Close

Otrolig tillväxt för litium-jonbatterier till lägre kostnad

Marknaden för litium-jonbatterier har visat en enorm tillväxt det senaste decenniet. Mellan 2010 och 2018 var den genomsnittliga tillväxten i USD 9 % per år, och den väntas fortsatt ligga på 7–9 % fram till 2030. Utvecklingen är ännu mer imponerande sett till volymen. Energilagringskapaciteten som producerades 2018 var nästan 160 GWh, jämfört med mindre än 25 GWh 2010. Enligt konsultföretaget Avicenne är den förväntade tillväxttakten för den sammanlagda årliga volymen (i GWh) 23–26 % till 2030. Dessa förutsägelser är konservativa jämfört med vad andra företag och organisationer förutser, men de prognostiserar ändå en fördubbling av den producerade årsvolymen vart tredje till vart fjärde år.

I samband med den snabba utvecklingen av litium-jonbatteriindustrin har kostnaderna för batterier minskat avsevärt (i USD/kWh). De lägre priserna uppnås till stor del genom stordriftsfördelar, men också på grund av den ökade energitätheten som resulterar i större lagringskapacitet i wattimmar för varje enskild cell. Det volymsviktade genomsnittspriset på batterier var 1160 USD/kWh år 2010 men bara 156 USD/kWh år 2019. Utvecklingen på 2010-talet illustreras i figuren nedan, som visar den genomsnittliga kostnaden för batterier som en funktion av den producerade årsvolymen i GWh. Den volymsviktade genomsnittliga batterikostnaden minskade exponentiellt i takt med att den årliga produktionsvolymen ökade, och litium-jonbatterier förväntas fortsätta bli allt mer prisvärda.

Volume weighted average battery pack cost
Volume-weighted average li ion battery cost and annual volume produced during the 2010s

Ladda ner White paper

Lithium-Ion batteries for the 2020s

Medan det råder enighet om att den genomsnittliga batterikostnaden kommer att fortsätta sjunka, finns det en ganska stor spridning i prognoserna om framtida batteripriser. Vissa förutspår att det genomsnittliga priset på batterier kommer att ligga runt 100 USD/kWh redan år 2023, baserat på en extrapolering av historiska data och framtida volymuppskattningar. Andra menar att extrapolering av den historiska utvecklingen av batteripriser och volymer inte är representativt för den framtida utvecklingen. De menar att stora prissänkningar kan förväntas i produktionen av battericeller och batteripack på grund av stordriftsfördelar, men att kostnadsminskningarna för råvaror och materialbearbetning kommer att bli mindre eftersom dessa industrier är mognare. De föreslår därför en tvåstegsmodell där råvarupriserna begränsar hur låga batteripriserna kan bli. Den förväntade genomsnittliga kostnaden för elbilsbatterier ligger då runt 124 USD/kWh 2030 med ett spann från 93 USD/kWh till 140 USD/kWh. Analyser av råvarumarknaden förutspår ett strukturellt underskott av viktiga material för litium-jonbatterier i mitten av 2020-talet. Orsaken spås snarare bero på en brist på gruv- och förädlingskapacitet snarare än en brist av förekomsten av råmaterial i jordskorpan. Kanske kommer det framtida priset på elbilsbatterier att hamna mellan dessa prognoser på cirka 125 USD/kWh 2025, som åter andra förutspår. De olika prognoserna sammanfattas i följande figur.

Volume weighted average cost of a Li-ion battery pack in 2019 and forecasts from different sources.
Volume-weighted average cost for a lithium-ion battery in 2019 and forecasts from various sources.

Sammanfattningsvis når litium-jonbatterierna nu nivåer där de blir mycket intressanta för stationära energilagringssystem. Litium-jonbatterier är redan idag bättre än blybatterier vad gäller energilagringskapacitet och livslängd, och under 150 USD/kWh blir litium-jonbatterier också mycket attraktiva sett till inköpspriset. Huruvida batteripriserna kommer att uppfylla de europeiska biltillverkarnas mål på 70 euro/kWh för elbilar och 100 euro/kWh år 2030 är fortfarande en öppen fråga.

Vill du läsa mer om batterisäkerhet, hur litium-jonbatterier fungerar, deras historiska bakgrund, den otroliga tillväxten, den sjunkande kostnaden, hur mycket energitätheten har ökat och även få aktuella utsikter för denna teknik, samt källhänvisningar, då kan du ladda ned vårt omfattande white paper ” Lithium-ion batteries for the 2020’s”, skrivet av våra experter.  

 

Etteplan Anton Nytén

Anton Nytén

Technology Director, Battery Technology
+46 72 576 10 88
Send e-mail

Ställ en fråga till Anton Nytén eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA

Fler artiklar som kan vara av intresse