Close

Varför är tillverkningsindustrin entusiastisk över privata nätverk?

Privata trådlösa nätverk väcker stort intresse bland beslutsfattare inom tillverkningsindustrin över hela världen. Ett tydligt användningsfall är att ansluta rörliga element på fabriksgolvet såsom robotar, fordon och människor. Men det är inte allt. Vilka är de drivande faktorerna bakom entusiasmen att inrätta privata nätverk?

Tillverkningsindustrin står inför växande utmaningar i sin digitala omställning för att förbättra produktiviteten och säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Anläggningsägarna har identifierat att de befintliga nätverken är en kritisk flaskhals som hämmar utvecklingen. Till exempel måste brådskande uppgraderingar göras för att man ska kunna utföra realtidsövervakning av maskiner, utrustning, människor, fordon och materialflöden samt för att nå den potential som erbjuds av Industry 4.0.

”Idag använder befintliga nätverk i produktionsmiljöer fasta kablar eller WiFi, men med tanke på nya krav är de antingen oflexibla, olämpliga eller otillförlitliga. När jag pratar med människor inom tillverkningsindustrin är ett vanligt ämne hur problematiskt WiFi kan vara. Det är inte tillförlitligt nog för att säkerställa oavbruten anslutning. Det är en drivkraft mot privata trådlösa nätverk”, säger Etteplans teknikchef Jaakko Ala-Paavola.

Fördelar: tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet, skalbarhet och enkel installation

Tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet är viktiga fördelar med privata nätverk. De erbjuder även skalbarhet för ett stort antal anslutna enheter och en enorm trafikvolym. Dessutom går de relativt snabbt att installera och är relativt kostnadseffektiva. Inte undra på att tillverkarna köar överallt för att skaffa sina egna privata nätverk.

”Ett uppenbart användningsexempel vid tillverkning är alla slags rörliga element, det kan vara robotar, fordon, drönare eller människor. Ett privat nätverk är dessutom den perfekta lösningen när anläggningsutformningar moderniseras för att bestå av flyttbara produktionsceller”, fortsätter Ala-Paavola.

Enligt Jaakko Ala-Paavola är nya intresseområden möjligheter till ljudkommunikation och till att minska antalet nätverk.

”I större anläggningar, där människor rör sig runt med maskiner, gaffeltruckar, skoplastare eller lastbilar finns det ett naturligt behov av att kunna kommunicera via radiokanaler. Möjligheten att använda ett privat nätverk i stället för gammal radiokommunikation är nu definitivt något som ter sig mer och mer intressant. Generellt sett ser många anläggningsägare inrättandet av ett privat nätverk som ett sätt att konsolidera sina heterogena nätverksmiljöer”, säger Ala-Paavola.

84 % av tillverkarna planerar att installera privat trådlös uppkoppling

Enligt en global undersökning som nyligen genomförts av ABI Research och Nokiasäger upp till 84 % av beslutsfattarna inom tillverkningsindustrin att de kommer att inrätta egna privata trådlösa nätverk i sina verksamheter. De planerar att uppgradera kommunikations- och kontrollnätverken under de kommande två åren för att främja Industry 4.0 och den digitala omställningen.

När det gäller Industri 4.0 möjliggör privata nätverk viktiga mål såsom omfattande tillståndsövervakning, ökad automatisering och övervakning av materialflöden och utrustning. När utrustningens underhållsbehov kan förutses och planeras baserat på mätdata kan oväntade produktionsavbrott undvikas. Målet är också att förbättra säkerheten på fabrikerna.

Etteplan utformar och levererar privata nätverk för alla branscher. Vi hanterar också integrationen av alla nödvändiga system och applikationer som är avgörande för att omvandla nya anslutningsmöjligheter till affärsresultat. Dessutom finns ett privat nätverk som nyckelfärdig tjänst.

Ladda ner Guide

Private Networks - the new business driver

Etteplan Jaakko Ala-Paavola

Jaakko Ala-Paavola

Technology Director Solutions & Technologies Software & Embedded Solutions
+358 447 552 936
Send e-mail

Ställ en fråga till Jaakko Ala-Paavola eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse