Close

Ledarskapsprofiler: Esa Mäkelä

I serien Ledarskapsprofiler vill vi lyfta fram våra ledare som lever efter våra värderingar och som leder genom att föregå med gott exempel och främja kulturen för tillväxt och innovation. 

Vår första deltagare är Esa Mäkelä, Vice President of Cloud and Applications.

Ledarskap  Leadership%20profile%20Etteplan%20Esa%20M%C3%A4kel%C3%A4%20_1.jpg

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 

Vi arbetar på en människoorienterad verksamhet, allting utgår från människorna. Det som är viktigt är laganda och en psykologiskt trygg arbetsmiljö. Esa strävar efter att vara tillgänglig, lätt att nå – det är extra viktigt eftersom det skapar utrymme för dialog där utmaningar kan tas upp och hanteras innan de blir problem. Samarbete är en annan kritisk punkt – ett team är inte bara en person. 

”Jag älskar att hjälpa andra att lyckas” säger Esa och förklarar att han känner sig framgångsrik när hans team trivs med sitt arbete och gör bra ifrån sig ”det börjar hos människorna, det börjar hos teamet. Jag är glad när de lyckas.” 

På vilket sätt stödjer Etteplan ledarskap och tillväxt? 

Eftersom Esa har arbetat på Etteplan sedan 2018 känner han till att företaget har ett starkt supportnätverk redo att hjälpa till vid behov.

”Du har allt stöd du behöver för att utveckla ditt team, verksamheten (globalt) och dig själv.” Stödfunktioner som utbildning och kommunikation har varit särskilt viktiga under denna tid av corona och distansarbete. ”Jag har deltagit i E-Lead, ett program för distansledarskap, som Etteplan har erbjudit. Det har gett oss fantastiska verktyg som vi kan använda på distans.” Esa är också på det klara om vilken effekt denna utbildning i en multikulturell miljö har haft vad gäller hans egen utveckling som ledare. 

Samarbete med olika typer av människor och team i olika städer och länder kan vara en utmaning under alla omständigheter, för att inte tala om under en global pandemi. Ledarskap, kommunikation och verktyg som hjälper Esa att stödja sitt team. ”Kommunikationen på ett så här stort företag är avgörande – man måste hålla kontakt med människor inom olika delar av organisationen. Dessa diskussioner är mycket viktiga.” 

Kultur  

Hur skulle du beskriva kulturen på Etteplan?

Esa beskriver företagskulturen på följande sätt: ”Hierarki förekommer inte i det dagliga arbetet och organisationen känns väldigt öppen. Det är psykologiskt tryggt att arbeta som ledare eller medarbetare. Man har fullt förtroende för ledare och medarbetare och de förväntas ta upp problem, det är helt enkelt vårt sätt att jobba." För Esa var det viktigt att uttrycka att samtidigt som Etteplan har en lång historia, är delar av företaget unga och alla områden fortsätter att utvecklas och växa. Han fortsätter med att beskriva hur du kan få stora möjligheter att påverka i vilken utveckling verksamheten utvecklas. ”Du blir hörd. Jag har blivit hörd, vi utvecklas tillsammans, företaget och vi medarbetare." Man tillhandahåller stöd och alla verktyg som krävs för att lyckas. Det är upp till varje individ och ledare att välja vilka verktyg man använder. ”Du kan vara dig själv” avslutar Esa, och upprepar sin övertygelse om att hans medarbetare ska känna sig bekväma med att dela med sig av sina idéer och erfarenheter – på så sätt kan teammedlemmar hjälpa varandra.

På vilket sätt anser du att du påverkar företagskulturen?

”Jag tror att jag och mitt team tillsammans har haft en effekt! Till exempel tror jag att man måste få människor att delta för att få dem engagerade.” Esa brinner för sina medarbetares och kollegors välbefinnande, en viktig del i detta är att se till att de känner sig bekväma. Genom att föregå med gott exempel har hans team kunnat implementera en kulturell vana när det gäller att lyssna och delta och därigenom uppnå en hög grad av engagemang. 

”Jag tror att man måste få människor att delta. Som ledare har jag bidragit genom att ta med mig delar av företagskulturen från ett modernt programvaruföretag till Etteplan.”

Värderingar

Våra värderingar är att vara kundorienterade, attraktiva och proaktiva. Vad innebär de för dig?

”Att vara kundorienterad innebär för mig att vi måste lyssna på våra kunder och agera reseguider för deras digitaliseringsresa. Vi måste förstå deras verksamhet och de utmaningar de ställs inför, vi kan digitalisering och teknik, så det är vårt jobb att hjälpa våra kunder att navigera inom dessa områden.” 

Genom att betrakta detta ur ett annat perspektiv ser Esa sina medarbetare som ”kunder” och inser vikten av att även lyssna på dem och att vara medarbetarorienterad.

”Våra medarbetare är det som gör oss framgångsrika.”

För att vara attraktiva måste vi kunna erbjuda våra medarbetare bästa tänkbara arbetsplats och goda möjligheter att utvecklas under karriären. För kunderna handlar detta om vi behöver kunna erbjuda de bästa tillgängliga verktygen och metoderna för att de ska kunna utveckla sin verksamhet när det gäller digitalisering. 

”Som jag nämnde tidigare, måste man närma sig detta från två håll. Vi måste vara reseledare, att vara proaktiv innebär att vi måste utveckla och utmana både kunderna och oss själva.”

Hur omsätts värdena i praktiken?

”Värden spelar en väldigt viktig roll för mig i mitt ledarskap. Framförallt i lägen där det är svårt att fatta beslut baserat på fakta och siffror är det värdena som styr beslutsfattandet." 

 – Det handlar inte alltid om matematiska beräkningar. I lägen där beslutsfattandet är svårt använder sig Esa av värdena.

 Esas personliga tolkning är att det finns två sidor av alla värden, för kunden och för medarbetaren. Det innebär att man som ledare i alla sammanhang ska vara kundorienterad, attraktiv och proaktiv. 

Bonus: Om du kunde ge ett råd om precis vad som helst, vad skulle det vara?

Försök att hitta den naturliga förmågan, de naturliga talangerna hos människorna, ta reda på vad de älskar att göra. Om du kan använda dig av och spela på detta hos varje individ och få

Fler artiklar som kan vara av intresse