Close

Ledarskapsprofiler: Bram Berden

I serien Ledarskapsprofiler vill vi lyfta fram våra ledare som lever efter våra värde-ringar och som leder genom att föregå med gott exempel och främja kulturen för tillväxt och innovation.

Nästa ledarskapsprofil är Bram Berden, Area Manager för Technical Documentation Solutions i Eindhoven, Nederländerna.

Ledarskap Leadership profile Bram Berden

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 

”Jag beskriver mig själv som en social ledare med ett affärstänk. Jag har en lång bakgrund inom försäljning – så jag gillar att sätta upp mål där den sociala aspekten spelar en viktigt roll eftersom mål är något som man måste uppnå tillsammans. Jag ansvarar för att hantera detta, för att se till att teamet och naturligtvis även våra kunder är nöjda.”

På vilket sätt stödjer Etteplan ledarskap och tillväxt?

”Etteplan hjälper mig både på personligt plan och i min roll som chef. De hjälper mig med coachning, utbildning och jag deltar även i ledarskapsprogram. I år har jag även erbjudits att delta i säljutvecklingsprogrammet.” Bram uppskattar även tilliten och friheten inom Etteplan. 

”Min roll omfattar även mycket frihet och ansvar, och detta återspeglas i arbetet med mitt team, vi uppnår våra mål tillsammans. Denna frihet är viktig för att vi ska kunna ha nöjda kunder och uppnå våra mål.” 

Att engagera sig mer i branschen/marknaden är viktigt för Bram, så i år skapade han Tech Doc Day. Det är en förkortning av Technical Documentation Day, och är ett inkluderande evenemang som kommer att bli en Etteplan-tradition i Nederländerna. Tech Doc Day 2021 var ett multidags- och multinationellt evenemang där människor lär sig, delar med sig och pratar om vikten och värdet av teknisk dokumentation. 

”En del av evenemanget handlar om vår verksamhet och den andra delen handlar om marknadsföring. Min chef gav mig sedan frihet – men det är viktigt att alltid ha verksam-heten i åtanke. Allt vi gör, gör vi för Etteplans och människors välbefinnande – även när det gäller mål och budget, och om jag kan göra detta på ett bra sätt, har jag stor frihet.”

Kultur

Hur skulle du beskriva kulturen på Etteplan?

”En sak som verkligen förvånade mig var ärligheten inom företaget. För mig är tillit och ärlighet grunden för allt.” 

Bram började på Etteplan 2020 och har sedan dess arbetat med teknisk dokumentation i Eindhoven, Nederländerna. Även om ärlighet och tillit värderas högt, vill Bram skapa en miljö där människor även är öppna och lika passionerade som han själv. 

”Jag tror att vi skulle kunna göra ännu mer vad gäller medarbetarprofilering och med att visa människor hur stolta vi är över att arbeta på Etteplan. Medarbetarna har den rätta attityden och det uppskattar jag verkligen.

På vilket sätt anser du att du påverkar företagskulturen?

”Jag tror att jag kan göra stor skillnad, mitt team består av ungefär 40 personer, så jag ser verkligen till att vi samarbetar. Vi försöker att kommunicera på många olika sätt inom teamet och se till att människor känner sig är nöjda och delaktiga – och i slutänden handlar det alltid om verksamhetens bästa. För Bram spelar tillit en viktig roll i ledarskap och kultur. Om människor får större befogenheter kommer de att vara engagerade i att göra de saker som måste göras tillsammans. Så här hanterar jag mitt team.”

Värderingar

Våra värderingar är att vara kundorienterade, attraktiva och proaktiva. Vad innebär de för dig?

”Våra värderingar är något som vi alltid ska ha i åtanke. Som sagt var är det kunderna som får verksamheten att gå runt. En nöjd kund är en bra kund. Så attraktionskraft och proaktivitet är grundläggande för ett kundorienterat tänkande.”

Hur omsätts värdena i praktiken?

”Jag ser våra kunder som partners som vi samarbetar med." Bram berättar om hur värdena uppfattas både internt och av de människor och företag som Etteplan samarbetar med. 

”Självklart betyder dessa värden mycket för mig både som anställd på Etteplan och rent affärsmässigt. Jag är alltid kundorienterad eftersom det i slutänden är kunderna som får verksamheten att gå runt. Och om verksamheten går runt kan vi betala våra medarbetare och om våra kunder är nöjda så är våra medarbetare också nöjda och vice versa."

"Vi har en attraktionskraft som partner och en fin historia men vi kan göra så mycket mer."

"Tillväxt och utveckling är en del av Etteplans DNA, och det finns alltid utrymme för förbättringar. Vi kan ha ett mer proaktivt förhållningssätt till våra kunder och medarbetare – inte vänta på att de ska komma till oss om de behöver fråga något."

Joker: Om du kunde ge ett råd om precis vad som helst, vad skulle det vara?

”Jag tror att det viktigaste av allt är tillit, men det är ett rätt så generellt ämne."

"Vi bör tydliggöra detta på ett bättre sätt. Jag har bara arbetat här i 1,5 år och är väldigt stolt. På det här företaget är ärlighet viktigt och jag vill att folk ska känna till vår historia.”

Fler artiklar som kan vara av intresse