Close

Tjänster

Glöm timmar av tekniskt arbete.

Betala för resultaten istället.

Upptäck hur vi kan göra skillnad

Missförstå oss rätt, vi har inget emot att debitera per timme. Men mer än hälften av våra projekt implementeras numera som funktionsåtaganden (Managed Services) med tydligt definierade nyckeltal. Detta innebär att du betalar för resultat, inte för timmarna som har använts för uppdraget. Vi ser att det ger fokus på det som är viktigt, till exempel kortare utvecklingstider, kostnadseffektivitet och innovation. Allt handlar om att ha en förståelse för dina produkter, tjänster och processer. Sedan samarbetar vi på konsultbasis, projektbasis eller via funktionsåtaganden. Vi har även möjlighet att göra delar av arbetet utomlands för att minska kostnaderna eller korta ledtiden – allt för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet.

Tjänsteprodukter

Du betalar bara för resultat, samtidigt som du bibehåller kontrollen över processen, tack vare vår samarbetsmodell med full insyn och nyckeltal för att mäta vår prestationsförmåga. Våra tjänsteprodukter kan levereras som ett funktionsåtagande där vi exempelvis tar fullt ansvar för en definierad del av din tekniska process och arbetar kontinuerligt för att förbättra processen över tid. Som ett alternativ kan du få tjänsten under en definierad tidsperiod som projektleverans.

Läs mer

Kontinuerliga tjänster

 

Studier visar att ingenjörer spenderar 30 % av sin tid på att lösa problem som redan har lösts tidigare. För att hjälpa dig att arbeta smartare har vi utvecklat en tjänstemodell för funktionsåtaganden som är helt unik inom branschen.

Läs mer

Mjukvarulösningar

 

Etteplan är ett av världens ledande företag när det gäller lösningar för strukturerad information, innehållshantering, eftermarknad och publicering. Vi är pionjärer inom användning av XML för strukturerad teknisk information och hjälper dig att ta nästa steg in i ett nytt tidevarv av informationshantering.

Läs mer

Presentation av våra tjänster

Kontinuerliga tjänster

Studier visar att ingenjörer spenderar 30 % av sin tid på att lösa problem som redan har lösts tidigare. Tid som kunde utnyttjas smartare på mera värdeskapande tekniskt arbete.

Funktionsåtaganden

Studier visar att ingenjörer spenderar 30 % av sin tid på att lösa problem som redan har lösts tidigare. Tid som kunde utnyttjas smartare på mera värdeskapande tekniskt arbete. Läs mer

Outsourcing

Om du tror att det är svårt att mäta teknisk effektivitet, kontakta oss! Vi kommer att skapa åtgärder som du inte kan leva utan. Läs mer

Orderstyrd konstruktion

Etteplans värde som din konstruktionspartner är baserat på att uppnå snabbare leveranstider, förbättra marginalerna och säkerställa att varje slutleverans är skräddarsydd för att passa sin egen unika miljö. Läs mer

Projekt

Du vet vad vi talar om – komplexa specifikationer, snäva tidsramar och begränsade resurser. Ta det lugnt. För projektbaserade uppdrag sätter vi oss ner med dig för att komma överens om leveransomfattning, schema och budget.

Konsulttjänster

Expertråd är ovärderliga. Det minskar riskerna, sparar tid och säkerställer ett bättre slutresultat. Så det är ingen överraskning att många kunder förlitar sig på våra specialister för att hantera tekniska nyckelutmaningar i anslutning till stressberäkningar, 3D-modellering eller till och med när det gäller att bygga en testrigg för en bil.

Tjänsteprodukter

Borde din bästa personal lägga värdefull tid på att leta information istället för att verka för utveckling och innovation eller säkerställa anläggningarnas livslängd? Är du intresserad av att korta ner ledtiderna för dina tekniska processer men känner att resurserna är begränsade?

Etteplan LEAN

Etteplan LEAN är en tjänst där Etteplan tar fullt funktionsansvar för Era orderstyrda konstruktionstjänster. Tjänsten hjälper kunderna att etablera en högpresterande funktion för konstruktion, med förutsägbara och högkvalitativa konstruktionsresultat som leveras på utsatt tid. Beställningar som kräver anpassningar enligt kundspecifikation utgör ofta en stor del av design- och konstruktionsarbetet. När du väljer Etteplan som partner för återkommande teknikprojekt kan du fokusera på din kärnkompetens och affärsutveckling. Läs mer

Etteplan INFO

Etteplan INFO är en tjänst där Etteplan tar fullt ansvar för din tekniska dokumentationsfunktion, inklusive skapandet, hanteringen och leveransen, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Läs mer

Etteplan PARTS

Etteplan PARTS är en tjänst som hjälper fältservicetekniker och reservdelsförsäljning att göra sitt jobb effektivt - reservdelsinformationen är korrekt och enkel att hitta, i tryckta kataloger och onlinekataloger. Läs mer

Etteplan DRAW

Etteplan DRAW tillgodoser alla behov i framställningen av konstruktions- och tillverkningsritningar inom R&D-, beställning till leverans- och eftermarknadsprocesserna. Läs mer

Etteplan DOC

Etteplan DOC är en fullständig lösning som stödjer dina tekniska dokumentationsbehov och även förbättrar effektiviteten för din tjänste- och underhållsverksamhet. Läs mer

Mjukvarulösningar för teknisk dokumentation

Etteplan är ett av världens ledande företag när det gäller lösningar inom strukturerad information, innehållshantering, eftermarknad och publicering.

HyperDoc - Innehålls­hanterings­system

HyperDoc är vårt innehållshanteringssystem (CMS) som gör det möjligt för oss att effektivt skapa, hantera, översätta och publicera innehåll i flera olika publiceringsformat vilket gör informationen lättare att hitta, förstå och använda. Läs mer

HyperParts - Reservdelssystem

Med HyperParts kan betydande kostnadsbesparingar uppnås genom effektiv förbättring av katalogproduktions- och distributionsprocesserna. Läs mer

HyperSIS - Service­informations­system

Öka lönsamheten för din serviceverksamhet. Med HyperSIS kan du minska eller förhindra driftsavbrott genom att förse slutanvändaren med rätt information vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Läs mer

HyperSTE - Innehålls­kontroll­verktyg

Förse dina slutanvändare med engagerande innehåll som är tydligt, koncist och konsekvent och spara samtidigt in på kostnader. Läs mer
Kontakta oss
Jan Berneryd
Jan Berneryd
Sales Director