Close

Utveckling av expertis inom robotteknik och automation för att möjliggöra karriärutveckling

Under 2021 startade Etteplan ett initiativ med syfte att stötta medarbetarna i deras yrkesmässiga utveckling genom utbildning inom automatisering och robotteknik vid Lappeenranta University of Technology (LUT) i Finland. Utvalda medarbetare erhöll även en bonus vid avslutade studier. 

“Genom dessa möjligheter stöttar vi inte bara våra medarbetare karriärmässigt utan skapar även nya affärsmöjligheter för Etteplan genom förstklassig expertis som vi kan erbjuda våra kunder,” säger Petri Sauriala, Business Unit Director, Central Finland Engineering Solutions. 

Grundidén var att undersöka ett nytt sätt att förvärva kunskap och genom detta sätt stötta våra medarbetare i önskan om att ta ytterligare ett steg i karriären eller kanske ändra riktning i arbetet. Kurserna utformades till att vara lättillgängliga och hölls därför på distans och på engelska. 

Initiativet började med en öppen ansökningsprocess för medarbetare i Sverige och Finland, och ansökningar kom från alla våra affärsområden: Engineering, Technical Documentation samt Software and Embedded.   

LUT_Article_Carl_image

Den första halvan av det akademiska året är nu avklarat. Upplevelsen har varit positiv och den uppmuntrade Ilkka Carlstedt, Lead Safety Specialist (bild till höger) att tilllämpa sina nya kunskaper praktiskt i arbetet.

”Innan jag gick den här kursen var min erfarenhet inom robotteknik väldigt begränsad. Robotar är en del av flera av de projekt jag arbetar i och kursen var en bra möjlighet att få utveckla min expertis,” berättar Ilkka.

Etteplan strävar efter att alltid stötta sina medarbetare i önskan att gå vidare till nya roller eller ta andra karriärvägar.

”Ämnena fokuserade på avancerade robotikområden som kinematisk modellering och tillhörande matematik, vilka inte är direkt tillämpliga i min nuvarande roll. Det finns dock ett tydligt mervärde längre fram i framtida projekt när det gäller att hantera maskinsäkerhet beträffande robotteknik genom bättre förståelse för robotarnas inre funktioner och styrning”, förklarar Ilkka.  

I framtiden vill Etteplan fortsätta uppmuntra sina medarbetare att lära sig nya färdigheter. Kursen var ett bra sätt att främja livslångt lärande, samtidigt som man arbetar inom ett område som ständigt förändras.  

”Kursen var bra, och jag är mycket tacksam för Etteplans uppmuntran att delta och ge oss utbildningsmöjligheter”, tillägger Ilkka.
 

Fler artiklar som kan vara av intresse