Close
Etteplan Automatisering och robotik

Automatisering och robotik

Etteplan levererar omfattande automationsteknik och robotlösningar för maskiner, anläggningar och produktionslinjer. Vi har till exempel utvecklat automatiserade lösningar för testning och montering med hög precision, och även för specialmontering. Vi använder aktivt virtuell driftsättning och simulering av maskiner, produktionslinjer och processer. Våra kunder förlitar sig också på vår kompetens för konstruktion av högpresterande, fjärrstyrda automationssystem.  Vår expertis inom automationsteknik för maskin- och processtyrning sträcker sig till robottillämpningar och simuleringar. Vi kombinerar design på systemnivå med detaljerad konstruktion och programvaruutveckling för att säkra den effektivaste lösningen för varje syfte.

Nyckelfördelar
Kostnadseffektivitet
Säkerhet
Korta ledtider

Gör rätt med virtuell driftsättning

Testning av högt automatiserade produktionslinjer och styrsystem före driftsättning utan korrekt simulering leder ofta till kostsamma korrigerande designkonfigurationer och, som en följd, en försenad tidtabell för lansering.

Vi utformar virtuella driftsättningsmodeller för våra kunders industrimaskiner för att säkerställa att maskiner och produktionslinjer fungerar korrekt och säkert innan de faktiskt tas i drift. Virtuell driftsättning bidrar till att förkorta ledtiderna för planering och driftsättning, och sparar kostnader. Se videon för ett exempel på en virtuell driftsättningsmodell.

Bland våra kunder inom automation finns Outotec, Valmet, Wärtsilä, Nordkalk, Pilkington, Nextrom samt avloppsanläggningen i Mariehamn.

 

Våra kunder: Automatisering och robotik

Tekniska tjänster inom fabriksautomation

Etteplan är en ledande expert inom området industrirobotik för automatiserade produktionsceller och produktionslinjer. Vi har också erfarenhet av att utforma och implementera automatiseringslösningar för produktionslinjer och testceller i tillverkningsindustrin.

Vi kan tillhandahålla automatiseringstjänster för hela produktionslinjen enligt högsta funktionella säkerhetskrav. Våra experttjänster omfattar styrsystem, mjukvara och elektrisk konstruktion, testning, monteringsövervakning och driftsättningstjänster.

Tekniska tjänster inom maskinautomation

Etteplan erbjuder tillverkare av industriella utrustningar och maskiner ett komplett utbud av tekniska tjänster för utveckling och tillverkning av maskiner och utrustning. Våra lösningar uppfyller strikta säkerhetskrav och utvecklas med hjälp av senaste verktyg och tekniker. Vi har en modulär strategi för design av programvara, maskiner och utrustning med komponenter som kan återanvändas fullt ut, vilket gör det till en kostnadseffektiv lösning för kunden. Vi har en modulär strategi för design av programvara, maskiner och utrustning med komponenter som kan återanvändas fullt ut, vilket gör det till en kostnadseffektiv lösning för kunden. Våra experttjänster omfattar styrsystem, mjukvara och elektrisk konstruktion, testning, monteringsövervakning och driftsättningstjänster.

Automationstekniska tjänster för fordons- och transportbranschen

Etteplan har djupgående expertis inom design och programmering av automatiseringssystem för fordons- och transportindustrin med högsta krav på säkerhet, produktivitet, miljö och kostnadseffektivitet.

Etteplans kunskap om metoder för funktionell säkerhet kan ses i många högpresterande och säkerhetskritiska produkter, som tåg och andra transportfordon.