverkas av de nya arbetsförhållandena."

För att säkerställa driften och stödja välmåendet införde våra avdelningschefer omgående korta dagliga möten. Det värmde att se när kollegorna hjälpte varandra. Etteplan-medarbetare körde till exempel frivilligt kontorsutrustning till dem som inte hade egna bilar. Dessutom blev våra kaffepauser på Teams mycket populära.”

April - Juni 2020 Under det andra kvartalet fortsatte vi att arbeta hemifrån. Samtidigt minskade vår verksamhet och vissa kunder sköt upp eller avslutade uppdrag. Den svenska regeringen hade infört tillfälliga permitteringar, som vi var tvungna att börja genomföra. Nu stod vi inför en dubbel kris – själva sjukdomen och den mycket besvärliga situationen för verksamheten. När vi lämnade kontoret för att arbeta på distans visste ingen hur länge det skulle vara. Men nu hade vi alla vant oss vid det – vare sig vi gillade det eller ej. Under detta exceptionella år har det blivit väldigt tydligt för mig att vi anpassar oss och fungerar mycket olika i en ny situation. Min slutsats är att vi i framtiden måste ta hänsyn till individuella behov och egenskaper och inse att samma lösning inte kommer att passa för alla."

Juli - September 2020 Före sommaren hoppades jag att vi skulle kunna återgå till en mer normal vardag i augusti, åtminstone ur verksamhetssynvinkel. De första veckorna i månaden var oroliga och verksamheten på marknaden var mycket låg. Allt eftersom veckorna gick fick vi affärskontrakt runt om i landet. Vi kunde också utnyttja vårt höga MSI (Managed Services Index) för att använda resurser från hela landet i olika projekt. Teamen uppvisade en fantastisk flexibilitet – trots problem med flera parallella projekt på flera platser och utan möjlighet att träffas personligen kunde vi leverera till våra kunder. Samarbetet mellan olika kontor och länder har stärkts, vilket är en positiv effekt av detta år. Under hösten deltog jag i E-LEAD som är ett program med fokus på ledarskap på distans. Tillsammans med Etteplans chefer över hela världen fick jag insikter och verktyg för att kunna möta de delvis nya problem som hade uppstått under detta år. Jag uppskattade utbildningen väldigt mycket. Förutom de färdigheter som jag fick var det ett fantastiskt tillfälle att lära känna flera kollegor utanför Sverige.”

September - December 2020 Volymerna från våra stora, gamla kunder ökade igen och vi hade dessutom fått nya kunder under året. Vi kommer förmodligen inte att återvända till det klimat som rådde före pandemin inom den närmaste framtiden men å andra sidan har vi lärt oss av detta och vi kommer att hitta nya och ännu bättre vägar framåt. Anna Månsson, regionchef, Technical Documentation, Etteplan

Fler artiklar som kan vara av intresse