Close
Etteplan Anläggningsteknik

Anläggningsteknik

Etteplans anläggningstekniska tjänster omfattar process, layout, rörledningar, stålkonstruktion, elektrisk konstruktion, automatisering, HVAC och brandskyddsteknik. Vi betjänar processteknikföretag både i nya investeringar och projekt för ombyggnad eller modernisering av befintliga anläggningar. Genom långvariga samarbeten med våra kunder har Etteplans experter samlat kompetens inom flera branscher, inklusive massa och papper, gruvdrift, energi, metall och byggteknik. 

Nyckelfördelar
Alla tjänster under ett tak
Ni kan lita på säkerheten i er anläggning
Kostnadseffektivt underhåll
Ni kan lägga fokus på er kärnkompetens
Transparens i konstruktionskostnaderna

Etteplan erbjuder sina kunder olika anläggningstekniska tjänster för stora nyinvesteringar och moderniseringsprojekt för befintliga anläggningar och fabriker. Ofta tar vi även ansvar för våra kunders projektledning. Med mer än 400 anläggningstekniska experter i Finland, Sverige, Tyskland och Kina levererar vi projekt över hela världen. 

Etteplans tjänster täcker alla områden inom grundläggande konstruktion och detaljkonstruktion, och vi erbjuder också tjänster för att definiera och implementera graden av anläggningens digitalisering och automatisering. Vår expertis inom styrkeberäkningar, datorberäknad vätskedynamik (CFD) och modellering håller världsklass, och därför kan vi optimera kundens processer vad gäller materialval, användning och säkerhet. 

EMP Etteplan* är specialiserade på automatisering och processlösningar samt modernisering av automatiseringssystem för industri och anläggningar. Vi designar och underhåller automatiseringslösningar för våra kunder i processindustrin, så att de bättre kan fokusera på sin kärnkompetens. Vi erbjuder också FAT-tjänster (Factory Acceptance Test), driftsättningstjänster samt design av användargränssnitt för automatiseringssystem.

*EMP Etteplan (tidigare EMP Engineering Alliance), ett tyskbaserat automationstekniskt företag som förvärvades av Etteplan i juli 2019. 

 

Ladda ner e-book

Anläggningschef år 2020

Ladda ner e-book

Anläggningschef år 2020

Please enter your contact information to receive the downloadable material via email. When you submit the form, we may be in touch with you by email after the material delivery. By submitting, you agree to our privacy policy.
CAPTCHA

Ladda ner e-book

Anläggningschef år 2020

Underhållstjänster 

Som en kontinuerlig tjänst för våra kunder producerar vi tjänster inom anläggningsunderhåll och prediktiv underhållsplanering. Våra tjänster skapar öppenhet kring kostnaderna för planering av service och underhåll och hjälper till att optimera de totala underhållskostnaderna. Tjänsterna som vi erbjuder gör att kunderna kan fokusera på att utveckla sin kärnkompetens. Vi erbjuder också felsökningstjänster samt energi- och materialanalyser. 

 
Tjänster för att hantera en anläggnings livscykelinformation 

Etteplan har djup förståelse för anläggningsdokumentation och teknisk informationshantering, och för inverkan som anläggningens livscykelinformation har på anläggningens effektivitet och underhållskostnader. Vi hjälper våra kunder att underhålla och utveckla sina processer för teknisk information för att minimera oplanerade driftstopp och arbetssteg orsakade av felaktig information. 

 

Tjänster inom anläggningssäkerhet

Utgångspunkten för alla våra projekt är anläggningens säkerhet. Med vår expertis kan våra kunder utveckla och granska ett säkerhetsrelaterat ledningssystem och få sin process-, maskin- och arbetssäkerhet att uppfylla kraven i gällande förordningar och standarder. Etteplan%20Safety%20%20in%20plant%20engineering.png

När ni planerar en ny anläggning eller ändrar en befintlig process, är det viktigt att ta hänsyn till nivån av processäkerhet. Om det uppstår störningar i industriell produktion, måste det råda visshet om att de processer som är i drift kan stängas ner säkert och tryggt. Nivån på processens driftsäkerhet kan bedömas på grundval av riskanalyser och, till exempel, en LOPA-analys. De här analyserna fungerar som källdata, exempelvis för elektrisk konstruktion och automatisering. 

När man investerar i en ny utrustningsbas är maskinsäkerhet en viktig faktor. När man köper nya maskiner och maskinkombinationer måste deras efterlevnad och överensstämmelse vägas in. På inre marknader styrs vår verksamhet av EU-direktiv och den nationella lagstiftning som härrör från dem. Moderniseringen av en befintlig utrustningsbas skapar en press att undersöka riskerna för den nya lösningen för både maskinsäkerhet och arbetssäkerhet. I båda fallen vill vi på Etteplan göra vår expertis tillgänglig för kunderna när de planerar en ny utrustningsbas eller uppgraderar en gammal. 

Johan Ehrnrooth

Johan Ehrnrooth

Vice President, Smart Factory
+358405659523
Send e-mail

Ställ en fråga till Johan Ehrnrooth eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA