Close
Etteplan building technology

Byggteknik

Etteplan är en ledande expert inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, belysning och automatiska varningssystem för industriella, farmaceutiska och offentliga anläggningar samt teknikrum.

Vårt fullserviceerbjudande innefattar specifikation, gränssnittssamordning, monteringssamordning, dokumentation, loopkontroll och driftsättning, detaljkonstruktion med belysning, installationsplaner och kopplingsscheman.

Tillförlitlig dokumentation är en naturlig del av vår heltäckande överenskommelse tillsammans med rådgivning, projektledning, tids- och kostnadshantering , budgetberäkning, övervakning , orderhantering, tidsuppföljning och kontroll av orderbekräftelser och leveranser.

Nyckelfördelar
Självständiga
Energieffektiva
Resurseffektiva
Pålitliga

Etteplan tillhandahåller varumärkesoberoende projektplanering av inomhus- och utomhusbelysning till industrianläggningar, specialbyggnader och offentliga lokaler. Vi erbjuder planering och utformning av centrala och decentraliserade elektriska styr- och kontrollösningar. Tack vare vår djupgående förståelse för byggservicelösningar och ett varumärkesoberoende förhållningssätt får våra kunder alltid de mest kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningarna.

Vårt utbud av byggtjänster hjälper er med:

  • kontrollrum, mätstationer eller ställverk
  • bestämning av el- och VVS-prestanda för kontrollrum och ställverk
  • specifikation av centrala/decentraliserade styr- och regleranordningar

Våra experter är erfarna specialister på de flesta av varumärkena på marknaden, som till exempel SIEMENS/SIMATIC, DESIGO, EATON, Phoenix Contact och Endress+Hauser.

Värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC)

Utifrån strukturschemat skapar vi de kontrollplaner som ska implementeras i den tekniska detaljplanen. Vi använder den för att skapa grundläggande dokument för implementering av farmaceutiska renrum, kontor eller produktionsrum. Integrering av paketenheter, till exempel mobila laboratorier, är lika viktigt som att styra persienner beroende på yttre förhållanden (solljus, temperatur, vind ...) eller luftkonditioneringen i ett produktionsrum. En annan central parameter är också styrning av rummens frisk- och frånluft.

GMP-riktlinjer implementeras på ett riktat och proaktivt sätt.

Vi skapar driftkoncept, inklusive deras programvaruimplementering och specificerar allt kring värme, ventilation och luftkonditionering, till exempel låsreglage. Vi tar fram layoutritningar för utrustningen och specificerar lämpliga givare och ställdon. Vår omfattande service innefattar även planering av skåp och motsvarande detaljplanering av sammankoppling inklusive monteringsdokument. Under planeringsfasen utarbetas även brandskyddsluckor i samarbete med räddningstjänsten.

Nödbelysning

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ett koncept som sträcker sig från belysningsberäkning till designspecifikation av batterirummet inklusive energiberäkningar, kabeldragning och nödvändig ventilation. Nya koncept utvecklas och befintliga koncept analyseras och vidareutvecklas. Utöver konceptutveckling erbjuder vi detaljkonstruktion på de olika hårdvaruplattformarna.
Samordning med andra intressenter som räddningstjänst och säkerhetstjänster ingår också i vår portfölj.

Säkerhetsbelysning

Vi utvecklar koncept och utför detaljprojektering för nödbelysningen på kontor och uteplatser. Vår tjänst omfattar alla nödvändiga uppgifter från beräkning av belysningskapacitet till detaljerad planering och samordning med externa leverantörer.

Belysning för utomhusområden

Etteplan utvecklar, planerar och implementerar belysningskoncept för utomhusområden med extra fokus på energibesparing (till exempel skymningsrelä och råd vid val av ljuskälla). Nyttjandet av befintliga belysningskretsar utvärderas och nya belysningskretsar konfigureras. Planering och specifikation av kraftstolpar, fästen och detaljerad strömförsörjningsteknik är också en del av våra tjänster. Alla komponenter i belysningssystemet införlivas i en 3D-modell eller motsvarande ritningar utifrån kundens krav. Konstruktionen utgår alltid från gällande standarder och föreskrifter.

Automatiskt varningssystem

I nära samarbete med våra kunders säkerhetsteam eller räddningstjänsten utformar Etteplan meddelandetexter i enlighet med tillämpliga tekniska krav, till exempel med överföring som SMS i mobilnätet eller som högtalarmeddelanden i det varningssystem som används. Utöver de akustiska varningsmeddelandena skapar vi koncept för byggnadens säkerhetsutrustning. Dessa säkerhetsanordningar för byggnader innefattar exempelvis styrning av automatisk stängning och öppning av dörrar (nödutgångar, branddörrar). En annan säkerhetsanordning som ingår i erbjudandet är rökevakuering i kontrollrum och automatiska brandsläckningssystem i byggnader.

 

Jan Berneryd Etteplan

Jan Berneryd

Sales Director
+46 70 243 82 23
Send e-mail

Ställ en fråga till Jan Berneryd eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA