Close

Vill ni förbättra lönsamheten för er produkt med 5 procent eller med 50 procent?

Produktkostnaderna är avgörande för konkurrenskraften, oavsett vilken produkt det handlar om. Genom att förändra designen av en produkt kan man i bästa fall minska kostnaderna med mer än 50 procent. Även inom inköp finns potential att minska kostnaderna vilken är väl värd att utnyttja.

Det finns flera faktorer som påverkar en produkts konkurrenskraft. Till de viktigaste hör kvalitetskraven, produktionskostnaderna, produktionens flexibilitet, riskerna, produktionens ledtider och effektivitet samt naturligtvis även miljökonsekvenserna.

Med intensiv konkurrens på marknaderna är vinnarna de produkter som har en flexibel konstruktion och som enkelt går att anpassa efter förändrade krav. Om produktens design ger utrymme för denna typ av flexibilitet kan man enkelt öka kapaciteten, till exempel genom att höja automationsgraden. Om förändringar sedan blir aktuella kan de lätt genomföras, även på kort varsel.

En produkt med konkurrenskraftiga kostnader är designad med så få separata delar (med ritningar) att tillverka som möjligt, har en optimerad konstruktion (materialanvändning, hållfasthetskrav och vikt) och minimerat antal olika material. Produkten ska dessutom designas för enkel tillverkning/montering och med hänsyn till kraven och möjligheterna i olika tillverkningsmetoder.

När vi nu gjort klart för oss vilka faktorer som påverkar konkurrenskraften för en produkt är det dags att ta en titt på konkreta sätt att förbättra konkurrenskraften. Det finns i praktiken två områden där man kan påverka produktkostnaderna: inköp och design.

 

Sparpotentialen inom inköp cirka fem procent

Företag som vill minska sina produktkostnader fokuserar oftast på inköp, en metod vi kallar för down pricing. Målet är enkelt: att köpa produktens befintliga komponenter eller produktdesign så kostnadseffektivt som möjligt.

Orsaken till att många företag väljer down pricing är enkel: att konkurrensutsätta befintliga maskiner eller komponenter är ingen svår uppgift – allt man behöver göra är att jämföra kostnader och leveransvillkor. Men som man kanske kan ana blir resultaten av enkla lösningar sällan särskilt revolutionerande. Enligt uppskattningar kan down pricing i västländerna vanligen ge besparingar på cirka fem procent. I länderna med de lägsta kostnaderna kan man spara hela 30–50 procent, men det förutsätter ständig kvalitetssäkring.

 

Omdesign ger besparingar på hela 10–50 procent

Om man vill sänka totalkostnaderna för sin produkt är det ofta klokare att i stället för inköp fokusera på produktens design. Målet med denna metod – down costing –  är att omdesigna produkten för maximal kostnadseffektivitet genom att minska antalet delar som behöver tillverkas, och därmed även material- och monteringskostnaderna. Metoden handlar om att på djupet undersöka produkten och vilka förändringar som är möjliga genom omdesign.

Med en smartare design kan man sänka kostnaderna för tillverkning, montering, kvalitetssäkring och produktutveckling. Förbättringarna medför ofta även kortare ledtider och snabbare lansering samt lägre direkta och indirekta produktkostnader genom hela produktlivscykeln.

En designfokuserad metod som down costing förutsätter givetvis en större investering än den inköpsfokuserade down princing-metoden, för omdesign kräver tid, expertis och även pengar. Det förutsätter engagemang av ledningen – de måste ge metoden en chans och tillräckliga resurser.

Down costing är inte ett alternativ för alla produkter, eftersom vissa har så kallade untouchable components, komponenter som inte kan – eller får – förändras, även om man vill utveckla en mer kostnadseffektiv produkt.

Investeringen är med andra ord förknippad med en mindre risk för att man inte kommer att uppnå alla mål. Projektet kräver finansiering och vissa inledande steg måste tas innan man får tillgång till information om potentiella nya sätt att minska produktkostnaderna.

Trots denna risk erbjuder down costing en avsevärd potential och kan i bästa fall ge besparingar på hela 56 procent. Man kan med andra ord eliminera hälften av kostnaderna.

Denna potential realiserades i ett av våra down costing-projekt med en kund, där vi genom additiv tillverkning, även kallad 3D printing eller friformsframställning, lyckades dra ned kostnaderna med cirka 50 procent. 3D-skrivare har öppnat upp helt nya möjligheter för många produkter som inga andra tillverkningsmetoder kan erbjuda. Det är därför väl värt att kontrollera om tekniken går att tillämpa när man vill höja kostnadseffektiviteten genom omdesign.

 

Down costing eller down pricing? Svaret är båda – men vad ska man börja med?

Enligt undersökningar uppkommer 70 procent av kostnaderna under en produkts livscykel i designfasen. Orsaken till att vi rekommenderar down costing för våra kunder är att metoden erbjuder en helt överlägsen sparpotential.

Det är även värt att nämna att de två metoderna inte utesluter varandra. En idealisk lösning är att kombinera båda:

När man först minskat kostnaderna genom att omdesigna produkten är konkurrensutsättning av inköpen en naturligt nästa steg för att ytterligare sänka kostnaderna och ge företaget maximala besparingar.

Henrik Tölander

Leading Expert Additive Manufacturing
+46 72 200 23 23
Send e-mail

Ställ en fråga till Henrik Tölander eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse