Close

Ta till sig och anpassa sig efter innovationer inom AI på ingenjörsområdet

Dagens ingenjörer står inför en extraordinär period när det gäller förändring och tekniska framsteg. Drivkrafterna bakom praktiska tillämpningar av AI kan skådas i alla arbetsflöden och det sätt som ingenjörer tänker ut, designar och testar nya lösningar och måste tänka på sina produkter omdefinieras fortlöpande vartefter allt fler teknologier blir tillgängliga för dem. Det är viktigt att övervinna den allmänt spridda och fruktade föreställningen att AI kommer att stjäla människornas jobb. I en studie förd av Oxfords universitet fann man i själva verket experter inom STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) är de som löper minst risk att förlora jobbet på grund av AI. Verkligheten är raka motsatsen till myten – experter inom ingenjörskonst och vetenskap är de som sannolikt kommer att gagnas mest av nya teknologier som AI.

Vikten av att ta till sig ny teknologi

Det finns stora möjligheter för maskininlärningsteknik och AI förändrar ingenjörernas arbetssätt. Genom att integrera dessa nya verktyg i ekosystemet finns det möjlighet att definiera om resurser, utveckla fler medarbetare till innovativa ingenjörer och skapa utrymme för komplex och intrikat design på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. För att förbli konkurrenskraftig är det därför viktigt för alla ingenjörer att man förblir relevant inom sitt aktuella område och, i viss grad, kan förutsäga var och hur maskininlärning samt AI kommer att definiera om gränserna samt har förmågan att ta till sig och anpassa både tankesätt och arbetssätt.

 

Främja anpassning

AI var en gång ett extraverktyg, som användes vid sidan om de vanliga och som främst var något för ingenjörerna att leka med. Idag är det istället ett grundläggande fundament som ingenjörskonsten bygger på. Vid en närmare titt på tillämpningen av AI är det uppenbart att dess intåg i en rad aspekter i det dagliga arbetsflödet har gått mycket snabbt.

 

Ladda ner Guide

Leading innovation using new technologies

Omdefinierade jobb

Tidigare har varje innovation på teknikområdet skapat en ny sektor av arbete och forskning. Tekniskt och digitalt baserade innovationer i en modern kontext har lett till att AI hamnat i frontlinjen av innovationsvågen. Ingenjörer och deras normala arbetssätt, och även arbetsplats, kommer att förändras till följd av denna innovation. Arbetsflöden kommer att förändras i ett mikroperspektiv tack vare effekten och potentialen hos AI som öppnar upp möjligheten till komplex och intrikat design . I det större perspektivet kommer hela nya branscher att växa fram ur de möjligheter och nya arbeten som den här nya tekniken skapar och som ingenjörer måste ta vara på.

Anpassa dig medan du fortfarande kan

Till exempel gör maskininlärning det möjligt för datorer och system att lära sig över tid – att optimera och utföra uppgifter som tidigare skulle ha utförts av en ingenjör. Tekniken förbättrar datorers förmåga att arbeta självständigt och förbli relevanta samt hålla jämna steg med förändringar i branschen, medan ingenjörer måste kunna anpassa sig och förutsäga de sätt som tekniken kommer att förändra deras arbetsområde på.

Sammanfattning

Att vänja sig vid förändrade arbetsflöden för att hålla jämna steg med datorerna är avgörande i maskininlärningens och AI:s tidevarv. Det är avgörande för en framgångsrik anpassning att man har ett öppet sinne för de fördelar och den ökade bredden och djupet på information som dessa teknologier kan erbjuda och de spännande innovationer som kan födas ur dem. IoT och en ny definition av datainsamling och datahantering genom AI-verktyg kommer till exempel att bidra till att forma produktionen och innovationen och vara avgörande när det gäller att främja generativ design med en ständigt större tillväxtförmåga.

Carl-Eric Ryberg

Carl-Eric Ryberg

Department Manager Technical Documentation Solutions, AIM
+46 70 355 6774
Send e-mail

Ställ en fråga till Carl-Eric Ryberg eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA

Fler artiklar som kan vara av intresse