Close

Ledarskapsprofiler Johnny Jensen

I serien Ledarskapsprofiler vill vi lyfta fram våra ledare som lever efter våra värderingar och som leder genom att föregå med gott exempel och främja kulturen för tillväxt och innovation. 

Vår nästa medverkande är Johnny Jensen, VD i Danmark.

Leadership profile

Ledarskap 

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 

Johnny Jensen har nyligen trätt in i två nya roller, dels som ny VD för Etteplan i Danmark och dels som nybliven pappa. 

Johnny beskriver sig själv som en positiv och tillgänglig ledare, och en jämlike med sina medarbetare. ”Jag ser mig själv som likställd med mina kollegor.” Han har en positiv och optimistisk inställning på kontoret och tror på att uppmuntra sina kollegor. Innan Johnny började på Etteplan jobbade han mycket med kunder, något som gav viktiga insikter om vilken upplevelse han vill erbjuda sina nuvarande kunder. ”Jag har arbetat mig upp från att vara säljare till försäljningschef, försäljningsdirektör och nu VD. Jag har förståelse för mina kollegors erfarenheter. Därför har jag också stor respekt för dem alla.” 

Johnny är inte bara engagerad i sin familj utan även i sina kollegor och kunder. 

På vilket sätt stödjer Etteplan ledarskap och tillväxt?  

Johnny började på Etteplan i och med förvärvet av danska Tekpartner 2021. Tanken var att ge det danska teamet tid att smälta in i Etteplan i sin egen takt. Självständighet var ett viktigt motto i denna process för att bli en del av något större.  

”Regelbundna veckomöten med mina kollegor har varit till stor hjälp och ett sätt att hålla kontakten.” 

Efter mer än 10 år på Tekpartner/Etteplan tror Johnny på sin egen förmåga, men han ser också fram emot att fortsätta att utvecklas på Etteplan.  

Johnny fick stöd av både sin föregångare och sina kollegor när han tog sig an sin nya roll – en utmaning som han inte ångrar.  

”Jag hade en vision för vår framtida inriktning, och de sa åt mig att satsa på den!”

Kultur 

Hur skulle du beskriva kulturen på Etteplan? 

Johnny anser att kulturen är något av viktigaste med ett företag: ”Allt är kopplat till företagskulturen, och den är fortfarande lite ny för oss som kommit in i företaget genom ett förvärv”. Vi har haft vår egen företagskultur och måste jobba ihop för att smälta samman kulturerna.”  

Han säger att policyer och processer kan läras in och implementeras, men att kultur också handlar om arbetssätt.  

”Vi tänker och ser på saker på lite olika sätt, och vi har alltid haft en unik kultur. Men att kulturen förändras ska ses som en möjlighet snarare än ett hinder. Hittills har Etteplan varit öppna, transparenta och hjälpsamma – vi känner oss redan som en del av familjen.” 

På vilket sätt anser du att du påverkar företagskulturen?  

Johnny har haft en nyckelroll när det gäller att etablera kulturen, eftersom han arbetat på företaget i över ett decennium. Det är dock svårt att säga exakt vad som ligger bakom den kultur de byggt upp genom åren.  

”Jag har alltid haft en positiv attityd och min dörr står alltid öppen. Jag ser till medarbetarna är nöjda, har intressanta uppdrag och får det stöd de behöver.”  

Hans nuvarande roll har mer handlat om att integrera två olika kulturer i Danmark, och att ha regelbundna möten och stämma av har varit det mest naturliga arbetssättet.  

Värderingar

Våra värderingar är: Att vara kundorienterade, attraktiva och proaktiva. Vad innebär det för dig? 

”Det är viktigt att företaget har rätt värderingar. Det påverkar våra medarbetare, och med bra medarbetare får vi bra kunder och därmed också intressanta projekt.” 

Det viktigaste är att se till att medarbetarna är nöjda. Enligt Johnny påverkar detta kundupplevelsen – som ska vara proaktiv och kundorienterad. Till syvende och sist står medarbetarna i centrum för verksamheten.  

Hur ser du på detta i praktiken? 

Att skapa en miljö som stöder våra värderingar har varit en viktig uppgift för Johnny, och medarbetarna trivs i en miljö där de kan fortsätta att växa.  

”Vi har också behov av att dela med oss, att kunna diskutera det dagliga arbetet över fika eller lunch, och även att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra.” 

Det grundläggande är att Johnny ser alla som jämlikar, och för att kunna arbeta enligt värderingarna krävs sunda relationer och kunskapsutbyte mellan medarbetarna.

Joker: Om du kunde ge ett råd om precis vad som helst, vad skulle det vara? 

“Mitt råd är att ta sig an nya utmaningar utan att tveka. Om du har hjärtat på rätt ställe och goda intentioner kan du lyckas med saker och ting – våga satsa och prova på nya saker. Omge dig med människor som ger stöd och uppmuntran.”

Fler artiklar som kan vara av intresse