Close

Tekniken förändrar mjukvarutestningen

Industriella apparater och maskiner har blivit så komplicerade att även programvarudesigner kämpar för att hålla jämna steg med utvecklingen. Men verktygen för mjukvarutestning har också utvecklats. Idag kan testning utföras på en digital tvilling snabbt, tillförlitligt och säkert. 

 

Först kom järnstången, ett helt mekaniskt verktyg. Gradvis infördes elektronisk styrning och kraftöverföring. Teknikens utveckling har gjort dagens maskiner betydligt mer komplexa. Innerst inne är maskinerna likadana som de alltid har varit, men med en allt större överbyggnad av automatisering, användargränssnitt, styrsystem, elektronik, sensordata och molnteknik. 

Traditionella maskiner har lämnat plats för intelligenta maskiner. Dessutom går utvecklingen allt snabbare mot intelligenta maskiner och enheter som är sammankopplade och kan kommunicera med varandra, till exempel i en skog, en gruva eller en lasthamn. 

Industriella apparater och maskiner är allt oftare utrustade med alltmer komplex mjukvara och styrsystem. 

Som bilden från utvecklaren av digitala tvillingar, Mevea, visar har staplingen av tekniker på varandra lett till enheter som får mjukvarudesignern att klia sig i huvudet. 

Technology_stack_MEVEA.png

Mjukvarutestning med en virtuell enhet påskyndar produktutvecklingen avsevärt 

Traditionellt måste mjukvarutestningen genomföras på den färdiga fysiska maskinen i dess faktiska miljö. Det betyder tyvärr att testningen går långsamt och slutförandet av produkten försenas, vilket inte ligger i kundens intresse. 

Men tekniken har redan revolutionerat mjukvarutestningen. Även om mjukvaran och elektroniken som testas är verklig behöver man inte testa dem på den faktiska fysiska maskinen eller i maskinens faktiska miljö. Maskinen och dess miljö kan virtualiseras och testas i en modellerad miljö med en digital tvilling. 

Testning av programvara med hjälp av en digital tvilling har många fördelar. Ett bra exempel på det är tidsbesparingar. Eftersom den fysiska maskinen och miljön inte behövs, kan testning i den digitala världen påskynda processen med månader jämfört med tidigare. I bästa fall kan det här förkorta produktens tid till marknaden betydligt. 

Säkerheten är prioriterad 

Testning som utförs på en digital tvilling kräver också betydligt mindre utrymme eftersom den digitala modellen körs under kontorsförhållanden från en vanlig dator. 

Och sist men inte minst: säkerheten. Mjukvarutestningen blir betydligt säkrare när ni inte behöver flytta stora maskiner för teständamål. Om något går fel – till exempel att en massiv maskin kraschar in i en vägg – går ingenting sönder och inga liv äventyras. 

Mikko Lindström

Mikko Lindström

Director Software Testing and Cyber Security
+358 40 772 7881
Send e-mail

Ställ en fråga till Mikko Lindström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse