Close
Etteplan Automatisering och robotik

Automatisering och robotik

Etteplan levererar omfattande automationsteknik och robotlösningar för maskiner, anläggningar och produktionslinjer och maximerar er produktionsprestanda vad gäller effektivitet och kvalitet. Vi gör det genom en unik kombination av expertis inom monteringsoptimering, manuell och automatiserad monteringsutrustning, fogning och limning samt virtuell driftsättning.

Nyckelfördelar
Minskade produktionskostnader, ökad kvalitet och flexibilitet
Genomsnittlig förbättring av produktionsprestanda med 27 %
Hög säkerhet
Korta ledtider

Våra experter är kunniga inom de senaste automationssystemen, från olika programmerbara logiska styrsystem (PLC) till distribuerade styrsystem (DCS) och system för kvalitetskontroll (QCS). Vi har designat och implementerat flera lösningar inom robotik, testning och produktionslinjer för ökad skalbarhet och kvalitet hos tillverkningsprocessen. Våra experttjänster omfattar styrsystem, mjukvara, elektrisk konstruktion, testning, monteringsövervakning och driftsättning.

Tjänster inom fabriksautomation

Etteplan är en ledande expert inom området industrirobotik för manuella och automatiserade produktionsceller och produktionslinjer. Vi har också erfarenhet av att utforma och implementera automatiseringslösningar för produktionslinjer och testceller i tillverkningsindustrin.

Vi kan tillhandahålla automatiseringstjänster för hela produktionslinjen enligt högsta funktionella säkerhetskrav.

Tjänster inom maskinautomation

Etteplan erbjuder tillverkare av industriella utrustningar och maskiner ett komplett utbud av tekniska tjänster för utveckling och tillverkning av maskiner och utrustning. Våra lösningar uppfyller strikta säkerhetskrav och utvecklas med hjälp av senaste verktyg och tekniker. Vi har en modulär strategi för design av programvara, maskiner och utrustning med komponenter som kan återanvändas fullt ut, vilket gör det till en kostnadseffektiv lösning för kunden.

Gör rätt med virtuell driftsättning

Testning av högt automatiserade produktionslinjer och styrsystem före driftsättning utan korrekt simulering leder ofta till kostsamma korrigerande designkonfigurationer och, som en följd, en försenad tidtabell för lansering. Vi utformar virtuella driftsättningsmodeller för våra kunders industrimaskiner för att säkerställa att maskiner och produktionslinjer fungerar korrekt och säkert innan de faktiskt tas i drift. Virtuell driftsättning bidrar till att förkorta ledtiderna för planering och driftsättning, och sparar kostnader. Se videon för ett exempel på en virtuell driftsättningsmodell.

Ett tvärvetenskapligt team till er tjänst

Utöver kompletta projekt och nyckelfärdiga leveranser levererar vi även expertkapacitet till vår kundbas. Vi kan till och med sätta upp ett helt team av specialister direkt. Vi förstår vad ni letar efter eftersom vi har över fyra decenniers expertis inom ert område.

Våra mekatronikingenjörer är därför oumbärliga och nödvändiga. Inom våra projekt binder de ihop allt: de mekaniska, elektriska och programvarumässiga aspekterna av våra konkreta lösningar. Vår mekatronik är främst inriktad på robotteknik och industriautomation och finns där för er under hela processen, från de första skisserna hela vägen fram till färdigställandet, och även efter det.

För att dessa maskiner verkligen ska fungera krävs PLC-programmerare. Deras kompetens anses vara mycket unik: ett logiskt och metodologiskt sätt att tänka, omfattande och uppdaterad kunskap om maskinrelaterade områden och framförallt stora doser av kreativitet och empati. För att få en maskin att fungera och därmed maximera produktionsprestandan måste användarens perspektiv tas som utgångspunkt. För att lyckas krävs en genomtänkt start. Därför är våra PLC-programmerare del av Etteplans multidisciplinära team från första början och längs hela vägen.

Våra erfarna projektledare tar alltid fullt ansvar för Etteplans projekt: ”Avlastning” är det absolut viktigaste. De är resultatorienterade och pragmatiska som alltid, men glömmer aldrig de mänskliga aspekterna. När det gäller maskinbyggnad, fogning och limning, optimering av monteringsprocesser och maximering av produktionsprestanda visar våra projektledare vägen, medvetna om kommunikationens avgörande betydelse. Entydig är ”kraften i (att vara på) tid”: tiden påverkar ju trots allt hela företaget.

Daniel Andersson

Department Manager Engineering Solutions Mechanical Engineering
+46 70 548 54 88
Send e-mail

Ställ en fråga till Daniel Andersson eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA