Close
Assembly Optimization

Monteringsoptimering

Idag förändras tillverkningsbranschen snabbt. Ökad variation av produkter, ekonomisk protektionism och svängningar i växelkurser har alla en störande inverkan på produktionen. Med metoder som LEAN, LCIA och IOT, I4.0, är det möjligt att tillverka produkter till en konkurrenskraftig kostnad och hög kvalitet. Etteplans FAST-teknik ger er en verklig konkurrensfördel!
 

Nyckelfördelar
Vi glömmer aldrig affärsnyttan
Genomsnittlig förbättring av produktionsprestanda med 27 %
Flexiblare produktion
Högre motivation för operatörer

Design av arbetsflöden

Ofta beror monteringsprocessens resultat och kvalitet på det valda arbetsflödet för tillverkningsprocessen. Genom att analysera den aktuella processen kan Etteplan skilja åtgärder med mervärde från åtgärder utan mervärde. Genom att ta bort arbete utan mervärde från arbetsflödet kan vi förbättra produktiviteten med 27 % i genomsnitt och samtidigt förbättra monteringskvaliteten.

Workflow design

Datavisualisering

Med ökande intelligens i produktionsutrustningen kan en större mängd data hämtas från utrustningen. För att förstå den enorma mängden data är det viktigt att använda programvara för datavisualisering. Med en bra grafisk representation av data kan ni tydligt se processens status på ett ögonblick och enkelt upptäcka avvikelser.

Fabrikens färdplan

I Industri 4.0-eran är det inte lätt att förstå vilken inverkan och användbarhet olika tekniker har för produktionen. Våra specialister har gedigen erfarenhet inom industrin och lång övning i att ta fram tekniska färdplaner inom sitt expertområde. Etteplans specialister kan ta fram en teknisk färdplan för er, som är anpassad till er produktion så att det blir enkelt att fatta strategiska beslut om teknikutvecklingen.

Förutsägande underhåll

Förutsägande underhåll är ett modeord som man ofta ser i Industri 4.0-rapporter. Men vad innebär det egentligen? Var ska vi börja? Hur förklarar man det enkelt? Vi tror att tekniken för förutsägande underhåll kan användas i monteringsprocesser för att tydligt se trender och skapa utlösare och hålla allt på rätt spår.

Internt logistikflöde

Under en fabriksbedömning kommer Etteplans specialister att identifiera processer som inte tillför något värde. Flyttning av material bidrar ofta i stor utsträckning. Vi kommer först att titta på materialflödena i er fabrik för att hitta besparingar genom att flytta processer på ett mer logiskt sätt. Rörelserna som kvarstår kan automatiseras med hjälp av automatiserade intelligenta fordon (AIV) så att era medarbetare kan utföra mer värdeskapande arbete.

Utformning av lean monteringsprocess

Etteplans ingenjörer har härdats i verklighetens fabriksdrift. De använder beprövad teknik baserad på Toyotas produktionssystem. Etteplan tillämpar FAST processdesign för diskreta produkter för att uppnå maximal produktivitet, kvalitet och flexibilitet. Det vanliga resultatet: produktivitet på > 30 %, kvalitet under 300 ppm.

Ladda ner Guide

Industrial Digitalization - Guidebook

Ladda ner Guide

Industrial Digitalization - Guidebook

Please enter your contact information to receive the downloadable material via email. When you submit the form, we may be in touch with you by email after the material delivery. By submitting, you agree to our privacy policy.

Ladda ner Guide

Industrial Digitalization - Guidebook

Industri 4.0

Industri 4.0 är ett namn på trenden med automatisering och datautbyte inom tillverkningstekniken. Syftet är att möjliggöra massanpassning av produkter under förhållanden med mycket flexibel (mass-)produktion och förbättra produktionsprestandan. Implementering av Industri 4.0 i er produktionsmiljö kan vara ett stort steg. Robotar, högautomatiserade system och sakernas internet är vad som verkligen behövs. På Etteplan anser vi att en stegvis strategi är det bästa sättet att implementera Industri 4.0. Dessa enkla steg kan göra er produktionsmiljö mer effektiv genom mätningar och datainsamling som ger insikt i produktionsprestandan.

 

Daniel Andersson

Department Manager Engineering Solutions Mechanical Engineering
+46 70 548 54 88
Send e-mail

Ställ en fråga till Daniel Andersson eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).