Close
Etteplan Automatisering och robotik

Automatisering och robotik

Etteplans kompetens inom automationsteknik täcker automatisering inom maskin, process, anläggning, fordon och transport, samt trafikstyrning och system för tunnelautomation. Vi har utvecklat automatiseringslösningar för till exempel virtuell driftsättning och simulering av maskiner, produktionslinjer och processer. Våra kunder förlitar sig också på Etteplans kompetens för konstruktion av högpresterande, fjärrstyrda automationssystem. Kärnan i Etteplans kunnande inom automatiseringsteknik är maskin- och processtyrning, robotikapplikationer och simuleringar. 

Nyckelfördelar
Kostnadseffektivitet
Säkerhet
Korta ledtider

Våra experter är kunniga inom de senaste automationssystemen, från olika programmerbara logiska styrsystem (PLC) till distribuerade styrsystem (DCS) och system för kvalitetskontroll (QCS). Våra tjänster inom instrumentering och automationsteknik omfattar design av kontrollsystem för tillverkning, samt process- och fältinstrumentation. Vi erbjuder även installationsövervakning och driftsättningstjänster. 

Vi har designat och implementerat flera lösningar inom robotik och produktionslinjer för ökad skalbarhet och kvalitet hos tillverkningsprocessen. 

Våra tjänster inom virtuell driftsättning 

Testning av högt automatiserade produktionslinjer och styrsystem före driftsättning utan korrekt simulering leder ofta till kostsamma korrigerande designkonfigurationer och, som en följd, en försenad tidtabell för lansering. 

Vi designar virtuella driftsättningsmodeller för våra kunders industrimaskiner för att säkerställa att maskiner och produktionslinjer fungerar korrekt och säkert innan de faktiskt tas i drift. Virtuell driftsättning bidrar till att förkorta ledtiderna för planering och driftsättning, och sparar kostnader. Se videon för ett exempel på en virtuell driftsättningsmodell. 

Bland våra kunder inom automation finns Outotec, Valmet, Wärtsilä, Nordkalk, Pilkington, Nextrom samt avloppsanläggningen i Mariehamn. 

 

Våra kunder: Automatisering och robotik

Tekniska tjänster inom maskinautomation 

Etteplan erbjuder tillverkare av industriella utrustningar och maskiner ett komplett utbud av tekniska tjänster för utveckling och tillverkning av maskiner och utrustning. Våra lösningar uppfyller strikta säkerhetskrav och utvecklas med hjälp av senaste verktyg och tekniker. Genom den modulära strukturen hos mjukvara, maskiner och utrustning skapade av Etteplan kan komponenterna enkelt återanvändas, vilket gör det till en kostnadseffektiv lösning för kunden. Våra experttjänster omfattar styrsystem, mjukvara och elektrisk konstruktion, testning, monteringsövervakning och driftsättningstjänster. 

Tekniska tjänster inom processautomation 

Etteplans tjänster inom processautomation hjälper kunderna att upprätthålla hög prestanda och produktivitet i sina industriella processer. Vi är en heltäckande leverantör för våra kunder och erbjuder omfattande helhetstjänster som kan omfatta design av system för el och automatisering, elektrisk konstruktion, mjukvaruutveckling, driftsättning och projektledning. 

Vår omfattande kunskap inom teknisk design stöds av djupgående kompetens inom de senaste automationssystemen, som distribuerade styrsystem (DCS) och kvalitetskontrollsystem (QCS). 

Våra instrumenterings- och automatiseringstjänster omfattar design av exekveringssystem för tillverkning, process- och fältinstrumentation samt mjukvarudesign för processautomation. Vi erbjuder även övervaknings- och driftsättningstjänster samt tjänster för fabriks- och systemacceptanstestning. 

Tekniska tjänster inom anläggningsautomation 

Etteplan är en ledande expert inom området industrirobotik för automatiserade produktionsceller och produktionslinjer. Vi är också experter på att utforma andra automatiseringslösningar för produktionslinjer inom tillverkningsindustrin. 

Vi kan tillhandahålla automatiseringstjänster för hela produktionslinjen enligt högsta funktionella säkerhetskrav. Våra experttjänster omfattar styrsystem, mjukvara och elektrisk konstruktion, testning, monteringsövervakning och driftsättningstjänster. 

Automationstekniska tjänster för fordons- och transportbranschen 

Etteplan har djupgående expertis inom design och programmering av automatiseringssystem för fordons- och transportindustrin med högsta krav på säkerhet, produktivitet, miljö och kostnadseffektivitet. 

Etteplans kunskap om metoder för funktionell säkerhet kan ses i många högpresterande och säkerhetskritiska produkter, som tåg och andra transportfordon. 

Tekniska tjänster för trafikstyrning och tunnelautomation 

Etteplan designar trafikstyrningssystem och system för tunnelautomation, vilka kan innehålla lösningar för skyltar med variabla hastighetsgränser, indikatortavlor, trafikljus och väghinder, samt lösningar för kontrollrum. Vi designar även avancerade styrsystem för tunnelbelysning, ventilation och rökventilering. 

Våra tjänster inom trafikstyrning och tunnelautomation sträcker sig från genomförbarhetsstudier och specifikationer till detaljkonstruktion och driftsättningstjänster. Etteplans omfattande tjänster inom teknisk design omfattar lösningar inom el, mjukvara och datakommunikation. 

Ett av Etteplans referensprojekt inom området tunnelautomation är utformningen av de sju tunnlar som ingår i motorvägen E18 Muurla-Lohja för Finska Vägverket. 

Pontus Nordström

Area Manager Engineering Solutions
+46 70 639 84 78
Send e-mail

Ställ en fråga till Pontus Nordström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).