Close

Ledarskapsprofiler: Elina Erjamo

I serien Ledarskapsprofiler vill vi lyfta fram våra ledare som lever efter våra värderingar och som leder genom att föregå med gott exempel och främja kulturen för tillväxt och innovation. 

Nästa deltagare är Elina Erjamo, teknisk projektledare och teamledare baserad i Jyväskylä, Finland.

Ledarskap Leadership profile Elina Erjamo

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?

”Jag tror att jag är, eller åtminstone försöker jag vara, empatisk och tillgänglig, vilket gör det lätt för mitt team att komma till mig om de behöver något. Jag försöker också uppmuntra teammedlemmar och stödja dem i deras karriärplaner. Detta är viktigt eftersom alla inte har samma planer, vissa kanske är nöjda där de, är medan andra kanske vill gå i en annan riktning. Jag försöker alltid hjälpa dem att hitta lösningar och sätt att nå dessa mål."  

På vilket sätt stödjer Etteplan ledarskap och tillväxt?

Vi har alltid haft bra arbetsledare och chefer som har varit stöttande och som också har bidragit till att hitta lösningar. ”Mina chefer har alltid litat och trott på mig när det gällt min egen karriärväg och mina önskemål, så det är det bästa stödet jag har fått från Etteplan.” Med en stor kompetensgrupp av kollegor och chefer finns det alltid stöd i alla lägen. 

”Var bara dig själv och gör det du är bäst på” var det råd som en av hennes chefer gav Elina när hon hade det kämpigt. Detta är något hon fortsätter att påminna sig själv och sitt team om för att stärka självförtroendet. 

Kultur 

Hur skulle du beskriva kulturen på Etteplan? 

”På ett plan är det här en ganska svår fråga för mig. Jag började på Etteplan när de förvärvade ett mindre företag och blev sedan en del av varumärket Etteplan. Så baserat på det tror jag att vi tog med oss lite av småföretagskulturen, åtminstone till vår affärsenhet." Vi måste vara öppna och framåtblickande när det gäller vår kultur – trots att Etteplan är ett börsnoterat företag, är det viktigt att se till att det fortfarande finns en känsla av gemenskap.    

På vilket sätt anser du att du påverkar företagskulturen?  

”Jag tror att jag åtminstone kan påverka kulturen i affärsenheten, lyfta människors idéer och vara närvarande där det behövs.” Elina betonar att även de små sakerna kan ha stor inverkan. ”Vi har en ”Thank you”-kanal på Teams för Finlands affärsenhet Software and Embedded solutions – Cloud and Applications”. För Elinas team och hela affärsenhetens kultur är det viktigt anslå en positiv ton. Detta är en av de metoder hon tror det skulle vara bra att dela med sig av till andra team! 

Värderingar

Våra värderingar är att vara kundorienterade, attraktiva och proaktiva. Vad innebär de för dig?

”Kundorientering är själva grunden för allt annat, vi skulle inte finnas annars. Man brukar säga att kunden alltid har rätt, och skälet till varför vi inte tänker så är för att vi måste vara proaktiva när det gäller att berätta för kunden när något går att göra bättre och vara proaktiva när det gäller att hitta bättre lösningar för våra kunder."

Det är viktigt att vara attraktiv för kunderna, särskilt på den tekniska sidan, att använda den senaste tekniken och att tilltala ett brett spektrum av kunder. ”Vi måste också vara attraktiva både för personalen och för potentiella kandidater genom en bra arbetsmiljö och förmåner.” 

Hur omsätts värdena i praktiken?

”Ett exempel på hur våra värden omsätts i praktiken är i den dagliga verksamheten, även i de små sakerna. Kundorientering är att snabbt besvara e-postmeddelanden och frågor. På så vis känner sig kunden uppskattad." 

Omsättningen av proaktivitet är väldigt tydlig är det gäller försäljning, att se till att kunderna alltid är medvetna om de senaste erbjudandena.

Att vara attraktiv är att sticka ut och vara intressant för partner och medarbetare, ”vi har verkligen bra förmåner för våra medarbetare, något vi är otroligt stolta över.”

Bonus: Om du kunde ge ett råd om precis vad som helst, vad skulle det vara?

Tro på dig själv.

Det finns inga dumma frågor. Du kan alltid fråga och få hjälp av dina kollegor och andra.

 

Fler artiklar som kan vara av intresse