Close

Molnbaserat mobilt serviceprojekt: Ett digitalt språng för kunden

Vårt team fick tillfälle att arbeta med en molnbaserad lösning för en mobilapplikation som innehåller betalfunktioner. Projektets syfte var att kombinera B2B- och B2C-funktioner med användarupplevelser, säkerhet och betalningar som påverkar den övergripande effektiviteten. Det som gör den här lösningen ännu mer värdefull är att den kan tillämpas både på ett företag och på vardagliga konsumentsammanhang.

Under det senaste halvåret har cirka 99 % av arbetet för projektet genomförts på distans, med undantag för några dagar då ansökan laboratorietestades hos kunden och under en Co-creation workshop som genomfördes i enlighet med pandemibestämmelserna som gällde vid tillfället.

Precis som i de flesta projekt krävs det en mängd olika kompetenser för att det skall lyckas. I synnerhet detta projekt drog fördel av omfattande expertis såsom projektledning, teknisk arkitektur, back end-utveckling och rörlig utveckling, tjänstedesign, UX- och UI-design samt domän- och affärskunskap. Tillsammans med Etteplans egna deltagare omfattade projektet även olika leverantörer och intressenter.

"Jag tror att verkliga innovationer skapas när experter med olika kunskaper samarbetar," säger designstrategen Hanna Remula.

Etteplan valdes ut för projektet till följd av den stora omfattningen och alla kompetenser som krävdes. Med resurser att hantera problem såsom nya betalningsregler, teknisk implementering på hög nivå och kundförväntningar, vilket innebär att slutprodukten också måste ha rätt uttryck och känsla samt ett visuellt utseende som kopplar den till kundens varumärke. Tillsammans med den tekniska expertisen berodde projektets framgång till stor del på en djup förståelse för kundens verksamhet, användarupplevelse, säkerhet och regelverk som påverkade lösningen. Projekt i denna skala ger fördelaktiga resultat både för oss och för kunden – Etteplan har överträffat kundernas förväntningar och har nu fått en ännu bredare portfölj.

Ett fantastisk tillfälle att lösa verkliga problem på ett nytt sätt

Projektteamet har fått ovärderliga erfarenheter genom detta tillfälle, även för dem som har arbetat med att utveckla lösningar i åratal. "Det fina med det här projektet var att jag lärde mig en massa nytt medan jag använde kunskapen som jag redan hade", förklarar programvaruutvecklaren Ville Lepistö. Arbetet på Etteplan ger en tillfälle att arbeta med olika projekt, kunder, teknik och verksamheter. Du har alltid möjlighet att vidga dina vyer.  Det fanns många områden där jag hade möjlighet att fördjupa mina kunskaper, såsom molnbaserade lösningar och mycket ny teknik, till och med lite UX Design.

Mitt arbete handlar om att kombinera användar- och affärsinsikter med teknisk genomförbarhet. Personligen fick jag en ny syn på kundens verksamhet, även om vi redan hade omfattande kunskaper på detta område här på Etteplan", säger Hanna. "Det är alltid givande att skapa en tjänst som verkligen löser de problem som kunderna och deras verksamheter ställs inför".

"Det var väldigt trevligt att arbeta som ett team och lösa problem med att integrera betalningarna och säkerheten", säger programvaruingenjör Raphaël Pinel. "Ville lade ner en massa arbete på att ta fram ett diagram över hur det hela borde fungera. När man bröt ner alla steg till logik blev det lätt att följa. Man skulle kunna säga att det var uppbyggande att arbeta med det här teamet – tillsammans kan vi göra riktigt komplexa saker".

Projektledare Marko Felin uppvisade verkligen ett starkt ledarskap under hela projektet genom sitt ständiga stöd och föregripande tänkesätt genom att alltid ställa rätt frågor. Teamet betonade att Markos bidrag var avgörande för projektets framgång. "För mig var det inspirerande att vara med i ett projekt där resultatet är synligt för slutanvändarna och de kommer att få använda det", säger Marko som tidigare har arbetat med flera backend-projekt. "Det var väldigt inspirerande att se att vi genom samarbetet mellan designers och front-end-utvecklare kunde åstadkomma en fantastisk användarupplevelse".

Engagemanget för projektet hos kunderna visade sig också genom deras vilja att lära sig och anpassa sig till de nya systemen under Markos vägledning. Ny teknik innebär nya ansvarsområden och nya prioriteringar, och med hjälp av sina team fick Marko ett enormt genomslag när det gäller kundupplevelsen.

De viktigaste lärdomarna från lagarbete på distans

  • Förtroende: hur man bygger upp förtroende även med nya bekantskaper, som man aldrig har träffat personligen.

  • Kommunikation: hur man kommunicerar när man arbetar på distans. Ett av problemen är att hålla alla i kontakt med varandra men samtidigt inte överösa dem med information.

  • Delaktighet och effektivitet: Hur man delger de andra exakt rätt mängd information och hur man bedömer vilka som behöver vara med på vart och ett av mötena. Vad kan du meddela enskilt och vilka saker bör diskuteras med hela teamet?

Etteplan_remote_work_mobile_project_team-article.jpg
Projektteam från vänster: Hanna Remula, Marko Felin, Janne Suontaus, Topi Ojala, Jussi Huhtala, Raphaël Pinel, Ville Lepistö, på distans: Joonas Haikonen, Antti Ojaranta, Markus Turppa

 

Stödet kommer också från organisationen

Stämningen hos Etteplan är mycket god och öppen, säger Raphaël. – Det är inga problem att be om hjälp eller att ställa frågor. Vårt företag är ganska genomskinligt när det gäller att dela med sig av kunskap. Alla är öppna och låter sig även störas, det är verkligen uppmuntrande. Det är frustrerande om man fastnar när man är ensam och det inte finns någon att fråga. Naturligtvis har vi alla ansvar och vi måste prestera, men man kan alltid få hjälp bara man frågar. Från mänsklig synpunkt är det mycket varmt och välkomnande här.

Man kan inte att skapa enastående lösningar på egen hand. Man behöver olika sorters expertis och olika synsätt för att uppnå en enastående användarupplevelse samt en fantastisk och säker teknisk implementering. När en konsument eller B2B-kund behöver någonting behöver de inte tänka på de komplexa algoritmerna, betalprocesserna, dataöverföringen och integrationerna i bakgrunden. De tar bara del av den utmärkta servicen som gör vardagen enklare för dem.

Fler artiklar som kan vara av intresse