Close

Ledarskapsprofiler: Daniel Holmgaard Aagesen

I serien Ledarskapsprofiler vill vi lyfta fram våra ledare som lever efter våra värderingar och som le-der genom att föregå med gott exempel och främja kulturen för tillväxt och innovation. Nästa deltagare är Daniel Holmgaard Aagesen, Sales & Consultant Manager baserad i danska Herlev.

Daniel Leadership Profile Image

Ledarskap

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?

”Jag fokuserar väldigt mycket på varje individ i teamet. För mig handlar det inte om att få sista ordet, det handlar mer om att stärka människor.” Som ledare tror Daniel på att lära sig hur hans team arbetar och att hitta sätt för dem att både arbeta efter sina styrkor och ge dem möjlighet att utvecklas och lära sig nya färdigheter. ”Jag sätter upp mål och ser till att varje persons färdigheter stärks.”

En annan del av Daniels ledarskap är det kontinuerliga lärandet från hans team, hans kollegor och från hans pågående MBA-studier som han nyligen har tagit sig an. ”Jag började på MBA-programmet eftersom jag ville utveckla mig själv och se till att jag har de färdigheter som behövs för att leda min affärsenhet och utveckla teamet. Så här långt har det varit fantastiskt och något jag verkligen kan rekommendera.”

På vilket sätt stödjer Etteplan ledarskap och tillväxt?

”Organisk tillväxt och förvärv” är några av de sätt på vilka Etteplan, som ett ständigt växande företag, utökar sin möjlighet att hitta aspiranter inom organisationen. Daniel delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta för ett företag som förvärvades av Etteplan – öppenheten och kommunikationen i hela företaget har gjort anpassningen till ett nytt företag, och rollen, mycket smidig. Enligt Daniel ”finns det så många människor att ha tillgång till. Det är väldigt transparent och alltid lätt att få tillgång till feedback... möjligheterna finns för den som vill det.” Att bli uppköpt av Etteplan har därför öppnat upp både ett nätverk med stöd för ledare och kollegor samt möjligheter att utvecklas.

Kultur

Hur skulle du beskriva kulturen på Etteplan?

”Alla är väldigt aktiva i samarbetet. Även om vi är många människor på många platser, finns det alltid någon man kan gå till.” Daniel uppmuntrar och stödjer aktivt samarbete mellan team och främjar en öppen kultur.

Företaget som Daniel arbetade för förvärvades nyligen av Etteplan, och hittills kunde erfarenheterna kring integreringen av företaget och kulturen inte ha varit mer positiva. ”Jag har varit här ett år sedan vi förvärvades, och det har varit väldigt positivt. Folk är väldigt välkomnande. Jag gillar att vi kan besöka olika platser.” Med anläggningar i åtta olika länder har det funnits möjligheter till samarbete över gränserna – ”Det har varit väldigt gynnsamt att vi har kunnat få stöd från andra affärsenheter och platser.” Genom att besöka kunder på olika platser har Daniel lärt känna kollegor och utökat sitt nätverk utomlands, samtidigt som han har ökat kunskapen och förståelsen för sina kunder, vilket är en viktig del av hur kulturen på Et-teplan delas över gränserna.

På vilket sätt anser du att du påverkar företagskulturen?

Daniel ser på kulturen ur två olika perspektiv: kulturen inom företaget och företagskulturen som vi projicerar mot våra kunder och andra intressenter. Företagskulturen inom Etteplan förändras ständigt. ”När du förvärvar ett företag tar du in en ny kultur, och jag kan se att tiderna förändras och att nya människor kommer ombord. Så här långt har det inneburit att man anammar och integrerar sin kultur med Etteplan – så att kulturen går framåt.” En del av Daniels onboarding innebär att han lär sig att utveckla kulturen och gemenskapen inom teamet och kollegorna genom att ta till sig nya kunskaper och kompetenser.

Daniel har en liknande inställning till den företagskultur som Etteplan arbetar med – att lära sig om hur företagen vi arbetar med fungerar. ”Vi försöker alltid förstå vad kunden efterfrågar”, tillägger Daniel. Det som gör vårt erbjudande så intressant är att nya idéer och metoder som vi har samlat på oss längs vägen kan delas och utmana de sätt som redan finns.

Värderingar

Våra värderingar är: Att vara kundorienterade, attraktiva och proaktiva. Vad innebär det för dig?

”Eftersom vi erbjuder en 360-gradersservice kan vi stödja våra kunder på så många nivåer.” Att sträva efter att överträffa förväntningarna och vara proaktiv för kunderna inkluderar att förebygga behovet av andra tjänster som kunden inte ens insåg kunde inkluderas. ”Så vi kan faktiskt ibland ge ännu mer service än vad kunden bett om. För mig handlar det om att förstå kunden, förstå fallet, deras behov och stödja det.” Det som framhäver Etteplans kärnvärden mest är denna aspekt – bredden på våra tjänster.

Hur omsätts värdena i praktiken?

Daniel tolkar Etteplans värderingar kollektivt, arbetar alltid tillsammans. Kompetenspoolen inom Etteplan spänner över hela världen och uppmuntrar därför kommunikation och synergi mellan länder och affärsområden. ”Allt handlar om tillväxt och glada kunder”, att kunna mötas i våra kunders och medarbetares bästa intresse. ”Till exempel kan det danska kontoret alltid söka stöd från Finland, Sverige, Polen eller till och med Kina. Det finns olika domäner och så mycket kunskap i gruppen att man alltid kan få tag i någon.”

Joker: Om du kunde ge ett råd om precis vad som helst, vad skulle det vara?

”Fortsätt vara nyfiken eftersom saker och ting i världen hela tiden förändras, både vad gäller teknik, kultur och samhälle. Så var nyfiken och villig att lära dig och interagera med människorna omkring dig eftersom det alltid finns någon som vet något du inte vet – det skulle vara mitt råd.”

Fler artiklar som kan vara av intresse