Close

Sådan far, sådan son – familjen Nettekoven

Eric, som är fadern, började arbeta på Etteplan 1981 (DDcom i Nederländerna förvärvades av Etteplan 2022) som teknisk Illustratör (2D). ”Under årens lopp har mycket förändrats, som att ritbordet ersatts av datorn, och det har varit en intressant upplevelse. Tekniken har gjort jobbet mer kreativt och efter 40 år har det nyförvärvade företaget återigen påbörjat en förändring.”
Eric är gift och har tre barn, och ett av dem är Charlie som är sonen i denna dynamiska duo.

Charlie började på Etteplan (tidigare DDcom) 2012 – för drygt tio år sedan. ”Jag kom i kontakt med teknisk illustration under ett arbetsår innan högskolestudierna – och det var anledningen till att jag bestämde mig för att ta en examen. Efter högskolestudierna återvände jag till DDcom för att påbörja min karriär.” Charlie började med teknisk illustration i 2D och när företaget startade en ny 3D-avdelning erbjöds Charlie att arbeta där – vilket han tackade ja till. ”Jag lärde mig allt av mina kollegor.” Charlie lärde sig rita av Eric redan som barn, och det händer fortfarande att han ritar på fritiden – men det är framförallt på jobbet han får utlopp för sin kreativitet.

Efter förvärvet blev både Eric och Charlie glada över alla nya kollegor och nya möjligheter som ett stort multinationellt företag kunde erbjuda.

Så här säger Eric: ”Vi är nu en del av ett större företag med en större vision. Och att Charlie (so-nen) också hänger med gör det ännu roligare." Eric och Charlie har fortfarande en normal arbetsrelation – precis som vanliga kollegor – förutom att de känner varandra lite bättre.

”Jag uppfostrade honom, men nu är det ombytta roller!”, säger Eric och skrattar.

”Jag menar att det var jag som lärde upp Charlie – men nu lär jag mig av honom.”

”Charlie var alltid kreativ och gillade att rita eller bygga med Lego. Jag är glad över att han följde sitt hjärta. Nu träffar jag honom nästan varje dag och det är bara en bonus”, berättar Eric.

Att arbeta med familjen kan vara tufft, men Charlies råd är att alltid vara uppriktig, inte låta arbetslivet påverka privatlivet och vice versa. ”Vi är direkta i vår kommunikation, vilket underlättar för oss båda. Var uppriktig i alla lägen och stå för i dina åsikter.” Detta gäller alla kollegor och är nyckeln till att bibehålla förtroendet. ”Försök också ha roligt”, säger Charlie och Eric samstämmigt. Att skämta kan minska stressen och skapa en positiv och upplyftande arbetsmiljö, och även skapa arbetsmotivation. ”Det är också viktigt att vara professionell, respektera gränserna och veta när det är okej att skämta”, säger Charlie.

Att bli uppköpt av Etteplan innebar vissa förändringar på kontoret i de Hurk, förklarar Eric. ”Eftersom vi får in så många uppdrag måste vi ibland påminna oss om att vi nu är större än bara det här kontoret. Det är skönt att veta att vi har ett större nätverk av kollegor, det skapar trygghet. Man får mer stöd men kan också utmana sig själv ytterligare.”

De lärde känna några av sina nya kollegor i samband med en grillkväll, och det har hjälpt dem att knyta nya kontakter. ”I ett av projekten använde vi programvara som ingen i teamet hade någon erfarenhet av, och via driftchefen fick vi kontakt med en kollega inom organisationen som hade denna erfarenhet”, berättar Charlie. ”Med hjälp av den nya projektmedlemmen lyckades vi lösa uppgiften tillsammans. Det var första gången jag verkligen kände mig som en del av något större, detta enorma nätverk av kollegor.”

Familjen Nettekoven
Efter en lång arbetsvecka är det tradition för Eric, Charlie och några av deras kollegor att ta en öl efter jobbet på fredagarna – en så kallad ”vrijdagmiddagborrel” på nederländska.

En hälsosam balans mellan arbete och fritid har gjort det möjligt för Eric och Charlie att ägna sig åt fritidsaktiviteter, både på egen hand och ibland tillsammans. Utöver sportklättring får Charlie sällskap av Eric och resten av familjen på drakbåtsrodd (en lång båt som ros av 20 personer under trumslag). ”Vi kanske borde bilda ett lag även på Etteplan!”, säger Eric.

The Nettekovens

Men det som är mest imponerande med familjen Nettekoven är deras insatser utanför arbetet. Båda att arbetat som volontärer med före detta militärer i den nederländska armén och rest utomlands för att hjälpa behövande. Eric är själv veteran och har under de senaste 25 åren varit volontär på ett vårdhem för veteraner samt varit medlem i Oranienhusorden. 2022 tilldelades han en utmärkelse ur kungens hand för sitt volontärarbete och bistånd till andra veteraner. Eric är alltid beredd att göra en insats. ”Arbete är viktigt, fritidsaktiviteter och ledighet är viktigt, men det är också viktigt att hjälpa andra.”

”40 år inom yrket och 25 år i armén – det är en lojal person”, summerar Charlie med stolthet. 

Fler artiklar som kan vara av intresse