Close

Ledarskapsprofiler: Kimmo Virtanen

I serien Ledarskapsprofiler vill vi lyfta fram våra ledare som lever efter våra värderingar och som leder genom att föregå med gott exempel och främja kulturen för tillväxt och innovation.  

Vår nästa deltagare är Kimmo Virtanen, regionchef för teknisk dokumentation i Åbo, Finland.

Ledarskap Kimmo Virtanen_Leadership profile

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 

Jag tror att mina teammedlemmar är de som bäst kan svara på den frågan, men jag skulle anse mig själv som öppen, tillgänglig och jag gillar att umgås med människor. Förhoppningsvis är jag också en bra ledare.

På vilket sätt stödjer Etteplan ledarskap och tillväxt?

Etteplan stödjer ledarskap och tillväxt genom att skapa en bra miljö där man kan diskutera framgångar och bekymmer med andra ledare. Denna verksamhet omfattar många tjänsteområden inom olika affärsverksamheter vilket gör verksamheten komplex, med det innebär också att man har otaliga alternativ att välja mellan och vänja sig vid.  

De olika tjänsteområdena hjälper en även att växa eftersom man utvecklar så många kunskapsområden, men det gör även att roller tenderar att expandera. Jag började min karriär med att skriva handböcker, fick sedan en plats som teamledare och efter ett tag jobbade jag mig upp till Department Manager, Area Manager och nu till Regional Director. Att utgå från grunderna i min karriär gör det även lättare för mig att förklara alla delar av processen för kunderna, eftersom jag känner till arbetet som ligger bakom.

 

Kultur

Hur skulle du beskriva kulturen på Etteplan?

En del av kulturen handlar om att skapa innovativa lösningar, vi har så många specialiseringar att vi kan tillföra något nytt genom att kombinera våra många kunskapsområden och vår expertis.

Det jag tycker är mycket viktigt är att vi erbjuder våra kunder service – vi är serviceinriktade och vi försöker hitta lösningar som stödjer våra kunder i deras verksamhet. Vi har hela tiden slutanvändaren i åtanke i våra utvecklingsprocesser, så att våra kunders kunder inte behöver tänka på detta. Flexibilitet och starka kundrelationer med företag som vi har arbetat med både på kort och lång sikt leder till värdeskapande lösningar.

På vilket sätt anser du att du påverkar företagskulturen?

Jag är en del av den stora bilden, jag skulle vilja se mig själv som någon som har dessa samtal med kunderna. Jag håller det jag lovar och levererar resultat.

Jag vill kunna erbjuda mina kunder expertkunskaper, alltid tänka framåt och ständigt förbättra mig.

 

Värderingar

Våra värderingar är att vara kundorienterade, attraktiva och proaktiva. Vad betyder det för dig och hur uppfattas dessa värderingar i praktiken?

Dessa värderingar är viktiga och är alla kopplade till varandra. Om vi vill vara allra bäst måste vi även anställa de allra bästa – vi måste vara attraktiva som arbetsgivare. Vi måste även vara attraktiva för kunden, lära känna dem och se till att de lär känna oss. Vi måste aktivt hålla diskussioner, skapa leads och vårda de relationer vi har byggt upp. Vi brukade vanligtvis besöka kunder varje dag, men COVID har försvårat detta – vi har dock arbetat hårt för att hitta andra sätt att upprätthålla starka relationer.

Joker: Om du kunde ge ett råd om precis vad som helst, vad skulle det vara?

Om du får en kund att prata, se då till att lyssna. Genom att lyssna kan du förstå kundens upplevelse och hur du kan förändra den. Lyssna hellre än att prata. Att få en kund att prata är det bästa sättet att få fram värdefull information. Vi vet hur vi ska prata om oss själva och vår verksamhet, men vi lär oss bäst genom att lyssna på andra. Människor har bra saker att säga.
 

Fler artiklar som kan vara av intresse