Close
Etteplan AMOTool

Etteplan AMOTool – Beräkna kostnaderna för additiv tillverkning

Etteplan AMOTool är ett kostnadsfritt molnbaserat program för beräkning av kostnaderna vid 3D-printing, som också kallas additiv tillverkning. Programmet ger dig värdefull information och input till er produktutveckling och inköp samt genom hela produktlivscykeln från prototypframställning och produktion, hela vägen fram till utfasning.

Nyckelfördelar
IPR behöver inte avslöjas
Kostnadsuppskattning före projektstart
Minimerar projektrisker tidigt
Avgör tidigt om din produkt kan 3D-printas
Kostnadsfritt

Hur du kan använda Etteplan AMOTool i produktlivscykelns olika faser

Produktutveckling

Fördelarna med additiv tillverkning kommer bäst till sin rätt om produkten designas för additiv tillverkning från första början. Med AMOTool kan du uppskatta kostnaderna för att 3D-printa din produkt eller komponent innan du inleder designprocessen. Det hjälper dig att bygga ett solitt affärscase för projektet redan i början av utvecklingsarbetet.

Etteplan AMOTool
AMO-verktyget hjälper dig att uppskatta kostnadsstrukturen och kostnaden för dina produkter om de är tillverkade med 3D-printing

 

Det är även värt att testa 3D-printing i projekt där man i övrigt kommer att använda traditionella tillverkningsmetoder. Exempelvis kan de första prototyperna och nollserien 3D-printas för att påskynda utvecklingsarbetet och minska såväl kostnaderna för designiterationer som behovet att anpassa produktionsutrustningen, till exempel gjutformar. Med AMOTool kan du uppskatta och budgetera kostnader för prototyper och nollserier och sedan dra nytta av denna information i inköpsprocessen.

 

Etteplan AMOTool
Kostnadsmatrisen hjälper dig att identifiera nödvändiga justeringar av din produkt för att den ska kunna tillverkas med 3D-printing. I det här fallet är det rimligt att använda 3D-printing om du kan minska vikten med 20 procent eller höjden med 40 procent

 

Produktion

Under produktionsfasen är det inte ovanligt med problem i leveranskedjan för komponenter. I sådana situationer är additiv tillverkning en snabb lösning för att producera delar som man inte får tag på. Innan du beställer komponenterna från alternativa leverantörer kan du använda AMOTool för att göra en ungefärlig uppskattning av kostnaderna.

Utfasning

Vid utfasning av en produkt och därefter är det med traditionella tillverkningsmetoder sällan någon mening med att lagra produktionsutrustningen som behövs för att tillverka produkterna. Att lagra till exempel gjutformar blir ofta dyrt och att ta dem i användning igen är också kostsamt, särskilt om det är frågan om mindre partier. Med AMOTool kan du uppskatta kostnaderna innan du 3D-printar en komponent. Tack vare kortare ledtider och lägre lagringskostnader kan 3D-printing minska dina totalkostnader.

Läs mer om Etteplan AMOTool

Etteplan AMOTool är riskfritt

Till skillnad från många verktyg på marknaden är AMOTool helt riskfritt: du behöver inte ladda upp dina immateriella tillgångar, t.ex. 3D-modeller, till molnet. Allt du behöver är en preliminär idé om hur produkten kommer att se ut, inklusive dess höjd och volym.

Med AMOTool kan du först göra en ungefärlig beräkning för att se om additiv tillverkning har några meriter i ditt fall eller om du direkt kan avfärda idén.

Läs mer om fördelarna med Etteplan AMOTool.

 

Etteplan AMOTool för inköpare, chefer och ingenjörer

AMOTool kan användas av chefer och ingenjörer till stöd för produktutvecklingsrelaterade beslut och för att kolla om additiv tillverkning är ett genomförbart alternativ. För inköpsansvariga är AMOTool ett bra verktyg för att jämföra offerter från olika serviceleverantörer.

Scenario 1: Chefer och ingenjörer kan tillsammans ta fram ett affärscase innan utvecklingsprojektet inleds.

Det är möjligt att göra en ungefärlig uppskattning av komponentens storlek och eventuella egenskaper som påverkar produktionskostnaderna. Utifrån dessa uppskattningar kan AMOTool användas för att beräkna produktionskostnaderna för att 3D-printa delen. Utifrån beräkningen kan men sedan bedöma potentiella fördelar, nödvändiga investeringar och alternativa produktionskostnader för produkten. Resultatet blir ett tillförlitligt affärscase med beräkningar som kan användas för att motivera projektets finansiering.

Scenario 2: Kontrollera om enskilda komponenter går att 3D-printa i traditionella designprojekt.

Mekanikingenjörer som är intresserade av additiv tillverkning men själva saknar erfarenhet av tekniken kan snabbt kolla om produkten de arbetar med har delar som kan tillverkas genom additiv tillverkning.

Scenario 3: Ingenjörer kan motivera designlösningar (vikt, höjd, nesting etc.)

AMOTool erbjuder möjlighet att testa olika designlösningar för att se hur de påverkar tillverkningskostnaden. Det ger information om de finansiella effekterna av designval och bidrar till välinformerade beslut. 

Scenario 4: Inköpsansvariga kan jämföra priser mellan AM och traditionella tillverkningsmetoder (för reservdelar). Inköps- och serviceansvariga vet exakt hur mycket en del ska kosta när den produceras med traditionella tillverkningsmetoder.

Ibland kan särskilt dyra delar innebära stora utmaningar och påverka tillverkningskostnaderna avsevärt. Med AMOTool är det enkelt att kolla om tillverkningskostnaderna blir lägre med additiv tillverkning. När man bekräftat att 3D-printing är ett lönsamt val kan man börja bygga upp sitt nätverk av AM-leverantörer.

För reservdelar är situationen lite annorlunda. Vanligen är ledtiden den viktigaste faktorn, även om priset också har betydelse. Med AMOTool kan servicetekniker jämföra kostnaden för 3D-printing med till exempel gjutning. Utifrån jämförelsen kan man enkelt besluta om det är värt att betala mer för en lite kortare ledtid.

Scenario 5: Inköpsansvariga kan tillförlitligt jämföra offerter från olika serviceleverantörer  När 3D-printing blir etablerat inom företaget kommer behovet av 3D-printade komponenter att öka. På grund av dess karaktär är traditionella prissättningsprinciper omöjliga att tillämpa på 3D-printing. Med AMOTool kan du alltid på ett ungefär kontrollera om offerten du fått av en serviceleverantör är rimlig.

 

Tero Hämeenaho

Tero Hämeenaho

Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization
+358 103 072 757
Send e-mail

Ställ en fråga till Tero Hämeenaho eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Etteplan AMOTool – Beräkna kostnaderna för additiv tillverkning - More from Etteplan